Hans Ferdinand Emil Julius Stichel

Hans Ferdinand Emil Julius Stichel (16. únor 1862 - 2. říjen 1936) je méně známý, ale významný německý lepidopterolog, který popsal některé nové druhy, poddruhy a individuální formy motýlů. Hlavně se zajímal o rod Parnassius Latr.

Hans Ferdinand Emil Julius Stichel se narodil v malem západoněmeckém městečku Wronke. Po ukončení základní školní docházky studoval na reálném gymnáziu v Berlíně (Königliche Realgymnasium). Po absolvování gymnázia v květnu 1882 pokračoval ve studiu filosofie na Královské univerzitě Friedricha-Wilhema (Königliche Friedrich-Wilhelm-Universität). Záhy mu však zemřel jeho otec a tak z finančních důvodů musel Stichel v třetím semestru v roce 1883 studium na univerzitě opustit. Nato začal pracovat jako železniční úředník a v roce 1893 se stal ředitelem 1. třídy pro železniční zásobování. V roce 1921 se stal vrchním železničním inspektorem a v roce 1922 ředitelem železničního úřadu v Berlíně.

V entomologii se Stichel hlavně věnoval studiu a sběru motýlů. Kolem roku 1892 pracoval jako dobrovolný spoluredaktor a přispěvatel do vícero odborných entomologických časopisů v Německu. V letech 1912 až 1923 vedl vydávání časopisů "Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie" a "Neuen Beiträge zur systematischen Insektenkunde". Během svého života sepsal více než sto odborných entomologických článků týkajících se především motýlů. Stichel byl rovněž spoluautorem řady kolektivních publikací, jako například: "Das Tierreich", "Großschmetterlinge der Erde", "Nomenclator Animalium Generum et Subgenerum", "Genera Insectorum" a "Catalogus Lepidopterum". Některé jeho práce vydal až jeho syn Wolfgang Stichel (1898 - 1968). V řadě entomologických společností byl Stichel členem a čestný doktorát filizofie získal v roce 1927. V roce 1907 popsal největší poddruh pestrokřídlce Allancastria cerisyi ssp. ferdinandi Stichel, 1907 nalezeného v Bulharsku (Schipka Pass). Tento poddruh nese jmého bulharského cara Ferdinanda I. Coburga (1861 - 1948). Dále Stichel například popsal pestrokřídlce Zerynthia rumina ssp. africana Stichel, 1907, jasoně Parnassius apollo ssp. limicola Stichel, 1907 a mnohé další.

Hans Stichel zemřel v roce 1936 v Berlíně.

Stichelova sbírka hmyzu je dnes uložena na vícero místech. například sbírka z čeledi Riodinidae je od roku 1936 uložena v Zoologische Museum v Berlíně.

Hans Ferdinand Emil Julius Stichel má v zoologii zkratku Stich..

Dílo (výběr):
Hans Ferdinand Emil Julius Stichel - Das Tierreich - Amathusiidae


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů.