Původ vědeckých rodových a druhových jmen denních motýlů

Během hledání španělských názvů našich denních motýlů na Internetu jsem narazil na zajímavý přehled původu latinských (vědeckých) jmen denních motýlů obývajících západopalearktický areál. Sepsali to pánové Fidel Fernández-Rubio, Aurelio Íňigo Torre, Antonio Jesús Fernández a Fernández-Arroyo. Všichni tito pánové pracují v různých institucích v Madridu a daný materiál sepsali ve španělštině. Jelikož neumím španělsky, tak jsem musel využít on-line španělsko-českého slovníku, on-line latinsko-českého slovníku a rovněž několik on-line encyklopedií (např. Wikipedie), neboť se ve valné většině jednalo o výrazy z řecké mytologie. Omluvte tedy, prosím, případné chyby, či nedostatky mého amatérského překladu. Všechny výrazy jsem se snažil ověřit alespoň z dalšího zdroje (Internet, Slovník antické kultury z nakladatelství Svoboda apod.) a tím pádem jsem v díle pánů uvedených výše shledal jisté nepřesnosti a dokonce i několik vyložených chyb, které jsem se pokusil opravit. Následně se mi dostal do ruky materiál pana E. H. F. Vidala, který opravuje další chyby v určení původu pojmenování vědeckých jmen evropských denních motýlů předchozího materiálu a tak jsem tyto opravy rovnou zařadil do svého seznamu. Výčet vědeckých jmen není samozřejmě kompletní, nicméně se budu snažit ho postupně doplňovat.
Mimochodem, jsem se dozvěděl i to, jak nejspíše vznikl český a anglický název pro motýla. Stručný etymologický slovník jazyka českého ze SPN Praha uvádí všeslovanský původ slova "motýl" od slovesa motati (podle klikatého letu) ze starší varianty motol. Naproti tomu kniha Davida Cartera "Motýli" z edice DK Příroda v kostce uvádí, že anglické slovo "butterfly" má původ v anglickém názvu žluťáska řešetlákového (Gonepteryx rhamni), kterého první britští přírodovědci znali jako "the butter-coloured fly" (moucha barvy másla).
Vědecký název pro motýla lepidoptera znamená "šupinokřídlí", čili šupinokřídlý hmyz. Tento název zavedl švédský přírodovědec Carl von Linné (1707 - 1778) v roce 1735. Vyšel přitom z řeckých slov lepido "šupina" a pteron "křídlo".
Latinsky se motýl řekne papilio a řecký výraz psyché znamená nejen duši, ale i motýla, neboť mythická představa života lidské duše je v podobě motýla.


Modře znázorněné vědecké jméno znamená víceméně potvrzenou shodu shora uvedených španělských materiálů s dalšími zdroji jeho etymologického původu.
Černě znázorněné vědecké jméno však tuto shodu nepotvrzuje a původ jména je uveden odlišně od již zmiňovaného materiálu, anebo jde o nově doplněné jméno nevyskytující se v daném španělském textu.

Takováto barva písma vědeckého jména či původu jména znamená, že původ jména byl převzat z norského webu www.nagypal.net, který už ovšem nefunguje.
Červené písmo původu jména znamená, že původ jména nebylo doposud možné ověřit z jiného nezávislého zdroje a je tedy momentálně nevěrohodný, anebo nemá dosud vysvětlení.
Kurzívou doplněný text původu jména španělských autorů je vyjádřen můj osobní názor na původ vědeckého jména, avšak nepodložený studiem příslušných prací dotčených entomologů.
Ostatní, černý a nepozměněný, text je převzat z obou materiálů španělských autorů uvedených výše.

Při umístění kurzuru myši na jednotlivé vědecké jméno se zobrazí celé vědecké jméno příslušného motýla se jménem vědce, který ho popsal a rokem tohoto popisu. Poklepáním na název vědeckého jména se otevře nové okno s odkazem na příslušného motýla.

abdelkader
Věnováno Abdelkaderovi (Abd al-Kádir), vůdci alžírského boje proti francouzské koloniální invazi v 19. století. Abd al-Kádir žil v letech 1808 - 1883 a v Alžírsku je považován za národního hrdinu.
abencerragus
Věnováno šlechtickému rodu Abencerragů (Los Abencerrajes) pocházejícímu ze severní Afriky, v 15. století vládnoucímu Granadskému království.
acaciae
Genitiv z latinského acacia = akácie, kapinice.
achine
Původ tohoto jména není doposud plně objasněn.
actaea
Věnováno Actaee, v řecké mytologii dceři mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris. Z řeckého actea = černý bez.
acteon
Věnováno Aktaiónovi (latinsky Actaeon), v řecké mytologii synovi Autonoé, dcery krále Kadma, který byl na vychování u Kentaura Cheiróna. Aktaión měl velkou zálibu v lovu a při jednom z nich nešťastně vstoupil do jeskyně, v níž Artemis a její družina odpočívala a spatřil bohyni nahou. Artemis ho za trest proměnila v jelena, kterého v okamžiku dohnala a zahubila jeho vlastní psí smečka, která svého pána samozřejmě nepoznala.
adippe
Z latinského adeps = tuk, tloušťka.
admetus
Věnováno Admétovi (latinsky Admetus), v řecké mytologii synovi thessalského krále Feréta. Admétus byl ferským králem a manželem Alkéstidy.
aegeria
Věnováno Egerii, v římské mytologii bohyni pramenů a jezer. V mýtech vystupovala ponejvíce jako milenka a průvodkyně krále Numy Pompilia. Po jeho smrti Egeria žalem chřadla natolik, že ji bohyně Diana proměnila v pramen.
aestiva
Z latinského aestivus = náležející létu, letní forma.
aetherie
Věnováno Aitherovi (latinsky Aether), v řecké mytologii bohovi věčného jasného světla. Řecké aithria = jasný, jasné nebe.
aethiopella
Zdrobnělina z latinského aethipos = etiopský, a z řeckého aithiops = černošský.
aethiops
Z latinského aethipos = etiopský, a z řeckého aithiops = černošský, etiopský; z aithó = hořím a z oph = obličej.
Aglais
Věnováno Aglaie, v řecké mytologii jedné ze tří Grácií; z řeckého aglaos = třpitící se, zářící.
aglaja
Věnováno Aglaie, v řecké mytologii jedné ze tří Grácií. Podle některých zdrojů dcera Asklépiova a později manželka Héfaistova.
Agriades
Věnováno Agriovi, v řecké mytologii jednomu ze tří synů Odyssea a kouzelnice Kirké; z řeckého agrios = divoký.
Agrodiaetus
Z řeckého agrodiaitos = ten který bydlí na poli.
ainsae
Pocházející z Ainsy u Huesca (hlavní město Keltiberů).
alberganus
Z latinského albere = vybílený.
albicans
Z latinského albico = bělet se.
Albulina
Z latinského albus = bílý, bledý, zdrobnělina = běloučký, bleďoučký.
alceae
Pocházející ze živné rostliny alcea (malva alcea).
Rovněž věnováno Alkaidovi (latinsky Alcaeus), v řecké mytologii synovi Persea a Andromedy, dědečkovi hrdiny Herkula.
alcetas
Věnováno Alkéstidě, v řecké mytologii dceři krále Peliase a jeho manželky Anaxibie, později provdané za ferského krále Adméta. Jediná z celé rodiny se odhodlala zemřít, aby zachránila život svého manžela.
alciphron
Věnováno Alciphronovi, spisovateli starověkého Řecka přelomu 2. a 3. století před naším letopočtem.
alcon
Věnováno Alkónovi, v řecké mytologii fanóznímu krétskému lučišníkovi, společníkovi nejslavnějšího řeckého hrdiny Herkula.
alcyone
Věnováno Alkyoenovi (latinsky Alcyoneus), v řecké mytologii nejsilnějšímu z Gigantů, bujujícímu proti Herkulovi.
Avšak, jméno Alcyone v řecké mytologii patří nymfě, jedné z Plejád, dceři obra Atláse a nymfy (Ókeanovny) Pleiony.
alexanor
Souvisí s Alesií, latinského pojmenování kvetoucího města provincie Galie. Roku 52 před naším letopočtem u něho porazil Caesar Vercingetoriga.
alexis
Věnováno Alexidovi, básníku starověkého Řecka ze 4. a 3. století před naším letopočtem.
allardi
Věnováno francouzskému botanikovi a lepidopterologovi alžírského původu Allardovi (Gaston Allard), příteli a průkopníku alžírské lepidopterologie, objeviteli řady druhů a společníku při první návštěvě Španělska v roce 1867. Gaston Allard žil vletech 1838 - 1918.
alveus
Z latinského alveus = pocházející z řeky, řečiště řeky.
Alveus však také znamená šachovnici, což by spíše odpovídalo kresbě na křídlech.
amanda
Z latinského amanda = pomilováníhodná, hodná lásky, milovaná.
amandus
Z latinského amandus = pomilováníhodný, hodný lásky, milovaný.
androgyne
Z řeckého andros = muž a z gyne = žena, pohlaví androgynů, bytostí, ve kterých bylo spojeno pohlaví mužské i ženské.
andromedae
Věnováno Andromédě, v řecké mytologii dceři aithiopského krále Kéfea a jeho manželky Kassiopeiy.
anteros
Věnováno Anterovi ("Protiláska"), v řecké mytologii bratrovi Eróse (Amora); z řeckého antheros = kvetoucí.
anthelea
Podle Anthély, městečka mezi ústím řeky Asópu do Malijského zálivu a Thermopylami, proslulém Démetřinou svatyní.
Avšak, jméno Anthelea v řecké mytologii patří jedné z Danaóven, dceři krále Danaa a najády Kaliadny.
Anthocharis
Z řeckého anthos = květ a z charis = půvab.
antiopa
Věnováno Antiopě, v řecké mytologii dceři thébského krále Nyktea, milence nejvyššího boha Dia, matce dvojčat - něžného Amfíóna a drsného Zéthose.
Apatura
Z řeckého apate = falešný a z oura = ocas.
Aphanthopus
Z řeckého aphanes = tmavý a z topos = místo.
Apharitis
Věnováno Afareovi (latinsky Aphareus), messénskému králi, otci siláka Ída a ostrozrakého Lynkea.
apollinus
Z latinského apollineus = týkající se Apollóna.
apollo
Věnováno Appolónu, v řecké mytologii bohu slunce, světla, jasu, života a věštby. Appolón byl synem nejvyššího boha Dia a bohyně Léty.
Aporia
Z řeckého aporos = váhavý, neurčitý; z řeckého a = bez a poros = průchod, můstek, přejít na jiné místo.
aquilo
Z latinského aquilo = severní nebo severní pól.
aquilonaris
Z latinského aquilonaris = vztahující se k severu.
Araschnia
Věnováno Araschné, v řecké mytologii tkadleně uměleckých obrazů, bohyní Athénou posléze přeměněnou v pavouka.
arcania
Z latinského arcanus = tajný, skrytý, uzavřený.
arcanioides
Z latinského arcanus = tajný, skrytý, uzavřený a z řeckého eidos = vzhledem podobný.
Archon
Z latinského archon = označení nejvyššího athénského úředníka; z řeckého arkos = vedoucí, šéf.
arduinna
Věnováno Arduinně, keltské bohyni, patrně ochránkyni kanců. V římské mytologii je ztotožňována s bohyní Dianou.
arethusa
Věnováno Arethúse, v řecké mytologii jedné z Hesperidek, které hlídaly zlatá jablka v zahradě Hesperidek. Arethúsa byla posléze bohyní Artemidou přeměněna v podzemní řeku.
Arethusana
Týkající se Arethúsy, v řecké mytologii jedné z Hesperidek hlídající zlatá jablka v zahradě Hesperidek.
arge
Věnováno Argésovi, v řecké mytologii jednomu ze tří Kyklopů.
Jednodušším vysvětlením, podle jiného autora, je však poukázání na zářivě bílý podklad křídel.
argiades
Věnováno Argeie, v řecké mytologii dceři krále v Argu Adrásta a jeho manželky Amphitey.
argiolus
Zdrobnělina z latinského Argi = Argó, v řecké mytologii loď argonautů.
Podle norského webu prý Linné považoval argiolus (Celestrina argiolus) za podobný argusovi (Plebejus argus), ale za menšího.
argus
Věnováno Argovi (latinsky Argus), v řecké mytologii stookému pasákovi pověřenému hlídat kněžku Ió skrytou v podobě krávy. Hermés na rozkaz Dia Arga zabil, Ió osvobodil a Héra Argovýma očima vyzdobila peří páva, ptáka, který jí byl zasvěcen.
Argynnis
Věnováno Argynnise, v řecké mytologii přídomku jména bohyně Afrodité (Venuše).
argyrognomon
Z řeckého argyreos = ze stříbra; z argyrion = stříbro a z nomeys = pastýř.
Podle norského webu z řeckého argyros = stříbro a z gnomon = soudce. Dle jiných pramenů gnómón = poznání či indikátor.
Aricia
Věnováno Aricii, v řecké mytologii athénské princezně, neteři Aegea athénského krále. Byla poslední z Pallantidů a nejspíš byla vdána za Virbia (Hippolyta).
arion
Věnováno Ariónovi, v řecké mytologii Adrástovu divokému oři, vzniklému ze spojení bohyně Démétry v podobě klisny a Poseidóna v podobě hřebce.
aristaeus
Věnováno Aristaiovi (latinsky Aristaeus), v řecké mytologii synovi boha Apollóna a nymfy Kýrény. Bývá považován za dobrodince lidí, které prý naučil chovat dobytek a včely.
armoricanus
Pocházející z Armórica, oblasti pobřežního území Galie, mezi řekami Garonna a Seina.
artaxerxes
Věnováno Artaxerxésovi I, perskému velkokráli z rodu Achaimenovců vládnoucímu v letech 465–424 před naším letopočtem.
Artogeia
Z řeckého artos = chléb a z geon = zemský, ze země.
asteria
Věnováno Asterii, v řecké mytologii dceři Titána Koia a jeho manželky Foibé; z řeckého aster = hvězda.
atalanta
Věnováno Atalantě, v řecké mytologii dceři Arkadského krále Íasona. Atalanta byla proslulou lovkyní, krasavicí a běžkyní. Zúčastnila se honu na kalydónského kance. Bývá zaměňována s Atalantou, dcerou boiotského krále Schoinea a jeho manželky Klymeny.
athalia
Věnováno Atalje, regentce Judského království v 9. století před naším letopočtem, dceři izraelského krále Achaba a fénické princezny Jezábel.
Podle norského webu z řeckého athal = ne zelený, zvadlý. Zřejmě v návaznosti na spoušť způsobenou housenkou tohoto druhu.
atlantica
Věnováno Atlasovi, mytologickému obrovi, držícímu na své šíji nebeskou klenbu nebo i celou zeměkouli. Byl synem Titána Íapeta a Klymeny, dcery Titána Ókeana. V latině atlantica = bájná země u Atlanského oceánu.
atlantis
Věnováno Atlasovi, mytologickému obrovi, synovi Titána Íapeta a Klymeny, dcery Titána Ókeana.
Může jít i o bájnou Atlantidu, kde byl podle některých pověstí Atlas vládcem.
aurelia
Věnováno Aurelii, manželce římského úředníka Katilina (1. století před naším letopočtem).
aurinia
Z latinského aureum = zlato, zlatý.
ausonia
Pocházející z Ausónie, italského města střední Itálie i označení Itálie jako celku.
austauti
Věnováno Austautovi (Arthur Austaut), francouzskému vojenskému lékaři v nemocnici v Sedbě (Alžírsko).
australis
Genitiv z latinského austral = jižní.
avis
Z latinského avis = pták.
Azanus
Pocházející z Azánie, latinského označení afrického neorientálního pobřeží (dnešní Somálsko a celé pobřeží až po Tanganjiku).
azorinus
Pocházející z Azorských ostrovů (v Portugalsku).
baeticus
Pocházející z Baetiky, jihu Španělska, bývalé římské provincie.
balkanica
Pocházející z Balkánu.
balkanicus
Pocházející z Balkánu.
ballus
Z řeckého balus = flekatý, skvrnitý.
bathseba
Věnováno Batšebě (hebrejsky Bat-ševa), manželce Chetejce Urijáše a později manželce krále Izraele Davida.
baton
Věnováno Batonovi, v řecké mytologii vozataji slavného věštce Amfiaráa, kterého pohltila země i s válečným vozem, na němž ho Batón odvážel po osudné bitvě u Théb.
bavius
Věnováno Baviovi, latinskému básníku 1. století před naším letopočtem, ovlivněném ve své tvorbě básníkem Vergiliem.
belemia
Věnováno Belému, předměstí Lisabonu v Portugalsku.
belia
Věnováno Bélosovi (latinsky Belus), v řecké mytologii egyptskému králi, synovi boha moří Poseidóna a Ókeanovny Libye. Jeho potomky byla dvojčata Danaos - měl padesát dcer a Aigyptos - měl padesát synů, které chtěl oženit s Danaovými dcerami.
bellargus
Z latinského bellus = půvabná, příjemná a věnováno Argeie, v řecké mytologii dceři krále v Argu Adrásta a jeho manželky Amphitey.
Foneticky spíše věnováno Argovi (latinsky Argus), v řecké mytologii stookému pasákovi pověřenému hlídat kněžku Ió skrytou v podobě krávy, avšak významově méně vhodné.
Berberia
Pocházející z Berberie, země Berberů (dnešní Lybie, Tunis, Alžírsko a Maroko).
betulae
Genitiv z latinského betula = bříza.
boeticus
Pocházející z Baetiky, jihu Španělska, bývalé římské provincie.
Boloria
Z řeckého bolos = hrouda, mogot (zvláštní typ kopce).
Borbo
Z řeckého borboros = bahno, bláto.
bore
Věnováno Bóreovi, v řecké mytologii božskému větru, synovi Titána Astraia a bohyně ranních červánků Éós, který sídlil v Thrákii. Z řeckého boreas = studený severní vítr.
brassicae
Genitiv z latinského brassica = zelí.
Brenthis
Věnováno Brenthisu, místu ve starověké Tróji proslulém svým přepychem a nádherou.
briseis
Věnováno Bríseovně (latinsky Bríseis), v řecké mytologii dceři lyrnésského krále Brísea. Do Bríseovny se zamiloval hrdina Achilleus, avšak nebyla jim souzena společná budoucnost. Po dobytí Théb si Bríseovnu vyžádal král Agamemnón. Agamemnón potom pod tlakem Achillea a boha Dia otrokyni Bríseovnu Achilleovi vrátil, ale ten záhy zemřel po zásahu do paty šípem trojského prince Parida.
britomartis
Věnováno Britomartidě, v řecké mytologii dceři nejvyššího boha Dia a Kréťanky Karmy, povýšenou Artemidou na bohyni. Britomartis pak ochraňovala lovce a rybáře, později i mořská pobřeží a přístavy. Úctě se těšila zejména na Kréťe, a to pod jménem Diktynna.
cacaliae
Genitiv z latinského cacalia = druh mléčolisté byliny, příbuzné druhu Sinecie.
caelestissima
Superlativ z latinského caelestis = božský, nebeský.
c-album
Z písmena C a z latinského album = bílé.
calcaria
Podle vápencového podloží (z latinského calcaria = vápno), které je v místech (Julské Alpy), kde druh žije, typický.
callidice
Věnováno Kallidici (Callidice), v řecké mytologii jedné z Danaoven.
Callophrys
Z řeckého kallos = krása, kráska.
camilla
Věnováno Camille, v řecké mytologii dceři krále Volsků Metaba z Priverna. Camilla sloužila bohyni Dianě a zůstala pannou.
Carcharodus
Z řeckého carcharodous = ostrozubý, carchaleos = ostrý a z odous = zub.
cardamines
Z řeckého cardamon = řeřicha.
cardui
Genitiv z latinského carduus = bodlák.
carlinae
Podle carliny, živné rostliny (pupava) z čeledi hvězdicovitých.
Carterocephalus
Věnováno Karterónovi (Carterón), v řecké mytologii synu Lykáóna, kterého spolu s bratry a s Lykaónem samotným Zeus zabil bleskem (nebo proměnil ve vlky), když mu připravili jídlo z člověka (z cizího chlapce, nebo z nejmladšího syna Nyktima) a Kefalovi (latinsky Cephalus), v řecké mytologii synovi boha Herma a jeho milenky Hersé, manžela Prokris; z řeckého kephale = hlava.
cassioides
Z latinského cassis = přilba a z eidos = vzhledem podobný.
catena
Z latinského catena = řetěz.
Catopsilia
Z řeckého kato = vespod, dole a z psilos = holý, ostříhaný.
Celastrina
Z řeckého celastros = ostružiník, křoví.
celtis
Z latinského celtis = jilmovitý strom.
centaureae
Genitiv z latinského Centaurea = bylina věnovaná Kentaurům (bytostem původem z řecké mytologie, napůl koně, napůl lidé).
Charaxes
Z řeckého charax = kůl, pilíř.
chariclea
Z řeckého charis = slast, potěšení a z kleos = sláva.
charlonia
Věnováno Charlesovi (Jacques Alexandre César Charles), francouzskému vědci 18. a 19. století (1746 - 1823). Jako první pilotoval v srpnu a potom v prosinci roku 1783 balón na vodík jménem Charliére.
Chazara
Z řeckého chazo = oddělit.
cheiranthi
Genitiv z latinského Cheirantherus znamenající ozdobný keř (z řeckého cheir = ruka a z antheros = rozkvetlý).
christi
Věnováno Christimu (Hermann Konrad Heinrich Christ), švýcarskému botanikovi a právníkovi 19. a 20. století (1833 - 1933).
chloridice
Z řeckého chloros = nazelenalý.
chrysippus
Věnováno Chrýsippovi (latinsky Chrysippus), řeckému stoickému filozofovi 3. století před naším letopočtem.
Chrýsippos (latinsky Chrysippus) je v řecké mythologii rovněž jméno syna Pelopa a jeho milenky, nymfy Axiochy.
chrysotheme
Věnováno Chrýsothemidě, v řecké mytologii dceři Agamemnóna a Klytaimnéstry; z řeckého chrysos = zlato.
Cyaniris
Z řeckého kianos = modrý.
cinarae
Podle cynary, živné rostliny (artyčok) z čeledi hvězdicovitých.
cinxia
Věnováno Cinxii (ochraňující nevěsty), v římské mytologii přídomku jména královně bohů Juno.
circe
Věnováno Kirké (latinsky Circé), v řecké mytologii dceři boha slunce Hélia a Okeánovny Persy. Byla to mocná kouzelnice, která proměnila Odysseovy druhy ve vepře.
cirsii
Podle cirsia (circium), živné rostliny (pcháč) z čeledi hvězdicovitých.
claudina
Věnováno Clausovi (Carolus Friedrich Wilhelm Claus), německému zoologovi 19. století (1835 - 1899).
cleobule
Věnováno Kleobule (Kleopatře), v řecké mytologii dceři Boreáse a Óreithýii, která se stala ženou thráckého krále Fínea.
cleopatra
Věnováno Kleopatře, v řecké mytologii dceři messénského krále Ídase a Marpéssy a manželce kalydónského krále Meleagra (chybně bylo v původním materiálu uveden Méneláos).
climene
Věnováno Klymeně, v řecké mytologii dceři Titána Ókeana a jeho manželky a sestry Téthys, manželce aithiopického krále Meropa. V řecké mytologii se pod jménem Klymené (latinsky Clymene) vyskytuje více ženských postav.
Clossiana
Věnováno Clossonovi (Ernest Closson), belgickém muzikologovi 19. a 20. století (1870 - 1950).
coelestinus
Zdrobnělina z latinského coelum = nebeský.
coelestissima
Superlativ z latinského coelum = nebeský.
Coenonympha
Z řeckého coinos = společný a z nymphe = nymfa (v řecké mytologii polobohyně, obvykle obývající moře, řeky, prameny, hory i stromy).
Colias
Věnováno Coliasu (Koliasu), pahorku v Attice (jihovýchod řeckého poloostrova) s chrámem zasvěceným bohyni Afrodité.
Colotis
Z řeckého kolos = neúplný, zkrácený a oys = ucho, držadlo.
comma
Z latinského comma = diakritické znaménko, čárka.
coridon
Věnováno Korydonovi (Coridón), postavě pastýře ve Zpěvech pastýřských (Bucolica) Publia Vergilia Maro.
corinna
Věnováno Corinně, proslulé řecké básnířce pocházející z Tanagry ve středověkém Řecku.
cramera
Věnováno Cramerovi (Wilhelm Cramer), německému hudebníkovi 18. století (1746 - 1799).
crataegi
Z řeckého crataigos = hloh, jeřáb.
cribrellum
Zdrobnělina z latinského cribrum = sítina, síto.
crocea
Genitiv z latinského crocus = šafrán.
Cupido
Věnováno Cupidovi, latinskému jménu boha lásky Érose (Amora).
Cyaniris
Z řeckého kyaneys = temně modrý a z iris = duha.
Cyclirius
Z řeckého cyclos = kruh.
cynthia
Věnováno Cynthii (podle místa narození na hoře Cynthus (řecky Kýnthos) na ostrově Delos v Egejském moři), v řecké mytologii přídomku jména bohyni lovu Artemidy, dceři boha Dia a Léty, sestře boha Appolóna.
damon
Věnováno Damonóvi (Damón z Oé), starořeckému filosofu, sofistovi působícího v Athénách v Periklově době (5. století před naším letopočtem). Byl žákem Pythagorovy školy. Učil Perikla a Sókrata.
damone
Věnováno Damonóvi (Damón z Oé), starořeckému filosofu, sofistovi působícího v Athénách v Periklově době (5. století před naším letopočtem).
Danaus
Věnováno Danaé, v řecké mytologii dceři krále Akrisia, králi Arga. Podle věštby měl její budoucí syn usmrtit svého děda. Akrisios Danau uvěznil v podzemní komnatě, avšak vládce bohů Zeus se s ní spojil v podobě zlatého deště a Danaé mu porodila syna Persea. Akrisios dal dceru i vnuka uvrhnout do moře, oba se však v plovoucí truhle zachránili. Později vržený disk z ruky Persea při slavnostních hrách zabil krále Akristia a tak se věštba nakonec vyplnila.
Avšak foneticky blíže je Danaus, v řecké mytologii syn egyptského krále Béla a jeho manželky Anchinoé. Danaus byl králem v Libyi a Argu a stal se praotcem kmene Danaů (Danajců).
daphne
Věnováno nymfě Dafné (latinsky Daphne), v řecké mytologii dceři říčního boha Péneia, před pronásledováním boha Apollóna proměněnou nejvyšším bohem Diem ve vařínový strom (řecky dáfné). Na její památku potom nosil Apollón na hlavě vavřínový věnec.
daphnis
Věnováno Dafnidovi, v řecké mytologii synovi boha Herma a sicilské nymfy, prvnímu pěvci pastýřských písní na Sicílii.
decoloratus
Z latinského decoloratus = odbarvený.
deione
Věnováno Dioně (latinsky Diona), v řecké mytologii matce Afrodité (otec Zeus) s poněkud nejasným původem. Podle Pelasgického mýtu o stvoření světa byla tato titánka dcerou bohyně Eurynomé a hada Ofióna. Společně s Titánem Kríem byli přiděleni planetě Marsu. Jinde je Dióna uváděna jako bohyně deště a pramenů a byla dcerou Ókeanovou nebo Poseidónovou. V Illiadě se zdá být Dióna ekvivalentem Rhey – matky Země, kterou Homér umístil na Olymp.
deserticola
Z latinského desertus = poušť, pustý.
desfontainii
Věnováno Desfontainovi (René Louiche Desfontaines), francouzskému přírodovědci (botanikovi) 18. a 19. století (1750 - 1833).
dia
Věnováno Diu, ostrůvku u Kréty.
diamina
Z řeckého dia = pomocí, skrz, napříč a z ameinon = lepší (komparativ slova agados = dobrý).
didyma
Z řeckého didymos = dvojče. Didymos je v řecké mytologii také přívlastek bohyně Artemis, dvojčete boha Appolóna.
disa
Věnováno Ditovi (řecky Plútónovi), u Římanů vládci podsvětí Hádovi.
Podle norského webu byla Disa v severské mytologii bohyně chytající hříšníky do své sítě.
dispar
Z latinského dispar = odlišný, rozdílný.
dolus
Z latinského dolus = omyl, podvod, klam.
doris
Věnováno Doridě, v řecké mytologii manželce boha Nérea a matce Néreidek.
dorus
Věnováno Dórovi (latinsky Dorus), v řecké mytologii vnukovi Deukalióna a jeho manželky Pyrrhy, kteří se stali zakladateli nového pokolení lidí po potopě světa. Dóros byl nejmladším synem Helléna (praotec všech Řeků) který se vystěhoval na pohoří Parnas kde založil první dórskou obec.
dorylas
Z řeckého dory = kopí.
Podle jiných pramenů je Dorylas v Ovidiových Proměnách postava nejbohatšího muže Nasamonie.
dryas
Věnováno Dryantovi (latinsky Dryas), v řecké mytologii synovi nebo otci krále Thrácie Lykúrga, (z řeckého drys = strom, dub).
duponcheli
Věnováno Duponchelovi (Philogene Auguste Joseph Duponchel), francouzskému přírodovědci 18. a 19. století (1774 - 1846). Duponchel byl významným lepidopterologem, který s Jean Baptiste Godartem popsal více než 4 tisíce denních a nočních motýlů Francie v sedmnácti svazkovém díle "l’ Histoire naturelle des lépidopteres de France".
edusa
Věnováno Eduse, v římské mytologii bohyni dbající na malé děti, aby dobře jedly pevnou stranu po odstavení od prsu.
egea
Věnováno Aigeovi, legendárnímu králi Atén, synovi Pandióna, otci siláka Thésea.
elisa
Věnováno Elisse, přezdívce zakladatelce Kartága Dídó.
ellena
Věnováno Heleně, v řecké mythologii dceři nejvyššího boha Dia a spartské královny Lédy, manželce spartského krále Meneláa.
Elphinstonia
Věnováno Elphistonovi (George Keith Elphinstone), anglickému admirálovi 18. a 19 století (1746 - 1823).
embla
Věnováno Emble, první ženě, matce lidského rodu ve skandinávské (norské) mytologii. Ask a Embla byli v severské mytologii první muž a žena, podobně jako Adam a Eva v Genesis.
Epinephele
Z řeckého epinephelos = zamlžený, nejasný.
epiphron
Z řeckého ephroneo = být rozumný, moudrý.
epistygne
Z řeckého epi = okolo, na a z stygnos = hrozný, strašný.
erate
Věnováno Erató, v řecké mytologii jedné z devíti Múz, dceři nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Erató byla múzou milostného básnictví a milostných písní a byla považována za objevitelku erotického básnictví a tance.
Erebia
Věnováno Erebovi, v řecké mytologii bohovi podsvětního temna a věčné tmy, synovi prvopočátečního Chaosu.
ergane
Věnováno Ergantě, v řecké mytologii přídomku jména bohyně Pallas Athény, jakožto "patronce řemesel". Z řeckého ergon = práce, pracovník, dělník.
eriphyle
Věnováno Erifýle (latinsky Eriphyle), v řecké mytologii dceři argejského krále Talaa a jeho manželky Péró. Erifýlé byla sestrou argejského krále Adrásta a stala se manželkou věštce Amfiaráa.
eroides
Věnováno Érotovi, v řecké mytologii bohovi lásky, synovi boha války Area a bohyně lásky a krásy Afrodíty; a z řeckého eidos = vzhledem podobný.
eros
Věnováno Érotovi, v řecké mytologii bohovi lásky, synovi boha války Area a bohyně lásky a krásy Afrodíty.
Erynnis
Věnováno Erínyím, v řecké mytologii bohyním pomsty a kletby, služebnicím boha podsvětí Háda a jeho manželky Persefony. V římské mytologii jim odpovídají Furie. Někdy se jim také říká Lítice.
escheri
Věnováno Escherovi (Heinrich Escher Zollikofer), prosperujícímu švýcarskému obchodníkovi a entomologovi (1776 - 1853).
esculi
Genitiv z latinského aesculus = jírovec.
Euchloe
Z řeckého eucleia = dobré jméno; z eu = dobrý a z cleo = být slavný, mít jméno.
eumedon
Z řeckého eumenes = zdravý, dobře naložený, laskavý.
Eumedonia
Z řeckého eumenes = zdravý, dobře naložený, laskavý.
eunomia
Věnováno Eunomii, v řecké mytologii dceři nejvyššího boha Dia a Themis. Eunomia byla bohyní práva a legislativy.
Z řeckého eu = dobrý a z nómos = zákon.
eupheme
Věnováno Euphemě, v řecké mytologii ženskému duchu slova příznivé věštby, pochvaly, jásotu, triumfálních výkřiků a potlesků. Podle Orfických fragmentů byla Euphemé dcerou Héfaista a Aglaii. Z řeckého eu = dobře a z phemi = mluvit.
euphenoides
Věnováno Euphénii, v řecké mytologii jedné z Danaoven.
euphrosyne
Věnováno Eufrosyně, v řecké mytologii jedné z Grácií. Její jméno znamená "dobromyslná" nebo "blaženost". Eufrosyné byla také bohyní radosti, ztělesněním půvabu a krásy.
Euphydryas
Z řeckého euphyes = vzrostlý, statný a z drys = strom, dub. Dryády (latinsky Dryades) byly také v řecké mytologii lesní nymfy, bohyně či polobohyně.
euryale
Věnováno Euryalii, v řecké mytologii dceři mořského boha Forkýda a jeho manželky a sestry Kétó. Byla jednou z Gorgon (Sthenó, Euryalé a Medúsa).
eurypilus
Věnováno Eurypilovi, v řecké mytologii synovi Euaemona, veliteli vojsk ve válce o Tróju, který přijel se 40 loďmi na pomoc Řekům. Byl z města Ormenius v Thesálii.
evagore
Věnováno Evagoře, podle řecké mytologie jedné z mnoha dcer mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris.
Everes
Z řeckého eyeres = snadno ovladatelný.
fabressei
Věnováno Fabreovi (Fabre d'Églantine), francouzskému herci, dramatikovi, básníkovi a politikovi Francouzské revoluce. Žil v letech 1750 - 1794.
Toto tvrzení však Eliseo Vidal ve svém opravném materiálu zpochybňuje, nicméně nenabízí jiné vysvětlení.
Fabriciana
Věnováno Fabriciovi (C. Fabricius Luscinus), římskému konzulovi roku 282 před naším letopočtem, vítězi nad obyvateli Lucanie a Bruttia, podle tradice vzoru spravedlivého a neúplatného státníka.
Dalším Fabriciem je i Johan Christian Fabricius (1745 - 1808), dánský entomolog a ekonom, který není ovšem v původním seznamu španělských autorů uveden, nicméně jeho jméno je pravděpodobnějším zdrojem pro pojmenování rodu.
fagi
Genitiv z latinského fagus = buk.
falloui
Věnováno Fallouovi (Jules Ferdinand Fallou), francouzskému přírodovědci 19. století (1810 - 1893).
farinosa
Z latinského farina = mouka.
fatua
Věnováno Fatue (Fauně), manželce římského boha Fatua (Fauna). Z latinského fatuus = nevkusný, nechutný, fádní.
feisthamelii
Věnováno Feisthamelovi (plukovník Feisthamel), francouzskému veliteli městské stráže v Paříži a vášnivému lepidopterologovi.
ferula
Z latinského ferula = hůl, v jejíž dutině podle řecké mytologie přinesl Prométheus oheň lidem.
fidia
Věnováno Fidiovi, věhlasnému řeckému sochaři (490 - 430 před naším letopočtem).
flavofasciata
Z latinského flavo = žlutý a z fasciata = pruhovaný.
flocciferus
Z řeckého floz = plamen a z phero = mít na sobě, nosit.
florella
Zdrobnělina z latinského flor = květina, čili květinka.
foulquieri
Věnováno Foulquierovi (Gedeón Foulquier), francouzskému lepidopterologovi působícímu v okolí Marseille.
freija
Věnováno Freye (Freyje), v severské mytologii bohyni plodnosti a úrody, lásky, krásy, války a čarodějnictví.
Jméno Freyi a jejího bratra Frea se promítlo do anglického názvu pro pátek, Friday = Freya's day (Frey's day).
Freyeria
Věnováno Freyerovi (Heindrich Freyer), německému přírodovědci 19. století (1802 - 1866).
frigga
Věnováno Frigge (Frea, Frigga, Friggja, Friia, Frija, Frig, Frika), severské bohyni, manželce Týra, později Ódina, matce Baldra. Jako jediná z bohů znala osudy všech a mohla do nich v určité míře zasahovat. Popisována byla jako vysoká krásná žena, vznešeného zjevu, nosící bílé šaty s volavčím nebo sokolím peřím. Frigga byla patronkou mateřství, rodinného života i manželství.
fritillarius
Z latinského fritilla = hrací deska na dámu.
fulgens
Z latinského fulgens = lesknoucí se, zářící, třpitící.
galathea
Věnováno Galatheie ("mléčně bílá"), v řecké mytologii dceři mořského boha Nérea a jeho sestry a manželky Dóris. Zamilovala se do pohledného mladíka jménem Ákis a jeho lásku opětovala. Jenže Galateia se líbila také obrovskému nevzhlednému jednookému obru Polyfémovi. Zamiloval se do ní beznadějně a tajně ji sledoval. Když jednou seděli krásní milenci na břehu moře a láskyplně rozprávěli, Polyfémova žárlivost vybuchla a on po dvojici zuřivě vrhl obrovský kámen. Galateia vyvázla bez zranění, Ákida však balvan rozmačkal. Vytékající krev se proměnila v průzračnou říčku, která do dnešních dob nese na Sicílii jméno Fiume d´Iaci.
gardetta
Věnováno Gardettovi (Louis Gardette), francouzskému malíři 19. století.
Tuto informaci se doposud nepodařilo ověřit z jiného zdroje a navíc se jeví z časových důvodů nepravděpodobná.
Gegenes
Z řeckého gegenes = pozemský, vzniklý ze země.
geyeri
Věnováno Geyerovi (Carl Geyer), německému entomologovi, který sepsal a ilustroval řadů příloh lepidopterologických prací Jacoba Hübnera. Carl Geyer byl původním povoláním výtvarný umělec a žil v letech 1818 až 1852.
glacialis
Genitiv z latinského glacial = ledový, ledovcový.
glandon
Pocházející z Glandonu (Col du Glandon 1924 m), horského sedla v Alpách.
glauconome
Věnováno Glauconomě, v řecké mytologii dceři mořského boha Nérea a jeho sestry a manželky Dóris.
Glaucopsyche
Z řeckého glaucos = jasně zářivý a nazelenalý a z psyche = duše, duch.
glycerion
Věnováno Glyceriovi, západořímskému císaři v letech 473 - 474.
golgus
Věnováno Golgovi, synovi Afrodity (Venuše) a Adónise, zakladatele města Golgos na Kypru, zasvěceného Venuši.
Gonepteryx
Z řeckého gonia = úhel, hrana a pteryx = křídlo.
gorge
Věnováno Gorgoně, v řecké mytologii jedné z Gorgon (dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó). Jmenovaly se Sthenó, Euryalé a Medúsa a byly opravdu šeredné. Měly rozšklebenou tvář, zvířecí uši a místo zubů kly. Kolem hlavy se jim místo vlasů kroutili hadi. Měly křídla, kovové pěsti a šupinaté tělo.
gorgon
Věnováno Gorgoně, v řecké mytologii jedné z Gorgon (dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó).
gorgone
Věnováno Gorgoně, v řecké mytologii jedné z Gorgon (dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó).
graeca
Z latinského Graecia = Řecko.
gruneri
Věnováno Grunerovi (Gottlieb Sigmund Gruner), švýcarskému kartografovi a geologovi 18. století (1717 - 1778).
Hamearis
Z řeckého ama = společně a z ear = jaro, petrklíč.
hamza
Věnováno hamze, arabské pravopisné značce, která uvádí nádech osamocených samohlásek.
hansii
Věnováno Hansovi (Jorge Hans), německému botanikovi 19. století.
Tuto informaci se doposud nepodařilo ověřit z jiného zdroje.
hecate
Věnováno Hekatě, v řecké mytologii dceři Titána Persa a Titánky Asterie. Byla jediná, která bojovala po boku nejvyššího boha Dia proti Gigantům. Zabila Giganta Klytia rozpálenými kameny. Za to jí Zeus povýšil mezi bohy, dal jí moc na zemi (paní porodu), na nebesích (paní měsíce) i v říši stínů. Hekaté měla přezdívku Trivia (trojcestná, ochranitelka cest).
hecla
Věnováno Hekle, známé činné sopce na Islandu (1491 m) o které se místní obyvatelé domnívali, že je bránou do pekel a hluk, který vydává, způsobují nářky zatracených.
helena
Věnováno Heleně, v řecké mytologii dceři nejvyššího boha Dia a jeho milenky Lédy a sestry Polydeuka, Kastora a Klytaimnéstry. Později se Helena stala manželkou spartského krále Meneláose. Paris (syn trojského krále Priama) Helenu i se spartskou pokladnicí unesl do Tróje. Po neúspěšném vyjednávání o navrácení pokladnice a Heleny začalo dlouhé a kruté obléhání Trójy.
helle
Věnováno věnováno Helle, v řecké mytologii dceři orchomenského krále Athamanta a jeho manželky Nefelé. Hellé zahynula, když jí v oblacích odnášel zlatý beran přes moře s jejím bratrem Frixem do Kolchidy, aby byla uchráněna před nenávistí nevlastní matky Íny. Na její památku bylo moře, v němž utonula, nazváno Helléspontos (moře Helenino - dnešní Dardanely).
Heodes
Z řeckého eos = jitřenka a z eidos = vzhledem podobný.
hermione
Věnováno Hermioně, v řecké mytologii dceři spartského krále Meneláa a jeho manželky Heleny.
hero
Věnováno Héře, v řecké mytologii kněžce bohyně lásky Afrodité a milence Leandera.
Hesperia
Z řeckého esperia = západ. Je jedním z názvů pro Pyrenejský poloostrov, ačkoliv tak byla původně označována celá západní Evropa od Jaderského moře.
Hesperia byla ovšem také v řecké mytologii jednou z nymf soumraku.
Heteropterus
Z řeckého eteros = odlišný, jiný a z pteron = křídlo.
Hipparchia
Z řeckého ippos = kůň a z arges = zářící, lesklý.
hippolyte
Věnováno Hippolytově, v řecké mytologii dceři boha válek Area a jeho milenky Otréry. Hippolyta byla královnou Amazonek.
hippothoe
Věnováno Hippothoe, v řecké mytologii dceři mořského boha Nérea a jeho sestry a manželky Dóris.
Stejného jména je však i Hippothoé, dcera Pelopova a Hippodameiina, kterou svedl bůh Poseidón, kterému porodila syna Tafia.
hispana
Z latinského Hispania = Hispánie, Španělsko.
hispania
Z latinského Hispania = Hispánie, Španělsko.
hyale
Věnováno Hyale, v řecké mytologii nymfě z družiny bohyně Artemis.
hyperanthus
Věnováno Hyperanthovi, v řecké mytologii synovi egyptského krále Aigypta.
Tuto informaci se doposud nepodařilo ověřit z jiného zdroje.
Hypolimnas
Z řeckého hippo = dole a z limnas = bažina, bahniště.
Hyponephele
Z řeckého hippo = dole a z nefele = mrak.
hypsipyle
Věnováno Hypsipylé, v řecké mytologii královně Amazonek na ostrově Lémnos, dceři krále Thoanta, kterého zachránila při všeobecném vraždění mužů na ostrově svého otce. Více na Wikipedii .
icarus
Věnováno Íkarovi, v řecké mytologii synovi největšího řeckého stavitele a vynálezce Daidala. Když Íkaros prchal spolu se svým otcem z Kréty, kde Daidalos postavil labyrint pro Mínotaura (napůl člověk, napůl býk), vznesl se tak vysoko, že mu slunce roztavilo vosk, kterými byly perutě jeho křídel spojeny a on spadl do moře a utonul. Na jeho památku pak bylo toto moře nazváno Íkarským.
idas
Věnováno Idásovi, v řecké mytologii synovi messenského krále Afarea a jeho manželky a nevlastní sestry Arény. Popravdě byl ale Idás synem boha moří Poseidóna. Idás se ucházel o Marpéssu, dceru aitólského krále Euéna, o kterou musel nejdříve závodit s jejím otcem na spřežení a pak o ní bojoval s Appolónem. Později ho po souboji s vlastními bratranci Dioskúry zabil Zeus bleskem.
iduna
Věnováno Iduně (či Idunn), v severské mytologii manželce boha básníků Bragiho, která strážila ve své jasanové truhlici kouzelná jablka, která chránila Ásy před stárnutím. Iduna je proto nazývána ochránkyní zdraví a síly bohů. Její jméno znamená "ta, která omlazuje".
ilia
Věnováno Ilii (jménem rovněž Rhea Silvia), v římské mytologii matce Romula a Rema.
ilicis
Genitiv z latinského ilex = cesmína, jmelí.
improba
Z latinského improba = špatný, zvrácený.
Inachis
Věnováno Ínachisovi (také Ínachosovi či Inachusovi), v řecké mytologii říčnímu bohovi a králi Arga, synovi Titána Okeana a Titánky Téthys.
indica
Pocházející z Indie.
ines
Věnováno Inése, dívce hraběte Hoffmansegga (Johann Centurius Graf von Hoffmannsegg 1766 - 1849), německého botanika, ornitologa a entomologa 18. a 19. století.
ino
Věnováno Ínó, v řecké mytologii dceři thébského krále Kadma a jeho manželky Harmonie. Později Ínó nebyla postrestána za své kruté činy, ale naopak povýšena mezi bohy i se svým synem Dionýsem.
intermedia
Z latinského intermedius = prostřední.
io
Věnováno Íó, v řecké mytologii dceři argejského krále Inacha. Byla kněžkou bohyně Héry. Nejvyšší bůh Zeus se do Íó zamiloval a před svou žárlivou manželkou Hérou ji skryl v podobě bílé krávy.
Iolana
Věnováno Iole, v řecké mytologii dceři oichalského krále Euryta. Iola se zalíbila Herkulovi, který zvítězil nad králem Erytem v lukostřelbě, ale Eryt nedodržel slib a Iolu Herkulovi nedal za manželku. Po mnoha letech se Herkules vrátil, zabil Euryta, Oichalii srovnal se zemí a Iolu odvedl pro svého syna Hylla.
iolas
Věnováno Iole, v řecké mytologii dceři oichalského krále Euryta.
Iphiclides
Věnováno Ífiklovi (latinsky Iphiclus), v řecké mytologii nevlastnímu bratrovi Herkula.
Jiný Ífikles z Théb byl podle řecké mytologie jedním z Argonautů a rovněž se zúčastnil honu na kalydónského kance při kterém byl zabit Meleagrosem.
iris
Věnováno Irise, v řecké mytologii dceři mořského boha Thaumanta a Élektry, dcery Titána Ókeana. Byla bohyní duhy, která naplňuje mraky vodou. Kromě toho byla poslem bohů, zejména však nejvyššího boha Dia a jeho manželky Héry.
Issoria
Z řeckého isos = stejný a ze soros = množství, hromada.
janiroides
Věnováno Janusovi, v římské mytologii dvoutvářnému bohovi vrat, dveří vchodů, začátků a konců a z řeckého eidos = vzhledem podobný.
jasius
Věnováno Íasiónovi (latinsky Iasius), v řecké mytologii synovi nejvyššího boha Dia a Plejády Elektry. Íasión byl bohem úrodného nitra země.
Z řeckého iasis = léčení, uzdravení.
jesous
Z latinského Iesus = Ježíš Kristus.
jurtina
Pocházející z Jury, pohoří ve východní Francii a severozápadním Švýcarsku.
jutta
Věnováno Juttě (?Svatá Hildegarda z Bingenu), německé svaté z 12. století.
Podle norského webu věnováno jotunně, v severské mytologii humanoidní bytosti ohromných rozměrů - obrovi.
Kirinia
Pocházející z Kyrínie (řecky Kirínia, turecky Girna), města na severním pobřeží turecké části Kypru.
knysna
Pocházející z Knysny, města v Jihoafrické republice ve správní oblasti Western Cape.
Kretania
Pocházející z Kréty, největšího řeckého ostrova ve Středozemním moři.
krueperi
Věnováno Krüperovi (Theobald Johannes Krüper, někde uváděno Theodor), německému ornitologovi a entomologovi 19. a 20. století (1829 - 1917), převážně působícímu na Balkáně.
lachesis
Věnováno Lachesis, v řecké mytologii jedné ze tří dcer (Moir) bohyně osudové nutnosti Ananké. Moiry předou nit osudu. Klóthó ("Předoucí") nit načíná, Lachesis ("Udělující") nit dále rozpřádá nebo rozvíjí a Atropos ("Neodvratná") nit přestřihuje.
Lampides
Z řeckého lanpe = pěna a z eidos = vzhledem podobný.
laodice
Věnováno Laodicee (dříve známém také jako Diospolis), bývalému antickému městu, metropole Frýgie na řece Lykos u dnešní osady Eskihisar v Turecku. Město Laodicea bylo několikrát zničeno zemětřesením, ale vždy se vystavělo znovu. Definitivně ho však srovnaly se zemí až turecké a mongolské nájezdy ve středověku.
larissa
Pocházející z Larissy, města ve středním Řecku a hlavního města kraje v Thesálie.
Larissa ovšem také byla v řecké mytologii místní nymfou z Thesálie, údajně dcerou Pelasga.
Lasiommata
Z řeckého lasios = huňatý, chlupatý a z omma = oči.
lathonia
Věnováno Létó (latinsky Lato nebo Latona), v řecké mytologii dceři Titána Koia a jeho manželky a sestry Foibé. Létó byla matkou Diových dětí Apollóna a Artemidy.
lavatherae
Genitiv z latinského lavathera = slézovec.
leander
Věnováno Leanderovi, v řecké mytologii milenci Afroditiny kněžky Héró, která bydlela ve věži v městě Sestos na konci Helléspontu (dnešních Dardanel). Leander bydlel v Abydosu na druhé straně úžiny a každý večer tuto úžinu přeplavával. Héró mu lampou na vrcholu své věže ukazovala cestu. Ale jedné bouřlivé zimní noci odnesly vlny Leandera na moře a studený vzduch sfoukl světlo lampy. Leander ztratil orientaci a utonul. Héró ze žalu skočila ze své věže a zabila se.
lefebvrei
Věnováno Lefebvrovi (Alexandre Louis Lefebvre de Cérisy), francouzskému entomologovi 19. století (1798 - 1867), který působil převážně na Sicílii, v Egyptě a v Malé Asii.
Leptidea
Z řeckého leptos = tenký, hubený a z idea = tvar, vzhled.
Leptotes
Z řeckého leptos = tenký, hubený.
leuzeae
Z řeckého leucos = bílý.
levana
Věnováno Levaně, v římské mytologii bohyni opatrující malé děti, které zdvíhá po pádu na zem.
libanotica
Pocházející z Libanonu.
Libythea
Z řeckého libys = libyjský a z thea = vzhled.
ligea
Věnováno Ligee, v řecké mytologii jedné ze Sirén, které se mstily na námořnících tak, že je libým zpěvem lákaly ke svému ostrovu, kde jejich loď ztroskotala na útesech. Z řeckého lygaios = tmavý.
Limenitis
Věnováno Limentinovi (Limentinus), v římské mytologii bohu chránícímu práh domu (z řeckého limen = práh).
lineola
Zdrobnělina z latinského linea = linka, čára.
lorquinii
Věnováno Lorquinovi (Pierre Joseph Michel Lorquin), francouzskému přírodovědci (1797 - 1873), působícímu ve Francii, v Alžírsku, na Filipínách, v Číně, ve Španělsku a v Kalifornii během zlaté horečky (1850 - 1856 a 1860 - 1862).
lucina
Zdrobnělina z latinského lux = světlo.
lupina
Feminimum zdrobněliny z latinského lupus = vlk.
Lycaeides
Z řeckého lycos = vlk a z eidos = vzhledem podobný.
Lycaena
Z řeckého lycaina = vlčice.
lycaon
Věnováno Lykáónovi, v řecké mytologii králi arkadského města Lykosúry, proslulého svou bezbožností a tím, že předložil nejvyššímu bohu Diovi pokrm ze člověka. Zeus se strašlivě rozzuřil, spálil Lykáónovo sídlo a proměnil Lykáóna a jeho syny ve vlky; z řeckého lycos = vlk.
Lysandra
Věnováno Lýsandrovi, veliteli spartského loďstva, se kterým zvítězil nad Athéňany v bitvě u Aigospotamoi v roce 405 před naším letopočtem. V následujícím roce vstoupil Lýsandros do Athén a ukončil tak peloponéskou válku.
machaon
Věnováno Machaónovi, synovi Asklépia, slavnému lékaři Achájů před Trójou. Machaóna zabil Eurypylus v desátém roce války o Tróju.
Maculinea
Z latinského macula = skvrna a z linea = linka, čára.
maera
Z latinského maereo = truchlit.
Maera je ale také v řecké mytologii jednou z Néreoven (mořskou nymfou), dcerou mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris.
malvae
Genitiv z latinského malva = sléz. Malvae = slézový.
Maniola
Zdrobnělina z latinského mania = zuřivost, zběsilost.
mannii
Věnováno Mannovi (Johann Josef Ritter von Mann), významnému entomologovi německého původu, avšak rodáku z Čech (z Jablonného). Mann (1804 - 1899) byl lepidopterologem, sběratelem a cestovatelem, malířem, ilustrátorem a preparátorem c.k. zoologického dvorního kabinetu ve Vídni.
manto
Věnováno Mantó, v řecké mytologii dceři thébského věštce Tierisia. Sama byla také uznávanou věštkyní.
marloyi
Věnováno doktoru Marloyovi, důstojníkovi z námořního zdravotnictví, který tento druh objevil v Morée (obec v departmentu Loir-et-Cher ve střední Francii).
maroccana
Pocházející z Maroka.
martini
Věnováno Martinovi (Emmanuel Martin), příteli lepidopterologa.
maturna
Věnováno Maturně, v římské mytologii bohyni ochraňující dlouhověká manželství.
mauretanicus
Pocházející z Mauretánie, nebo-li ze severní Afriky od Tunisu k Maroku.
medusa
Věnováno Medúse, v řecké mytologii jedné z Gorgon, dceři boha Forkýny a jeho manželky Kéty. Byla nadmíru ošklivá, stejně jako její sestry Stheinó a Euryalé, ale ne od narození a navíc byla smrtelná. Perseus jí usekl hlavu, když použil okřídlené sandály a kouzelnou přilbu, která ho učinila neviditelným. Protože každý, kdo by se Medúse podíval do očí zkameněl, díval se na ní Perseus odrazem svého štítu.
megera
Věnováno Megaire (latinsky Megaera), v řecké mytologii jedné ze tří Erínyí (další dvě byly Alléktó a Tísifoné), bohyň pomsty a kletby. Megaiřiným oborem byla závist.
melampus
Z řeckého melas = černý a z pous = nohy.
Melanargia
Z řeckého melas = černý a věnováno Argeie, v řecké mytologii dceři krále v Argu Adrásta a Amphitey.
melanops
Z řeckého melanos = tmavý, černý.
melas
Z řeckého melas = černý.
Meleageria
Věnováno Meleagrovi, v řecké mytologii synovi kalydónského krále Oinea a jeho manželky Althaie. Meleagros uspořádal hon na strašného kalydónského kance a nakonec ho sám zabil. Kůži zabitého kance, svou kořist, daroval Atalantě, což se nelíbilo ostatním lovcům, vzali trofej Atalantě, což ale popudilo Meleagra tak, že zabil dva své strýce. Nato jeho matka Althaia spálila jeho louč života a Meleagros v bolestech zemřel. Nato se Althaia probodla mečem.
Melitaea
Věnováno Melitě, v řecké mytologii dceři mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris. Z řeckého melite = včela.
melotis
Pocházející z ostrova Milos = Melos v řeckém souostroví Kyklad ve Středozemním moři, typické lokality tohoto druhu.
meolans
Pocházející z Méolans (Méolans-Revel), francouzské obce v departmentu Alpes-de-Haute-Provence.
Mesoacidalia
Z řeckého mesos = uprostřed a z Acidalia (pojmenování rodu denních motýlů). Kromě toho je Acidálie, v řecké mytologii jeden z přídomků jména Afrodity, starověké řecké bohyně lásky.
metis
Věnováno Métis, v řecké mytologii dceři boha Titána Ókeana a jeho manželky a sestry Téthys. Métis byla bohyní rozumu.
minimus
Z latinského minimus = nejmenší.
Minois
Věnováno Mínósovi, v řecké mytologii krétskému králi, synovi nejvyššího boha Dia a jeho milenky Európy.
mnemosyne
Věnováno Mnemosyně, v řecké mytologii personifikaci paměti a matce Múz, devíti bohyň krásných umění a vědy. Podle Pelasgického mýtu o stvoření světa byla dcerou Eurynomé a hada Ofióna. Podle Homérského mýtu byla Mnémosyné dcerou bohyně země Gaie a boha nebes Úrana.
mnestra
Věnováno Menestě, v řecké mytologii nymfě, dceři Titána Ókeana a jeho manželky Téthys.
montana
Z latinského montanus = horský.
morpheus
Věnováno Morfeovi, v řecké mytologii bohovi snů, synovi boha spánku Hypna a jeho manželky Pásithey.
morronensis
Pocházející z Morrónu, hory (2242 m) na jihovýchodě Španělska nedaleko města Almería.
morsei
Věnováno Morseovi (Edward Sylvester Morse), severoamerickému zoologovi 19. a 20. století (1838 - 1925).
myrmecophila
Z řeckého myrmex = mravenec a z philos = přátelský.
myrmidone
Věnováno Myrmidonovi, v řecké mytologii synovi nejvyššího boha Dia a Eurymedussy, kterou Zeus oklamal podobou mravence. Proto se její syn jmenoval Myrmidon (z řeckého myrmex = mravenec) a byl považován za prapředka Myrmidonů v Thessálii.
napaea
Věnováno Napaeám, v řecké mytologii nymfám, žijícím v lesních údolích.
napi
Genitiv z latinského napus = bílá řepa, brukev řepka. Napi = řepkový.
nastes
Věnováno Nastesovi, v řecké mytologii jednomu z kapitánů Karienského kontingentu na straně Trójanů v Trojské válce. Nastes a i jeho bratr Amfimachus (rovněž kapitán Karientského kontingentu) byli zabiti Achillem.
nausithous
Věnováno Nausithovi, v řecké mytologii synovi mořské nymfy Kalypsó a hrdiny Odyssea.
