Nově přidané

2.7.2024: Na Mašovické střelnici jsem nafotil hnědáska podunajského (Melitaea britomartis). Jde o další můj nový druh.

Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis)

Rok 2023

14.10.2023: Od pana Jana Richtera jsem získal jeho knihu, která shrnuje nálezy motýlů na Svitavsku a jeho nejbližším okolí v letech 2000 až 2017. Knihu jsem promptně zařadil mezi ostatní české knihy o českých motýlech.

Příroda Svitavska - Motýli11.9.2023: Ve velkém zářijovém horku se mi podařilo poblíž zříceniny Rábí vyfotit soumračníka bělopásného, což je můj další nový druh.

Soumračník bělopásný (Pyrgus alveus)

31.7.2023: Sice bylo špatné počasí (vítr, zima, zataženo), ale přesto se mi na bývalé usedlosti Šafránka v Praze Motole podařilo vyfotit tři soumračníky podobné.

Soumračník podobný (Pyrgus armoricanus)

20.7.2023: Po létech snažení se mi konečně podařilo získat z jednoho německého antikvariátu druhý díl Sterneckova Prodromu z roku 1933, který se týká Microlepidopter. Rozměry a typ písma jsou značně rozdílné od dílu prvního, který se věnuje velkým motýlům.

Jakob Sterneck a Friedrich Zimmermann: Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens - II. Teil: Microlepidopters


7.6.2023: Dotisk knihy "Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření" od autorů: Oldřich Čížek, Pavel Marhoul, Pavel Vba, Tomáš Kadlec, Lada Jakoubková a Jan Šumpich, která vyšla nyní ke konci roku 2022 a vydalo jí Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, byl proveden a získal jsem jeden výtisk.

Oldřich Čížek, Pavel Marhoul, Pavel Vba, Tomáš Kadlec, Lada Jakoubková a Jan Šumpich: Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření


25.1.2023: Chystá se dotisk knihy "Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření" od autorů: Oldřich Čížek, Pavel Marhoul, Pavel Vba, Tomáš Kadlec, Lada Jakoubková a Jan Šumpich, která vyšla nyní ke konci roku 2022 a vydalo jí Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP. Knihu si lze zamluvit u pana Roma .

Oldřich Čížek, Pavel Marhoul, Pavel Vba, Tomáš Kadlec, Lada Jakoubková a Jan Šumpich: Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření


1.1.2023: Vše nejlepší v roce 2023 všem co milují přírodu a motýly zvláště.

PF 2023

Rok 2022

18.12.2022: Víťa Hotárek mi zaslal nádhernou knihu "Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření" od autorů: Oldřich Čížek, Pavel Marhoul, Pavel Vba, Tomáš Kadlec, Lada Jakoubková a Jan Šumpich. Vyšla nyní ke konci roku 2022 a vydalo jí Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP. Knihu jsem neprodleně zařadil do seznamu českých knih o motýlech .

Oldřich Čížek, Pavel Marhoul, Pavel Vba, Tomáš Kadlec, Lada Jakoubková a Jan Šumpich: Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření


19.8.2022: V nakladatelství Academia nedávno vyšel poslední, šestý svazek edice "Motýli a housenky střední Evropy" jako II. díl Drobných motýlů těchto autorů: Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka a Aleš Laštůvka. Knihu jsem záhy zařadil do seznamu českých knih o motýlech .

Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka a Aleš Laštůvka - Drobní motýli II. - Motýli a housenky střední Evropy VI.
26.7.2022: V Českém krasu se mi na druhý pokus konečně podařilo vyfotit introdukovaného okáče šedohnědého. Nebylo to úplně snadné, protože se na lokalitě pletli okáči luční, kteří mu jsou velmi podobní. Někteří okáči šedohnědí byli očíslovaní.

Okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)

8.3.2022: Díky Vítu Hotárkovi jsem získal alespoň odkaz na prohlížení a stažení dvou knih od Zdeňka a Aleše Laštůvkových, které jsem zařadil do českých knih o motýlech. Jde o publikace: "Motýli (Lepidoptera) města Brna - historie a současnost" z roku 2020 a "Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled" z roku 2021.

7.3.2022: Na Internetovém antikvariátu jsem objevil knihu "Pestrý svět denních motýlů Jihomoravského kraje" od Josefa a Karly Martíšků a Vlastimila Martíška z roku 2013. Neprodleně jsem jí zařadil do českých knih o motýlech.

1.1.2022: Přeji všem úspěšný motýlí rok 2022.

PF 2022

Rok 2021

30.12.2021: V mém článku Vývoj českých jmen českých denních motýlů jsem doplnil zmínku o knize "Knjžka o hmyzech neboliž naučné wyprawowanj o motýlejch, wčelách, chraustech, komářjch a giných, s přjklady paměti neyhodněgšjmi pro djtky Českoslowanské" Karla Amerlinga z roku 1836.

25.9.2021: V jednom internetovém antikvariátu jsem zakoupil zajímavou knihu o motýlech, kterou jsem promptně zařadil do českých knih o motýlech. Jsou to "Motýli města Havířova a jeho nejbližšího okolí" od Milana Janovského a Petra Janovského z roku 2000.

25.8.2021: Využil jsem jediného příznivého dne v deštivém týdnu a navštívil jsem Třesinu, kde byli vysazeni okáči skalní. Zdá se, že se jim tam daří, když už se mezi sebou páří. Černým fixem jsou označeni okáči vylíhlí, červeným okáči dosazeni již jako imago. Kromě okáče skalního a jiných motýlů je na vrcholu kopce početná kolonie okáče metlicového. Prostě úžasné místo pro motýly.

Okáč skalní (Chazara briseis)

31.7.2021: Na příbramské lokalitě modráska hořcového proběhla menší entomologická exkurze. Hořce hořepníky byly okladené a motýli ještě létali, avšak do fotografování se jim moc nechtělo.

Modrásek hořcový (Maculinea alcon)

27.7.2021: Využil jsem blízkost lokality s okáčem ovsovým od Poděbrad, kde jsem byl na dovolené, a zamýšlel jsem znovu a lépe okáče vyfotografovat. Nejspíš jsem však nevystihl ten správný denní čas, protože okáči vůbec nespolupracovali a buď se schovávali v trávě, nebo vylétli a mizeli ve stráni.

Okáč ovsový (Minois dryas)

2.7.2021: Konečně jsem se odhodlal a vyrazil do Štramberku za jasoněm červenookým. Měl jsem kliku. Bylo po dešti a jasoni se pouze vyhřívali a nelétali.

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)

5.4.2021: Místo fotografování motýlů, které je teď silně omezené se mi podařilo získat další knihu o motýlech, respektive o housenkách nočních motýlů, kterou jsem promptně zařadil do seznamu českých knih o motýlech . Jedná se o "Barevný atlas housenek Střední Evropy: Noční motýli I." od Jana Macka a Václava Červenky z roku 1999.

1.1.2021: Hodně motýlů všem přeji v roce 2021.

PF 2021

Rok 2020

6.10.2020: Doplnil jsem další publikace do seznamu českých knih o motýlech . Jde o Patočkovu knihu: "Motýli našich lesních dřevin" a Králičkovu a Gottwaldovu třídílnou edici: "Motýli jihovýchodní Moravy I. - III.".

16.8.2020: Letos byli v Radotínském údolí, po několikaleté přípravě podmínek, vysazeni okáči skalní. Celkem jsem dnes viděl čtyři exempláře, z toho tři měli označení na křídle pro zpětný odchyt. Jeden označení neměl.

Okáč skalní (Chazara briseis)

12.7.2020: Momentálně jsem bez auta, abych se mohl vydat na vzdálenější lokality a tak jsem začal objíždět ty v Praze. Zatím všude běžní motýli, ale i tak moc hezcí. Například tento okáč bojínkový.

Okáč bojínkový (Melanargia galathea)

18.3.2020: Na Třeboňsku jsem konečně také já vyfotografoval, do naší přírody se vracející, babočku vrbovou. Mám z ní velkou radost a ta dlouhá cesta stála za to.

Babočka vrbová (Nymphalis xanthomelas)

9.3.2020: Díky velké laskavosti pana Ivo Dvořáka, jsem od něho obdržel dvě další knihy o českých motýlech. Jde o soupisy (s četnými fotografiemi) motýlů v NPP Švařec a ve Středním Pojihlaví od autorů Ivo Dvořáka a Jana Šumpicha. Obě knihy jsem přidal do soupisu České knihy o motýlech . Publikace sice vyšly v malém nákladu, ale lze si je stáhnout ve formátu pdf ze stránek Příroda Vysočiny .

1.1.2020: Všem milovníkům motýlů přeji úspěšný rok 2020.

PF 2019

Rok 2019

10.11.2019: Do soupisu České knihy o motýlech jsem přidal další další nově vydané knihy.

1.11.2019: Do oddílu Literatura a texty o motýlech jsem přidal další zajímavé naskenované knihy německy píšících autorů - Arnold Spuler, Hans Rebel, Ernst Hofmann, Jakob Sterneck a Hugo Skala.

17.8.2019: V Radotínském údolí jsem vyfotil kriticky ohroženého okáče metlicového a v Čechách málo vídaného modráska jetelevého o kterém jsem ani netušil, že se zde nalézá.

Okáč metlicový (Hipparchia semele) Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)

1.a 9.7.2019: Na jihočeské lokalitě, kde byl introdukován modrásek hořcový jsem fotil tyto a další motýly.

Modrásek hořcový (Maculinea alcon)

6.6.2019: V Bochově na Karlovarsku jsem fotil kriticky ohrožené hnědásky chrastavcové a rozrazilové. Nejvíce mne však těší nové fotografie ohniváčka modrolemého, který sice není ohrožený, ale také se nevyskytuje všude.

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

1.6.2019: V Novém Údolí na Šumavě jsem vyfotografoval kriticky ohroženého ohniváčka rdesnového, který je zde od roku 2000 reintrodukován, protože v České republice vyhynul již před 70 léty.

Ohniváček rdesnový (Lycaena helle)

21.4.2019: Stále ještě v Levicích na Slovensku jsem vyfotil u místních rybníků pestrokřídlece podražcového.

Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

7.4.2019: V Levicích na Slovensku jsem vyfotil poměrně vzácného cípatce jižního (Libythea celtis), který se v Čechách nevyskytuje.

Cípatec jížní (Libythea celtis)

7.2.2019 - Srdečně Vás zvu na povídání s promítáním o motýlech v Café Lajka v Praze 7 ( http://www.cafelajka.cz ).

Café Lajka

Rok 2018

20.12.2018 - Přeji všem úspěšný rok 2019 s motýly.

PF 2019

2.8.2018: V lesích u Holubova v jižních Čechách se mi podařilo vyfotografovat další ohrožené okáče kluběnkové.

Soumračník podobný (Pyrgus armoricanus)

22.7.2018: Až dodnes jsem neměl vyfotografovaného soumračníka podobného v České republice, ačkoliv jsem se o to již mnohokrát bezúspěšně pokoušel. Až dnes po informaci na Motýlích klenotech jsem tohoto kriticky ohroženého motýla vyfotografoval poblíž usedlosti Šafránka v Praze.

Soumračník podobný (Pyrgus armoricanus)

24.6.2018: Konečně se mi v Čechách podařilo vyfotit vzácného a kriticky ohroženého okáče bělopásného.

Okáč bělopásný (Hipparchia alcyone)

15.6.2018: Na Třesině, což je území mezi Hostimem a Svatým Janem pod Skalou jsem nafotil hnědáska květelového, okáče metlicového, ostruháčka trnkového a další motýly.

Hnědásek květelový (Melitaea didyma) Okáč metlicový (Hipparchia semele) Ostruháček trnkový (Satyrium spini)

Letošní sezóna je zvláštní. Všichni motýli létají tak o 14 dní dříve, než obvykle a řada z nich se vyskytuje v nezvykle velkých počtech. Například modrásek krušinový zalétl až k nám na zahradu v Modřanech.

Modrásek krušinový (Celastrina argiolus)

Poslední květnový týden roku 2018 byl vcelku úspěšný na nálezy ještě nevyfotografovaných druhů našich denních motýlů. Na Kamenném vrchu to byl modrásek tolicový, v Hodonínské doubravě okáč jílkový a v Jamolicích ostruháček česvinový.

Modrásek tolicový (Cupido decoloratus) Okáč jílkový (Lopinga achine) Ostruháček česvinový (Satyrium ilicis)

28.4.2018 - Po několika neúspěšných návštěvách Radotínského údolí se mi konečně podařilo spatřit tři modrásky východní. Jednoho sólo samce a jeden kopulující pár.

Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)

6.3.2018 - Před motýlí sezónou 2018 jsme se opět sešli v restauraci U Benedikta v Praze. Tentokráte se k nám připojil i pan Jiří Tichota.

Setkání příznivců motýlů

Rok 2017

28.12.2017 - přidal jsem naučné knihy o motýlech ve slovenštině (kromě těch českých, do slovenštiny přeložených).

27.12.2017 - Vše nejlepší s motýly v roce 2018.

PF 2018

13.7.2017 - Díky M. Koukalovi jsem nemusel za kriticky ohroženým modráskem černoskvrnným až na Moravu, ale stačilo jet do Vrchbělé nedaleko Mladé Boleslavi.

Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)

5.7.2017 - Tak jsem konečně vyfotografoval ohroženého modráska stříbroskvrnného. Je již trochu více olétaný, protože na rašeliništi Červené blato již touto dobou končí doba jeho letu. Ale jsem rád i za takového. Časem se snad podaří lepší fotografie.

Modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete)

1.7.2017 - Letos se více zaměřuji na modrásky a proto jsem si zajel do PP Mrzínov na Mělnicku ověřit tamní populaci kriticky ohroženého modráska hořcového Rebelova. Vypadá to tam s ním velmi nadějně. Viděl jsem asi 20 jedinců a hořce obsypané vajíčky.

Modrásek hořcový Rebelův (Maculinea alcon rebeli)

23.6.2017 - Konečně se mi v okolí Vyššího Brodu podařilo vyfotit, i když značně odrbanou, obyčejnou babočku osikovou, která mi dosud stále před fotoaparátem unikala.

Babočka osiková (Nymphalis antiopa)

3.6.2017 - Na Moravě v Radějově se mi po úporném hledání podařilo objevit jednoho samce kritiky ohroženého modráska komonicového, který žije už jen na jediné lokalitě v České republice. Není to velká populace a tak je nejspíš otázkou času, kdy zmizí i odtud.

Modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)

25.3.2017 - Tak koncem března už motýli začali hojně létat i v Praze a okolí. Babočky se probudily jako první.

Babočka bílé C (Polygonia c-album) Babočka paví oko (Inachis io)

17.1.2017 - Na serveru Ethnoentomology.cz vyšlo moje Pojednání o vývoji českých jmen českých denních motýlů přeložené do angličtiny díky spolupráci s Erikem Tihelkou.

Rok 2016

25.12.2016 - Úspěšný a klidný rok 2017 přeji všem milovníkům motýlů a lidem vůbec.

PF 2017

Listopad 2016 - Zapátral jsem doma a ve skříni s dětskými hrami jsem objevil další retro kvarteto s motýly, tentokráte namalovanými.

Motýli kvarteto

Říjen 2016 - v antikvariátu jsem zakoupil nepoužité retro kvarteto s fotografiemi motýlů.

Motýli kvarteto

15.10.2016 - No, zdá se, že i přes chladné počasí posledních dnů motýli nezahájili zimní spánek a při troše sluníčka, jako dnes, jsou ještě aktivní. Babočka bílé C u nás na zahradě v Praze - Modřanech je toho důkazem. Zajímavá je její čerstvost.

Babočka bílé C (Polygonia c-album)

1.10.2016 - Že by poslední letošní motýl? Babočka paví oko u nás na zahradě v Praze - Modřanech.

Babočka paví oko (Inachis io)

29.7.2016 - Na Šumavě, v okolí Zahrádek, jsem vyfotil v sudých letech hojného okáče rudopásného. Já jich viděl zatím jen několik.

Okáč rudopásný (Erebia euryale)

10.7.2016 - Na dovolené v Bílých Karpatech se mi podařilo vyfotografovat tři nové druhy vzácných perleťovců (dvouřadý, maceškový a ostružinový).

Perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate) Perleťovec maceškový (Argynnis niobe) Perleťovec ostružinový (Brenthis daphne)

26.6.2016 - Na Lounsku jsem konečně vyfotil nový druh denního motýla, a to kriticky ohroženého a vymírajícího hnědáska černýšového. Na lokalitě jich bylo, kupodivu, poměrně hodně.

Hnědásek černýšový (Melitaea aurelia)

18.6.2016 - V jižních Čechách jsem vyfotil nový druh denního motýla, a to kriticky ohroženého okáče stříbrookého. Bylo to napínavé, neb jsem po pás zapadl do bažiny, nad kterou tento motýl létal.

Okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)

11.6.2016 - Nejspíš díky mokrému počasí jsem mohl u nás v Praze - Modřanech poměrně zblízka nafotit otakárka ovocného. Zajímavý je detail jeho zadního křídla.

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

23.5.2016 - Poblíž Pasohlávek jsem vyfotil nový druh kriticky ohroženého denního motýla - modráska čičorkového.

Modrásek čičorkový (Cupido alcetas)

14.5.2016 - Dnes vstoupil do svazku manželského náš nejlepší fotograf motýlů Marek Vojtíšek. Vzal si slečnu Kamilu Novákovou a já doufám, že si v předmanželské smlouvě zajistil pokračování své skvělé fotografické kariéry. Oběma přeji pohodové společné dny.

Svatební fotografie Marka Vojtíška

5.5.2016 - 30. dubna jsem se byl podívat do Radotínského údolí, zda již nelétá modrásek východní, kterého jsem vloni fotil již 16. dubna, ale nebyl tam. Tak jsem to zkusil 5. května a dohromady jsem na jednom místě viděl 6 samců. Samičky nebyly - vylétávají později. Za zmínku stojí ještě ostruháček ostružinový a otakárek ovocný.

Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)

23.4.2016 - Včera mi z Francie dorazila další knížka o motýlech a to soupis motýlů Slovenska z roku 1964. U nás jsem tuto knížku vůbec neviděl nikde nabízet.

Karel Hrubý - Prodromus Lepidopter Slovenska

15.4.2016 - Díky docela slušným prémiím v práci za minulý rok jsem se rozhodl si doplnit sbírku knih o motýlech. Nejdříve jsem si koupil "Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne" od Vladimíra Bělína. Potom velmi hezkou knížku Vadima Tshikolovetse "The butterflies of Caucasus and Transcaucasia" zahrnujíc motýly Arménie, Adzerbajdžánu, Gruzie a Ruské federace.

Vladimír Bělín - Motýli Vadim Tshikolovets

2.4.2016 - V Leškovicích na Vysočině jsem za krásného počasí vyfotil svou první letošní babočku kopřivovou. Jde o evidentně přezimujícího jedince, neb je již poměrně vybledlý.

Babočka kopřivová (Aglais urticae)

27.3.2016 - V Praze - Modřanech jsem doposud letos ještě neviděl žádného motýla a tak jsem se vydal do nedalekého Radotínského údolí. Moc motýlích druhů zde také nebylo. Jen babočka bílé C, mnoho žluťásků řešetlákových, černoproužka osiková a babočka jilmová, kterou se mi podařilo vyfotit nejlépe.

Babočka jilmová (Nymphalis polychloros)

19.3.2016 - V roce 2015 jsem dále znovu vyfotil tyto motýly: perleťovec dvanáctitečný, perleťovec nejmenší, perleťovec velký, soumračník čárečkovaný, soumračník čárkovaný, soumračník máčkový, soumračník proskurníkový, soumračník žlutoskvrnný a žluťásek řešetlákový.

Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) Perleťovec nejmenší (Boloria dia) Perleťovec velký (Argynnis aglaja) Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola) Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) Soumračník máčkový (Erynnis tages) Soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

6.3.2016 - Do seznamu českých motýlů přibyl invazní modrásek muškátový (Cacyreus Marshalli), který byl v roce 2015 nalezen v Ostravě-Porubě na zahradě s muškáty.

Modrásek muškátový (Cacyreus Marshalli)

1.3.2016 - V roce 2015 jsem dále znovu vyfotil tyto motýly: okáč rosičkový, okáč skalní, okáč třeslicový, ostruháček dubový, ostruháček ostružinový, ostruháček švestkový a otakárek fenyklový.

Okáč rosičkový (Erebia medusa) Okáč skalní (Chazara briseis) Okáč třeslicový (Coenonympha glycerion) Ostruháček dubový (Neozephyrus quercus) Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi) Ostruháček švestkový (Satyrium pruni) Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

14.2.2016 - V roce 2015 jsem rovněž kromě jiného znovu vyfotil tyto motýly: okáč bojínkový, okáč černohnědý, okáč ječmínkový, okáč kostřavový, okáč metlicový, okáč poháňkový a okáč prosíčkový.

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) Okáč černohnědý (Erebia ligea) Okáč ječmínkový (Lasiommata maera) Okáč kostřavový (Arethusana arethusa) Okáč metlicový (Hipparchia semele) Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) Okáč prosíčkový (Aphantopus hyperanthus)

10.2.2016 - Dne 6.2.2016 jsem navštívil Entomologickou burzu, kterou pořádala Česká společnost entomologická.

Entomologická burza

23.1.2016 - V roce 2015 jsem dále kromě jiného znovu vyfotil tyto motýly: modrásek tmavohnědý, modrásek ušlechtilý, modrásek vičencový, modrásek vikvicový, modrásek východní, ohniváček celíkový a ohniváček černoskvrnný.

Modrásek tmavohnědý (Aricia agestis) Modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus) Modrásek vičencový (Polyommatus thersites) Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) Ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) Ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)

15.1.2016 - V roce 2015 jsem dále kromě jiného znovu vyfotil tyto motýly: modrásek černolemý, modrásek hnědoskvrnný, modrásek jehlicový, modrásek jetelový, modrásek ligrusový, modrásek nejmenší a modrásek rozchodníkový.

Modrásek černolemý (Plebejus argus) Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) Modrásek nejmenší (Cupido minimus) Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion)

7.1.2016 - V roce 2015 jsem kromě jiného znovu vyfotil tyto motýly: babočka paví oko, batolec červený, bělásek luční, bělásek řeřichový, bělásek zelný, hnědásek jitrocelový a hnědásek osikový.

Babočka paví oko (Inachis io) Batolec červený (Apatura ilia) Bělásek luční (Leptidea juvernica) Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) Bělásek zelný (Pieris brassicae) Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Rok 2015

29.12.2015 - Přeji všem motýlím nadšencům samé radosti s motýly v roce 2016.

PF 2016

21.12.2015 - Jako vánoční dárek dávám všem návštěvníkům těchto stránek o motýlech sci-fi povídku Ray Bradburyho - Burácení hromu o tom, jak smrt jednoho motýla, může změnit dějiny. Tuto povídku lze nalézt ve sborníku povídek Ray Bradburyho - Kaleidoskop, kterou před lety vydalo nakladatelství Odeon.

Motýl

19.11.2015 - Po sezóně našich denních motýlů se nás pár milovníků motýlů sešlo v restauraci U Benedikta v Praze.

Setkání příznivců motýlů

3.11.2015 - Letos ještě vyšla další knížka o denních motýlech v Krkonoších v češtině a v polštině. Byla spolufinancována z grantu Evropské Unie a tak vyšla v malém nákladu. Je sice zdarma, ale zcela nesehnatelná! Nicméně jí lze stáhnout v pdf formátu z webu KRNAPU. Knížku jsem jsem přidal do přehledu českých knih o mmotýlech .

Denní motýli v Krkonoších - atlas rozšíření

15.10.2015 - Dnes konečně vyšel tolik očekávaný IV. díl Motýlů a housenek střední Evropy a to Motýli s denní aktivitou. V obchodě stojí kniha 550,- Kč, ale v eshopech ji lze koupit daleko levněji. Například zde: Nakladatelství Academia nebo tady: Knihcentrum.cz Knížku jsem jsem přidal do přehledu českých knih o mmotýlech .

Atlas motýlů

21.8.2015 - Výlet s Mikem Koukalem na Moravu za velkými okáči se nadmíru vyvedl. Na Zbýšovské haldě jsem nafotil nový druh denního motýla a to okáče medyňkového, u nás poprvé okáče voňavkového a jako bonus jsme spolu s Mikem vyfotili téměř 20 let na Moravě nezvěstného okáče metlicového, který má navíc nezvyklou kresbu na rubu zadního křídla. Po přesunu na Mohelenskou hadcovou step jsem ještě znovu po několika letech znovu nafotil okáče kostřavového.

Okáč medyňkový (Hipparchia fagi) Okáč voňavkový (Brinthesia circe) Okáč metlicový (Hipparchia semele) Okáč kostřavový (Arethusana arethusa)

12.8.2015 - Od Elišky, dcery Mika Koukala, jsem dostal moc hezký obrázek motýla.

Motýl od Elišky Koukalové

31.7.2015 - V okolí Drážkova jsem vyfotografoval letos již osmý nový druh denního motýla a to okáče kluběnkového.

Okáč kluběnkový (Erebia aethiops)

16.7.2015 - Během jednoho dne se mi podařilo vyfotografovat tři nové druhy denních motýlů. Modráska obecného a soumračníka černohnědého v okolí letiště v Hradčanech a modráska hořcového Rebelova v Milovicích.

Modrásek obecný (Plebejus idas) Soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus) Modrásek hořcový Rebelův (Maculinea alcon rebeli)

12.7.2015 - V okolí Kladské jsem letos znovu vyfotil perleťovce severního.

Perleťovec severní (Boloria aquilonaris)

24.6.2015 - V PR Kozohlůdky jsem vyfotil nový druh denního motýla. Perleťovce severního.

Perleťovec severní (Boloria aquilonaris)

30.5.2015 - V bývalém vojenském prostoru Ralsko - Kuřívody jsem vyfotil nový druh denního motýla. Hnědáska kostkovaného.

Hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia)

16.5.2015 - V Mohelenské hadcové stepi jsem vyfotil nové druhy denních motýlů. Soumračníka mochnového a perleťovce fialkového.

Soumračník mochnový (Pyrgus serratulae) Perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)

30.4.2015 - Z jednoho vajíčka ostruháčka březového na naší mladé švestce se již vyklubala housenka. Housenka je však tak dobře maskována, že ji nemohu na stromku zatím nalézt.