Neohipparchia
Z řeckého neos = nový a z Hipparchia (pojmenování rodu denních motýlů).
neomiris
Věnováno Neomiris (Neomeris), v řecké mytologii jedné z mořských nymf - Néreoven.
neoridas
Z řeckého neos = nový a z Idas (pojmenování rodu denních motýlů).
Neptis
Věnováno Neptise (Nebt-het, Nebhet), starověké egyptské bohyni. Její jméno Nebt-het znamená "paní domu", domu na nebesích, kde bydlí Hóra (Hórus). Podle egyptské mytologie byla Neptis dcerou boha země Geba a bohyně nebe Nuty a sestrou Usira a Esety, a sestrou a manželkou Sutecha. S Usirem měla syna Anubise.
nicias
Věnováno Nikiásovi (Nicias), slavnému athénskému generálovi v peloponéských válkách v 5. století před naším letopočtem.
niobe
Věnováno Niobě, v řecké mytologii dceři sipylského krále Tantala a manželce thébského krále Amfióna. Spolu s Amfiónem měla Niobé sedm statečných synů a sedm krásných dcer, ale po čase nad svou velkou rodinou zpychla a začala urážet samotnou bohyni Létó tím, že se jí posmívala že má "jenom" dvě děti (Apollóna a Artemis) a ona mnohokrát více. Létó se rozhněvala a postěžovala si svým dětem. Ty se pyšné Niobě pomstily. Apollón šípy zastřelil všech jejích sedm synů a Artemis zastřelila šípy všech jejich sedm dcer. (Podle některých pramenů však přežil syn Amyklás a dcera Chlóris). Niobé se potom proměnila v sochu, jejíž oči nepřetržitě roní slzy.
nivalis
Z latinského nivalis = sníh, sněhový, sněžný.
nivescens
Z latinského nivescens = jako sníh. Z niveus = sněhový, sněhobílý.
nogelii
Věnováno Nogelovi, příteli.
Nordmannia
Věnováno Nordmannovi (Alexander von Nordmann), finskému přírodovědci švédského původu, který v 19. století působil v jižním Rusku a na Ukrajině. Žil v letech 1803 - 1866.
norna
Věnováno Norně, v severské mytologii jedné ze sudiček. Sudičky byly tři: Urd ("Osudová"), Verdandi ("Stávající") a Skuld ("Co musí být"). Zastupovaly minulost, přítomnost a budoucnost. Jejich úkolem bylo tkát wyrd (pavučinu osudu).
nostrodamus
Věnováno Nostradamovi (Michel de Nostre-Dame), význačnému francouzskému lékaři, prorokovi a astrologovi 16. století (1503 - 1566).
nurag
Věnováno nuragu, ruině megalitické stavby doby bronzové a železné na Sardínii v pohoří Gennargentu, kde byl druh nalezen.
Nymphalis
Věnováno nymfám, v řecké mytologii vodním, lesním a horským bohyním či polobohyním, personifikujícím životadárnost a plodnost země.
occitanica
Věnováno Languedocu (latinsky Occitania), historickému území na jihu Francie při pobřeží Středozemního moře.
Ochlodes
Z řeckého ochlodes = hlučný, bouřlivý.
oedippus
Věnováno Oidipovi (latinsky Oedipus), v řecké mytologii synovi thébského krále Lália a jeho manželky Iokasté.
Oeneis
Věnováno Oineovi (Oineus či Oeneus), v řecké mytologii kalydónskému králi, synovi a nástupci krále Porthea. Oineus proslul tím, že jednoho roku zapomněl obětovat bohyni Artemis za dobrou úrodu a ta mu na oplátku poslala do kraje obrovského kance (kalydónský kanec), který pustošil krajinu a hubil vše živé.
onopordi
Podle Onoporda (Onopordum), živné rostliny (ostropes) z čeledi hvězdicovitých.
optilete
Věnováno Optiletě (z řeckého Optiletis = ostrozraká), v řecké mytologii přídomku jména dcery nejvyššího boha Dia bohyně Pallas Athény.
orbitulus
Zdrobnělina z latinského orbis = kruh.
orientalis
Z latinského orientalis = východní.
orion
Věnováno Oriónovi, v řecké mytologii synovi boha moře a vodního živlu Poseidóna a Eryaly. Orión byl obr lovec, kterého Zeus umístil mezi hvězdy do souhvězdí Orion.
osiris
Věnováno Usirovi (řecky Osiris), v egyptské mytologii nejdříve bohovi plodnosti a úrody a později bohovi podsvětí a zemřelých.
ottomana
Věnováno Otomanii = Turecku.
ottomanus
Věnováno Otomanii = Turecku.
palaemon
Věnováno Palaemónovi, v řecké mytologii jednomu z Argonautů, synovi Aetola.
Jméno Palaemón bylo v řecké mytologii rovněž jiným jménem hrdiny Herkula a také dalším jménem hrdiny Melikérta (latinsky Melicertes).
palaeno
Věnováno Palaeně, v řecké mytologii buď jezerní nymfě, či jedné z Danáoven.
Tuto informaci se doposud nepodařilo ověřit z jiného zdroje.
palarica
Věnováno Pajares (španělské "j" bývá v latině nahrazováno písmenem "l"), místu ve Španělsku, kde byl druh nalezen.
Paleochrysophanus
Z řeckého palaios = starověký, antický, z chrysos = zlato, zlatý a z phino = lesknoucí se.
pales
Věnováno Palese, v římské mytologii bohyni pastýřů, stád a dobytka.
pamphilus
Věnováno Pamphilovi, starořeckému malíři 4. století před naším letopočtem;
z řeckého pampilos = dobrotivý (z pam = celý a z filos = přátelský).
panagea
Původem z okolí Egejského moře.
Z řeckého pan, což je neutrální tvar slova pas = všechno, veškerý a z latinského Aegeus = Egejské moře.
pandora
Věnováno Pandóře, v řecké mytologii manželce Titána Epiméthea. Héfaistos, božský kovář jí na příkaz nejvyššího boha Dia vytvořil z hlíny a z vody. Byla neodolatelně krásná a bohové jí pojmenovali Pandóra ("Obdarovaná všemi dary") a dali jí bohaté a velkorysé dary a to i ty kterých se rádi zbavili. Všechny dary vložili do pevné skříňky a tu dobře uzavřeli. Netrvalo to dlouho a Pandóra skříňku, nejspíše z vlastní zvědavosti, otevřela a všechny bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. Pandóra skříňku rychle zavřela, ale to už v ní na dně zůstala jenom naděje.
Pandoriana
Vztahující se k Pandóře.
pandrose
Věnováno Pandrose, v řecké mytologii dceři athénského krále Kekropa. Měla sestry Hersé a Aglauros, které otevřely košík, kde byl ukryt Erichthonios (dítě s hadím ocasem místo nohou), zbláznily se a v panické hrůze skočily z athénské Akropole do propasti, kde se zabily.
paphia
Věnováno Pafii (latinsky Paphia), v řecké mytologii jednomu přídomku jména bohyně Afrodité. Jde o personifikací města Páfos na Kypru, údajnému místu zrození bohyně Afrodíté.
Papilio
Z latinského papilio = motýl.
Pararge
Z řeckého para = spolu, zároveň a z arche = začátek, původ.
Parnassius
Věnováno Parnasu, pohoří v Řecku v blízkosti Korintského zálivu, kde podle řecké mytologie také sídlily Múzy. Parnas (také Parnassus) je mýtická hora, na které se podle řecké mytologie zastavila archa postavená Deukaliónem a jeho manželkou Pyrrhou, když se nejvyšší bůh Zeus rozhodl potrestat lidstvo za prostopášný život a znevažování bohů. Zeus seslal na zemi velkou potopu světa, která zahubila celé lidské pokolení. Z vůle bohů zůstal naživu jenom Deukalión a jeho rodina a bylo mu dovoleno znovu zalidnit zemi.
parthenoides
Věnováno Parthenii (znamenající panenská), v řecké mytologii přídomku jména bohyň Artemidy a Héry, podle řeky Parthenius. Přídomek jména Parthenos (panenská) má v řecké mytologii i bohyně Athéna z Athén, kde jí byl zasvěcen chrám Parthenón.
petropolitana
Z řeckého petra = kámen a z polis = město.
Podle norského webu odvozeno od St. Peterburgu (řecky "Petropolis"), typické lokality tohoto druhu.
pharte
Věnováno Fartě, v řecké mytologii jedné z Danaoven. Farté během svatební noci zavraždila svého manžela Euridamanta.
phegea
Věnováno Fégovi (Phegeus), v řecké mytologii králi Arkádie, který nabízel pomoc a svou dceru Arsinoé Alkmaiónovi, který prchal před Erínyemi (bohyně pomsty a kletby).
Philotes
Věnováno Philotě, v řecké mytologii dceři Nykty a sestře Eridy.
Z řeckého philotes = přátelství, potěšení z lásky.
phlaeas
Z řeckého floios = kůra, slupka, zevnějšek.
Podle norského webu z řeckého phlegon = planoucí, což odkazuje na jasné barvy křídel tohoto druhu.
phlomidis
Genitiv z Phlomis, rodu hluchavkovitých (pyskatých) rostlin, z řeckého phlomis = divizna.
phoebe
Věnováno Phoebě, v řecké mytologii jednomu z přídomku jména bohyně Artemis, jakožto bohyni měsíce (Luny).
V řecké mytologii se však jméno Phoebe vyskytuje poměrně často u různých ženských postav.
phoebus
Věnováno Phoebovi, v římské mytologii přídomku jména Appolóna, jakožto boha světla.
Z řeckého phoibos = zářící.
Pieris
Věnováno Pierii, v řecké mytologii místa původu Múz, bohyním všeho umění. Pieria je jednou z prefektur v Řecku v jižní části Makedonie.
pirithous
Věnováno Pirithousovi, v řecké mytologii synovi Ixióna a bohyně Artemis, králi legendárních Lapithů.
Plebejus
Z latinského plebeius = chátra, lůza, plebejci.
Plebicula
Zdrobnělina z latinského plebe = vesnice, národ, lid.
plexippus
Věnováno Plexippovi, v řecké mytologii synovi Fínea a Kleopatry, účastníku lovu na kalydonského kance.