Ostruháček březový (Thecla betulae)

16.4.2015 - Využil jsem dvoudenního letního počasí, vzal si 1 den dovolenou a vyrazil jsem do Radotínského údolí prověřit, zda již létají modrásci východní. Létají zatím jenom samci, kterých jsem viděl asi 7 kusů.

Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)

4.4.2015 - Po studených a větrných dnech se sněžením a přeháňkami se dnes opět ukázala babočka paví oko u nás v Praze - Modřanech.

Babočka paví oko (Inachis io)

8.3.2015 - Tak dnes jsem viděl svého prvního živého letošního motýla a to žluťáska řešetlákového.

Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

7.3.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval žluťáska čilimníkového a řešetlákového.

Žluťásek čilimníkový (Colias crocea) Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

28.2.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval soumračníka čárečkovaného, čárkovaného, metlicového a rezavého.

Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola) Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) Soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris) Soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus)

21.2.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval perleťovce červeného, malého, prostředního a stříbropáska.

Perleťovec červený (Argynnis pandora) Perleťovec malý (Issoria lathonia) Perleťovec prostřední (Argynnis adippe) Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

14.2.2015 - Vajíček ostruháčka březového je na naší švestce více, než jsem čekal. Postupně je nacházím a pokouším se je vyfotit.

Ostruháček březový (Thecla betulae)

8.2.2015 - Dnes se mi povedlo najít druhé vajíčko ostruháčka březového na naší švestce. Je menší než špendlíková hlavička.

Ostruháček březový (Thecla betulae)

7.2.2015 - V rámci zimního mapování ostruháčka březového se mi podařilo objevit jeho vajíčko na mladé švestce na naší zahradě v Praze - Modřanech.

Ostruháček březový (Thecla betulae)

31.1.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval okáče bojínkového, lučního, skalního a třeslicového.

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) Okáč luční (Maniola jurtina) Okáč skalní (Chazara briseis) Okáč třeslicový (Coenonympha glycerion)

24.1.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval ohniváčka janovcového.

Ohniváček janovcový (Lycaena thersamon)

18.1.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval modráska nejmenšího, podobného, tmavohnědého, ušlechtilého, vikvicového a východního.

Modrásek nejmenší (Cupido minimus) Modrásek podobný (Plebejus argyrognomon) Modrásek tmavohnědý (Aricia agestis) Modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus) Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)

10.1.2015 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval modráska cizokrajného, hnědoskvrnného, hořcového, jehlicového, jetelového a lesního.

Modrásek cizokrajný (Lampides boeticus) Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) Modrásek hořcový (Maculinea alcon) Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) Modrásek lesní (Cyaniris semiargus)

3.1.2015 - Doplnil jsem přehled Českých knih o motýlech o novou publikaci autorů Ivo Nováka a Františka Severy: Motýli střední Evropy.

Rok 2014

31.12.2014 - Všem přeji silný odraz do roku 2015!

PF 2015

27.12.2014 - Na konci roku 2014 vyšla ve vydavatelství AVENTINUM nová česká knížka o motýlech autorů Ivo Nováka a Františka Severy: Motýli střední Evropy. Kromě textové části publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou přílohu s vyobrazením většiny našich denních a řadou nočních motýlů.

Motýli střední Evropy

17.12.2014 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval například běláska lučního, bělopáska dvouřadého a hnědáska jitrocelového.

Bělásek luční (Leptidea juvernica) Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia)

30.11.2014 - V průběhu roku 2014 jsem nově vyfotografoval například babočku kopřivovou a babočku síťkovanou.

Babočka kopřivová (Aglais urticae) Babočka síťkovaná (Araschnia levana)

26.9.2014 - Poblíž lanovky ke klášteru Tatev v Arménii jsem vyfotil soumračníka rodu Pyrgus, který by mohl být vzhledem k místu a době nálezu soumračníkem podobným.

Soumračník podobný (Pyrgus armoricanus)

2.9.2014 - Na základě DNA analýzy se nyní rozlišují dva vzhledově neroznatelné druhy: bělásek rezedkový a bělásek západní. Bělásek západní (Pontia daplidice) žije od Rýna na západ, kdežto bělásek rezedkový (Pondtia edusa) žije od Rýna na východ a tedy i u nás. Na obrázku vlevo je bělásek západní vyfocený v Madridu, kdežto na obrázku vpravo je bělásek rezedkový vyfocený v Řeži u Prahy. Najdete 10 rozdílů?

Bělásek západní (Pontia daplidice) Bělásek rezedkový (Pontia edusa)

23.8.2014 - Dnes odpoledne si to štrádovalo několik housenek babočky paví oko přes naší zahradu v Modřanech. Nezjistil jsem odkud se vzaly a kam mířily. Jen vím, že šly západovýchodním směrem a přelézaly zeď mezi zahradami.

Babočka paví oko (Inachis io)

20.8.2014 - U Koněpruských jeskyní je umístěna zánovní informační tabule, kde se uvádí, že se zde vyskytuje jedna z posledních populací okáče skalního ve středních Čechách. Není to však pravda. Tento údaj je zastaralý, protože se zde okáč skalní nevyskytuje už cca 7 let. Zato se zde stále ještě v poměrně hojném počtu nalézá okáč metlicový.

Informační tabule - Zlatý kůň Informační tabule - Zlatý kůň Okáč metlicový (Hipparchia semele)

2.8.2014 - V Hrubém Jeseníku na cestě mezi Ovčárnou a boudou Barborka a pak u boudy Barborka jsem postupně vyfotil okáče horského, okáče menšího a okáče černohnědého.

Okáč horský (Erebia epiphron) Okáč menší (Erebia sudetica) Okáč černohnědý (Erebia ligea)

22.6.2014 - I přes nepřízeň počasí se mi u Hrobčic podařilo vyfotografovat kriticky ohroženého a vymírajícího hnědáska černýšového.
10.1.2015 - Dle názoru Jiřího Beneše se však nejspíš jedná o hnědáska jitrocelového, takže na hnědáska černýšového si musím ještě počkat.

19.6.2014 - Našel jsem jehlu v kupce sena a to vzácného a kriticky ohroženého modráska černočárného v okolí Vimperku.

Modrásek černočárný (Pseudophilotes baton)

13.6.2014 - Až teprve letos se mi zcela náhodně podařilo vyfotit na parkovišti náklaďáků za Bochovem bělopáska topolového.

Bělopásek topolový (Limenitis populi)

8.6.2014 - Na Šumavě jsem vyfotil reintrodukovaného ohniváčka rdesnového a perleťovce mokřadního. Někteří jedinci ohniváčka rdesnového už byli označeni červenou barvu některým z mapovatelů motýlů České republiky.

Ohniváček rdesnový (Lycaena helle) Perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)

22.5.2014 - Kousek od Bochova jsem konečně vyfotografoval kriticky ohroženého hnědáska chrastavcového.

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

21.5.2014 - Na jednom německém webu obchodníka s uměním jsem objevil Dívčí portrét od Hynka Aloise Joukla. Však také H. A. Joukl vystudoval kreslířskou akademii (dnes AVU) a stal se zručným portrétistou a velmi dobrým kreslířem.

Dívčí portrét Dívčí portrét - podpis

18.4.2014 - Doplnil jsem pojednání Vývoj českých jmen českých denních motýlů o knížku Václava Nováka Boreckého "Malý sběratel motýlů: Stručný návod, jak motýle chytati, pěstovati, do sbírek upravovati a řádně určovati".

Malý sběratel motýlů

30.3.2014 - V Radotínském údolí jsem už letos vyfotografoval soumračníka jahodníkového, což je podle Jiřího Beneše prý od roku 1943 druhý takto časný výskyt tohoto motýla.

Soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae)

25.3.2014 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto soumračníky: čárečkovaný, skořicový, slézový.

Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola) Soumračník skořicový (Spialia sertorius) Soumračník slézový (Carcharodus alceae)

18.3.2014 - V edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2014 je 4. díl edice Atlas Motýli a housenky střední Evropy. Po 3 dílech pojednávajících o nočních motýlech je 4. díl věnován motýlům s denní aktivitou. Doufám, že se máme na co těšit a že budu moci rozšíři své pojednání o českých knihách o motýlech.

Atlas motýlů

14.3.2014 - Provedl jsem doplnění pojednání Vývoj českých jmen českých denních motýlů o Atlas motýlů Ivo Nováka a Vladimíra Pokorného.

Atlas motýlů

10.3.2014 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto perleťovce: malý a nejmenší.

Perleťovec malý (Issoria lathonia) Perleťovec nejmenší (Boloria dia)

1.3.2014 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto otakárky: fenyklový a ovocný.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

12.2.2014 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto okáče: bojínkový, luční, metlicový, poháňkový, strdivkový a třeslicový.

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) Okáč luční (Maniola jurtina) Okáč metlicový (Hipparchia semele) Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) Okáč strdivkový (Coenonympha arcania) Okáč třeslicový (Coenonympha glycerion)

1.2.2014 - V Kulturním domě barikádníků v Praze - Strašnicích dopoledne proběhla entomologická burza a odpoledne entomologické přednášky. Zúčastnil jsem se burzy, ne že bych něco chtěl koupit či vyměnit, ale protože jsem tam měl domluveno několik setkání. Na burze se čile obchodovalo spíše než vyměňovalo a v nabídce byli například i jasoni červenoocí, okáči skalní či bělopásní a žluťásek úzkolemý. Kromě motýlů a brouků se daly na burze pořídit entomologické potřeby (krabice, špendlíky, síťky, napínáky či mikroskopy), knížky a řada dalších věcí. Příští burza proběhne na stejném místě 18.10.2014.

Setkání entomologů 1.2.2014

21.1.2014 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto ohniváčky: celíkový a černokřídlý.

Ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) Ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas)

8.1.2014 - Viděl jsem prvního živého motýla v letošním roce - babočku paví oko na okraji okna naší kanceláře v Řeži. Neměl jsem po ruce fotoaparát a tak mi babočku vyfotil kolega na mobil.

babočka paví oko 8.1.2014

3.1.2014 - Provedl jsem aktualizaci textu o obnově pamětní desky F.A. Nickerla na Točné v Praze 12.

Pamětní deska vyfocena 7.9.2013

Rok 2013

24.12.2013 - Všem milovníkům motýlů a fotografování přeji vše dobré v roce 2014.

PF 2014

22.12.2013 - Sepsal jsem životopis Jakoba Sternecka.

JUDr. Jakob Sterneck (1868 - 1941)

14.12.2013 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval tyto modrásky: černolemý, hnědoskvrnný, jehlicový, nejmenší, ušlechtilý, vičencový, vikvicový a východní.

Modrásek černolemý (Plebejus argus) Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) Modrásek nejmenší (Cupido minimus) Modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus) Modrásek vičencový (Polyommatus thersites) Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)

6.12.2013 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval hnědáska jitrocelového.

Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia)

28.11.2013 - Dnes jsem dohledal, podle informací RNDr. Ivo Nováka, hrob (urnu) Josefa Mouchy na hřbitově v Praze - Bubenči.

Urna Josefa Mouchy na hřbitově v Praze - Bubenči

25.11.2013 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto bělásky: hrachorový a zelný.

Bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) Bělásek zelný (Pieris brassicae)

15.11.2013 - Životopis RNDr Josefa Mouchy se mi podařilo doplnit o jeho civilní podobenku díky vstřícnosti a laskavosti jeho bratra archeologa Dr. Václava Mouchy a RNDr. Ivo Nováka.

RNDr. Josef Moucha (1930 - 1972)

11.11.2013 - Během uplynulého víkendu jsem dohledal hrob H.A. Joukla na Olšanských hřbitovech.

Hrob H.A. Joukla na Olšanských hřbitovech

4.11.2013 - V průběhu roku 2013 jsem nově vyfotografoval například tyto babočky: admirál, bodláková a kopřivová.

Babočka admirál (Vanessa atalanta) Babočka bodláková (Vanessa cardui) Babočka kopřivová (Aglais urticae)

29.10.2013 - V Jerevanu (Arménie) jsem vyfotografoval, mimo jiné, dva denní motýly, které lze u nás jen těžko spatřit, nicméně patří do fauny ČR. Jde o ohniváčka janovcového a perleťovce červeného.

Ohniváček janovcový (Lycaena thersamon) Perleťovec červený (Argynnis pandora)

7.9.2013 - Před několika dny jsem obdržel pozvánku na odhalení pamětní desky F.A. Nickerla nad Břežanským údolím. Byl jsem se tam podívat už dnes a zmenšenina pamětní desky je již osazena. Bude také instalována pamětní deska ve své původní velikosti?

Pozvánka - líc Pozvánka - rub Pamětní deska - 2013

22.8.2013 - V PP Báň jsem vyfotografoval nový druh a to ohroženého okáče ovsového.

Okáč ovsový (Minois dryas)

11.8.2013 - Na Rané jsem vyfotografoval dva nové druhy. A to kriticky ohroženého modráska ligrusového a rovněž kriticky ohroženého soumračníka žlutoskvrnného.

Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

27.7.2013 - Přidal jsem popis fotografování busty Františka Antonína Nickerla a co vše tomu předcházelo.

20.7.2013 - V Ralsku jsem vyfotografoval nový druh a to ohroženého ohniváčka modrolesklého.

Ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)

19.7.2013 - Přidal jsem vysvětlující text v tabulce českých jmen českých denních motýlů.

9.7.2013 - V Pichcích u Příbrami jsem vyfotografoval nový druh a to ohroženého modráska lesního.

Modrásek lesní (Cyaniris semiargus)

2.7.2013 - V okolí Přebuze jsem vyfotografoval nový druh a to ohroženého žluťáska borůvkového.

Žluťásek borůvkový (Colias palaeno)

30.6.2013 - Moji fotografii perleťovce kopřivového použilo Kulturní centrum „12” v Praze 4 - Modřanech na Osvědčení o absolvování ekologické výtvarné dílny. Jsem rád, že se mé fotografie motýlů líbí a že je lze takto využívat. Také jsem rád za to, že jsem byl předem požádán o souhlas takto mou fotografii prezentovat. Je mou snahou se vždy domluvit.

Osvědčení ekologické výtvarné dílny

24.6.2013 - Přidal jsem pojednání o českých knihách o motýlech.

15.6.2013 - Vyfotografoval jsem ve středním Polabí nový druh a to vzácného a velmi ohroženého hnědáska osikového.

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

10.6.2013 - Provedl jsem "facelift" vzhledu těchto webových stránek, kdy jsem opustil konstrukci rámů. Vše ještě nefunguje optimálně a proto budu v úpravách a změnách postupně pokračovat.

19.5.2013 - V Radotínském údolí jsem nafotil několik motýlů. Dva z nich (otakárka fenyklového a pestrobarvce petrklíčového) zde uvádím.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) Pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina)

13.4.2013 - Tak konečně jsem se dočkal prvního letošního motýla. Za krásného nedělního odpoledne k nám na zahradu zavítala babočka paví oko.

Babočka paví oko (Inachis io)

5.4.2013 - Doplnil jsem další informace o stavu obnovy pamětní desky F.A. Nickerla na Točné v Praze 12.

Pamětní deska vyfocena 9.4.2011

31.3.2013 - Provedl jsem kosmetickou úpravu těchto stránek.

18.3.2013 - Přidány nové fotografie soumračníků (čárečkovaný, metlicový a slézový).

Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola) Soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris) Soumračník slézový (Carcharodus alceae)

5.3.2013 - Přidány nové fotografie některých perleťovců (kopřivový a velký).

Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) Perleťovec velký (Argynnis aglaja)

1.3.2013 - Přidány nové fotografie otakárků (fenyklový a ovocný).

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

25.2.2013 - Přidány nové fotografie některých ostruháčků (kapinicový a ostružinový).

Ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) Ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)

13.2.2013 - Přidány nové fotografie některých okáčů (luční, prosíčkový a třeslicový).

Okáč luční (Maniola jurtina) Okáč prosíčkový (Aphantopus hyperanthus) Okáč třeslicový (Coenonympha glycerion)

11.2.2013 - Přidány nové fotografie některých ohniváčků (celíkový a černokřídlý).

Ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) Ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas)

8.2.2013 - Rozšířil jsem životopis věhlasného českého entomologa německého původu F.A. Nickerla. Nově uvádím podrobnosti o jeho hrobě. na Olšanských hřbitovech v Praze.

30.1.2013 - Přidal jsem několik nových informací o stavu obnovy pamětní desky F.A. Nickerla na Točné v Praze 12.

Pamětní deska vyfocena 9.4.2011

16.1.2013 - Přidány nové fotografie některých modrásků (černolemý, jehlicový, podobný, pumpavový, rozchodníkový, tmavohnědý, vikvicový a východní).

Modrásek černolemý (Plebejus argus) Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) Modrásek podobný (Plebejus argyrognomon) Modrásek pumpavový (Aricia artaxerxes) Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) Modrásek tmavohnědý (Aricia agestis) Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)

5.1.2013 - Doplnil jsem Vývoj českých jmen českých denních motýlů o Nově získané poznatky, kde jsem z hlediska českých jmen denních motýlů stručně rozebral příručku "Malý sběratel motýlů" sepsanou panem učitelem Xaverem Bedřichem Pelikánem v roce 1903.

2.1.2013 - Přidány nové fotografie některých bělásků (Reálův, řepkový a zelný).

Bělásek řepkový (Pieris napi) Bělásek zelný (Pieris brassicae)

Rok 2012

26.12.2012 - Rozšířil jsem Druhy českých denních motýlů - fotografie, cizí názvy, odkazy o ruské názvy našich denních motýlů.

11.12.2012 - Přidány nové fotografie některých baboček (admirál, bílé C, síťkovaná).

Babočka admirál (Vanessa atalanta) Babočka bílé C (Polygonia c-album) Babočka síťkovaná (Araschnia levana)

23.10.2012 - Rozšířil jsem výklad výrazů z motýlího života o řadu dalších položek.

18.8.2012 - Přidal jsem pojednání o vztahu člověka k motýlům v českých historických textech.

20.7.2012 - V okolí Loužné jsem vyfotografoval kriticky ohroženého modráska hořcového.

Modrásek hořcový (Maculinea alcon)

2.7.2012 - Na Kocábě jsem vyfotografoval zajímavou teplotní formu babočky síťkované. Některé její vývojové stádium, nejspíš kukla, prošlo nízkou teplotou a vysokou vlhkostí.

Babočka síťkovaná (Araschnia levana)

24.6.2012 - V okolí Bochova jsem vyfotografoval další dva nové druhy denních motýlů. Jedná se o kriticky ohroženého hnědáska rozrazilového a vcelku běžného ohniváčka modrolemého. Počet mnou vyfotografovaných druhů denních motýlů fauny České republiky se krásně zakulatil na 100.

Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

16.6.2012 - V PR Kozohlůdky jsem vyfotografoval dva nové druhy motýlů. Jde o bělopáska tavolníkového a perleťovce dvanáctitečného.

Bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis) Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene)

19.5.2012 - Z lokalit v okolí Litoměřic jsem si přivezl fotografie nového druhu modráska. Jde o ohroženého modráska kozincového.

Modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis)

5.5.2012 - S výborným průvodcem Vítem Hotárkem jsme společně podnikli velice úspěšnou expedici po některých brněnských lokalitách. Díky tomu přibyly do mé fotogalerie snímky těchto dvou vzácných druhů denních motýlů: jasoň dymnivkový a pestrokřídlec podražcový.

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

7.4.2012 - Motýlí sezóna již začala počátkem března, kdy se ze zimního spánku probudili u nás přezimující motýli. Tedy převážně babočky (viz babočka kopřivová a babočka síťkovaná na snímcích), ale například i žluťásek řešetlákový a někteří bělásci.

Babočka kopřivová (Aglais urticae) Babočka síťkovaná (Arachnia levana)

1.4.2012 - Dokončena rozsáhlá inovace celých stránek a nové zpracování všech fotografií

Rok 2011

27.10.2011 - Doplněn životopis Vladislava Šíra

22.10.2011 - Unikátní, ikdyž ne příliš kvalitní, fotografie mezidruhové kopulace mezi samcem soumračníka čárečkovaného a samicí okáče prosíčkového

Mezidruhová kopulace

20.10.2011 - Zpracován podrobný vývoj českých jmen českých denních motýlů

19.10.2011 - Doplněny životopisy těchto českých lepidopterologů: Josef Klika, Karel Steinich, Karel Exler, Jan John, Hynek Alois Joukl, Jaroslav Tykač, Rudolf Schwarz, Ivo Novák a Jiří Zahradník

30.8.2011 - Nový druh motýla, další nový modrásek a to modrásek bahenní z Pichce u Příbrami

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

29.8.2011 - Nový odkaz na Fotografie motýlů z Čech a Moravy Víta Hotárka

23.8.2011 - Nový druh motýla, tentokrát nový modrásek a to modrásek očkovaný z Pardubicka

Modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

25.7.2011 - Nový druh motýla, po delší době nový soumračník a to soumračník čárkovaný z Rané

Soumračník čárkovaný (Hesperia comma)

24.7.2011 - Kriticky ohrožený okáč skalní v České republice zatím nevymřel, vyfotografoval jsem ho na Rané, kde se mu líbilo na gumových rohožích pro paraglidisty

Okáč skalní (Chazara briseis)

6.6.2011 - Nový druh motýla, pro změnu ostruháček švestkový z Radotínského údolí

Ostruháček švestkový (Satyrium pruni)

21.5.2011 - Nový druh motýla, tentokráte bělásek ovocný z Rané

Bělásek ovocný (Aporia crataegi)

15.5.2011 - Fotografie soumračníka skořicového

Soumračník skořicový (Spialia sertorius)

9.5.2011 - Ohrožený modrásek rozchodníkový a kriticky ohrožený modrásek východní stále žijí - první přinejmenším v Radotínském údolí a druhý taktéž v Radotínském údolí a navíc například na Radobýlu či na Rané

Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)

9.5.2011 - Fotografie okáče rosičkového

Okáč rosičkový (Erebia medusa)

9.4.2011 - Životopis F.A. Nickerla doplněn o fotografii jeho pamětní desky nad Břežanským údolím

3.4.2011 - Další letošní fotografie baboček (babočka jilmová, babočka paví oko a babočka síťkovaná) z Kocáby a z Prahy-Modřan

15.3.2011 - Další letošní první fotografie motýlů (babočka kopřivová a babočka bílé C) z Řeže u Prahy

12.3.2011 - První letošní fotografie motýla (babočka kopřivová) z volné přírody (v Praze-Modřanech)

2.3.2011 - Doplněna literatura a texty o motýlech o Seznam motýlů České republiky který vypracovali autoři Zdeněk Laštůvka a Jan Liška

25.1.2011 - Odkazy doplněny o on-line slovníky: Latinsko - český a Česko - latinský, Překladový mnohojazyčný slovník a Etymologický slovník v angličtině

14.1.2011 - Obrázky a fotografiemi doplněn Výklad výrazů z motýlího života

3.1.2011 - Přidány fotografie okáče bělopásného a okáče metlicového

Okáč bělopásný (Hipparchia alcyone) Okáč metlicový (Hipparchia semele)

1.1.2011 - Graficky přepracována a doplněna Etymologie výrazů (původ vědeckých rodových a druhových jmen denních motýlů)

Rok 2010

31.12.2010 - Graficky přepracován a fotografií doplněn Výklad výrazů z motýlího života

26.10.2010 - Doplněn životopis Achilla Guénéa

23.10.2010 - Doplněn životopis Hanse Fruhstorfera

1.10.2010 - Přidána literatura a texty o motýlech obsahující barevné obrazové přílohy - bude postupně dále doplňována

31.8.2010 - Další letošní nové druhy motýlů, tentokráte z Mohelenské hadcové stepi a jejího okolí

Hnědásek květelový (Melitea didyma) Modrásek štírovníkový (Cupido argiades) Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) Okáč kostřavový (Arethusana arethusa)

24.8.2010 - Doplněn životopis Josefa Johanna Manna

14.6.2010 - Doplněny životopisy Julese Léona Austauta a Johanna Siegfrieda Hufnagela

8.6.2010 - Doplněn životopis Charlese Oberthüra, jednoho z největších amatérských sběratelů hmyzu a hlavně motýlů

4.6.2010 - Doplněn životopis Christiana Friedricha Freyera

2.6.2010 - Doplněno vysvětlení binominální nomenklatury

31.5.2010 - Doplněn životopis Hanse Ferdinanda Emila Julia Stichela

27.5.2010 - Doplněn životopis barona S. A. von Rottemburga

26.5.2010 - Doplněn životopis Franze Antona Nickerla

25.5.2010 - Doplněn životopis Petera Simona Pallase

24.5.2010 - Nové letošní druhy motýlů z Radotínského údolí

Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) Ostruhacek ostružinový (Callophrys rubi) Pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina)

21.5.2010 - Doplněn životopis Pietra Cramera

15.5.2010 - Seznam významných lepidopterologů doplněný o životopisy Nikolause Pody von Neuhaus a Eugena Johanna Christopha Espera

25.4.2010 - Vlastní fotografie žluťáska řešetlákového v podnikovém časopisu ÚJV Řež, a.s.

21.4.2010 - Martinovy fotografie motýlů s kompletně přepracovanou grafikou náhledů jednotlivých vyfotografovaných druhů denních motýlů pomocí Floatboxu

5.4.2010 - První letošní fotografie motýlů z volné přírody

23.3.2010 - Seznam významných lepidopterologů doplněný o některé životopisy

18.2.2010 - Původ vědeckých rodových a druhových jmen denních motýlů

17.1.2010 - Fotografie žluťáska tolicového

Žluťásek tolicový (Colias erate)

Rok 2009

19.12.2009 - Zcela přepracován seznam vyfotografovaných českých denních motýlů. Nyní je tento seznam doplněn o latinské, britské, slovenské, německé a španělské názvy našich motýlů a o odkazy k těmto cizím názvům. Druhy českých denních motýlů.

20.11.2009 - Fotografie modráska jetelového

Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)

10.11.2009 - Odkazy na ostatní webové stránky

6.11.2009 - Motýlí zajímavosti

5.11.2009 - Fotografie motýlů z Arménie

Okáč skalní (Chazara briseis) Okáč ječmínkový (Lasiommata maera)