Z řeckého plexippos = dobrý jezdec.
pluto
Věnováno Plutě, v řecké mytologii nymfě (Ókeanovně), dceři Titána Ókeana a jeho manželky Téthys a matce Tantala.
podalirius
Věnováno Podaliriovi, v řecké mytologii synovi Asklépia, lékaři (se svým bratrem Máchaonem) Achájů před Trójou. Podalirius uzdravil i Filoktéta, vynikajícího lučištníka, kterého na ostrově Chrýsé uštkl had a z rány se šířil tak nesnesitelný zápach, že s ním vojáci odmítli pokračovat v cestě.
polaris
Z latinského polaris = polární.
polychloros
Z řeckého polys = hodně a z chloros = nazelenalý.
Polygonia
Z řeckého polys = hodně a z Gonia = malebná vesnice na Krétě.
Polyommatus
Z řeckého polys = hodně a z ommatta = oči.
polyxena
Věnováno Polyxeně, v řecké mytologii krásné nejmladší dceři krále Priama a jeho manželky Hekaby. O Polyxenu se velice zajímal hrdina Trojské války Achilles. Polyxena však prozradila svému bratru Paridovi jediné Achillovo zranitelné místo na patě a Paridův šíp, vedený samotným bohem Apollónem Achilla usmrtil.
Pontia
Z řeckého pontios = mořský (pontos = moře).
populi
Genitiv z latinského populus = topolový.
prieuri
Věnováno Prieurovi (Gabriel Prieur), francouzskému malíři 19. století (1806 - 1879).
Proclossiana
Z řeckého pro = před a z Clossiana (pojmenování rodu denních motýlů).
pronoe
Věnováno Proně (Pronoe), v řecké mytologii Néreovně, dceři mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris.
proto
Věnováno Protě (Proto), v řecké mytologii Néreovně, dceři mořského boha Nérea a jeho manželky a sestry Dóris.
Z řeckého protos = první, starobylý.
pruni
Genitiv z latinského prunus, a z řeckého proune = švestkový.
Pseudoaricia
Z řeckého pseudes = falešný, nepravý a z Aricia (pojmenování rodu denních motýlů).
Pseudochazara
Z řeckého pseudes = falešný, nepravý a z Chazara (pojmenování rodu denních motýlů).
Pseudophilotes
Z řeckého pseudes = falešný, nepravý a z Philotes (pojmenování rodu denních motýlů).
Pseudotergumia
Z řeckého pseudes = falešný, nepravý a z tergum = vrchní plocha zadečkového článku hmyzu.
psylorita
Věnováno Psiloritis, nejvyšší hoře na Krétě.
pumilio
Z latinského pumilio = malý, zakrslý, trpasličí.
punctifera
Z latinského punctus = bod, tečka a z řeckého phero = přenesený.
pylaon
Z řeckého Pilai = Thermopyly, místo, kde došlo k ozbrojeným střetnutím mezi spojenými jednotkami řeckých městských států a vojsky perského krále králů, Xerxa I. Bitva proběhla v srpnu 480 př. n. l. a Řekové v ní podlehli perské přesile.
Pyrgus
Z řeckého pyrgos = věž, tvrz.
Pyronia
Z řeckého pyron = zápalný, z pyr = oheň, požár.
quercus
Genitiv z latinského quercus = dubový.
Quercusia
Z latinského quercus = dubový.
rapae
Genitiv z latinského rapa a z řeckého rapus = řepový.
reali
Věnováno Réalovi (Pierre Réal) francouzskému entomologovi (1922 - 2009), který tento druh první popsal pod názvem lorkovicii.
rebeli
Věnováno Rebelovi (Hans Rebel), rakouskému přírodovědci 19. a 20.století (1861 - 1940).
reducta
Z latinského reducere = redukovaný, omezený.
rhamni
Genitiv z latinského rhamnus = řešetlák.
ripartii
Věnováno Rippertovi, zanícenému francouzskému entomologovi, který zasílal zajímavý nasbíraný materiál věhlasným entomologům, kterými například byli Freyer či Boisduval.
Dle mého soudu není toto vysvětlení přesvědčivé, neboť foneticky neodpovídá názvu!
rivularis
Genitiv z latinského rivulus = říční.
roboris
Genitiv z latinského robus = dub.
rosaceus
Z latinského rosaceus = růžový.
roxelana
Věnováno Roxelaně, legální manželce Sulejmana I. Překrásného vládce Osmanské říše (1495 - 1566). Roxelana pocházela z území dnešní Ukrajiny a byla proslulá svou krásou a inteligencí. Žila v letech 1510 až 1558.
rubi
Genitiv z latinského rubus = ostružiník.
rumina
Věnováno Rumině (také jako Diva Rumina), v římské mytologii bohyni ochraňující kojící matky a batolata.
russiae
Pocházející z Ruska.
sappho
Věnováno Sapfó, starořecké básnířce pocházející z Eresu na ostrově Lesbos (630 - 612 před naším letopočtem).
Satyrus
Věnováno Satyrům, v řecké mytologii synům Herma nebo Siléna a průvodcům boha vína Dionýsa. Satyr byl napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama.
scipio
Věnováno Scipiům, římské spolujménu užívanému nejslavnější větví římského patricijského rodu Corneliů.
Scolitantides
Z řeckého skolios = křivý, ohnutý a z anthos = květ, květina.
selene
Věnováno Seléně (také Fébé či Méné), v řecké mytologii měsíční bohyni a zosobnění Měsíce, dceři Titána Hyperiona a jeho manželky a sestry They. Seléné milovala mladého pastýře Endymióna, kterého Zeus odsoudil k věčnému spánku, ale k také k nesmírné kráse. Podle jedné verze se jí ho nikdy probudit nepodařilo a podle jiné verze jí Endymión její lásku opětoval a měli spolu padesát dcer.
semele
Věnováno Semele, v řecké mytologii dceři thébského krále Kadma a jeho manželky Harmonie. Byla milenkou nejvyššího boha Dia, což nesnesla jeho manželka Héra a vymyslela lest, při které Semelé usmrtil Diův blesk. Semelé nosila Diovo dítě, které si po její smrti nechal Zeus zašít do boku a donosil ho. Když se tento syn narodil, dal mu Zeus jméno Dionýsos. Dionýsos potom osvobodil svou matku z podsvětí a vzal jí k sobě na Olymp. Tam žila až do konce světa pod novým jménem Thyoné.
semiargus
Z latinského semi = poloviční a z Argus (pojmenování rodu denních motýlů).
serotina
Z latinského serotina = pozdní.
serratulae
Podle živné rostliny Serratula tinctoria (srpice barvířská).
sertorius
Věnováno Sertoriovi (Quintus Sertorius), vůdci Lusitiánů (ač sám byl římský politik a generál) bojujícímu proti římskému dobývání Lusitánie (římská provincie v dnešním Portugalsku a přilehlém středozápadním Španělsku) vojevůdcem a diktátorem Sullou v 1. století před naším letopočtem.
sidae
Z řeckého sida = ibišek (proskurník lékařský).
silvicolus
Z latinského silvicola = bydlící v lese.
sinapis
Z latinského sinapis = hořčice.
sintenisi
Věnováno Sintenisovi (Paul Ernst Emil Sintenis), německému přírodovědci 19. století (1847 - 1907).
siphax
Věnováno Syphaxovi, králi Numidie (starověké berberské království v severní Africe), spojenci Římanů v 3. století před naším letopočtem.
Spialia
Z řeckého spilos = skvrna.
spini
Genitiv z latinského spinus = trnka.
statilinus
Věnováno Statilinovi (také Statanus či Statulinus), v římské mytologii bohu ochraňujícímu dětské pokusy postavit se.
sthennyo
Z řeckého sthenos = síla, statnost.
Sthenó byla v řecké mytologii jednou z Gorgon, dcerou mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó.
stirius
Věnováno Štýrsku, oblasti bývalé rakousko-uherské monarchie. Dnešní rakouská spolková země Štýrsko zahrnuje asi 2/3 rozlohy původního Štýrska, jehož součástí bylo i tzv. Dolní Štýrsko, které je dnes součástí Slovinska.
Strimonidia
Věnováno Strymonovi, v řecké mytologii říčnímu bohu v Thrákii, synovi Titána Ókeana a jeho manželky Téthys.
Strymon
Věnováno Strymonovi, v řecké mytologii říčnímu bohu v Thrákii, synovi Titána Ókeana a jeho manželky Téthys.
styx
Věnováno Styxe, v řecké mytologii dceři Titána Ókeana a jeho manželky a sestry Téthys. Byla bohyní a zosobněním řeky Styx.
Hrůzná řeka Styx v podsvětí obtéká celou říši mrtvých a je nepřekročitelnou hranicí podsvětí. V podsvětí tvoří západní hranici Tartaru. Vlévají se do ní řeky Acherón, Flegethón, Kókytos, Aornis a Léthé. Nemá-li mrtvý minci pro převozníka Charóna, musí navždy zůstat na břehu.
sudetica
Pocházející ze Sudet, pohraničních oblastí dnešní České republiky, ve kterých převažovalo německé osídlení. Dříve slovo Sudety označovalo i Krkonošsko-jesenickou subprovincii.
Původ názvu Sudety není jednoznačný. Nejčastěji uváděný výklad tvrdí, že původní fyzickogeografický termín Sudéta je slovo keltského původu, složené z gramatického základu sud- (kanec) a přípony -éta (les), dohromady tedy „Les kanců“.
sulitelma
Pocházející ze švédské hory Sulitelma (1877 m), která se nachází poblíž švédsko-norské hranice.
sylvanus
Věnováno Silvanovi, v římské mytologii bohu lesů, stromů a stád. Zasadil prý první hraniční kámen. Střežil meze a ochraňoval vlastnictví.
sylvestris
Z latinského silvestris = lesní.
Syntarucus
Z řeckého syn = se, ze a z Tarucus (pojmenování rodu denních motýlů).
Syrichtus
Z řeckého syrictes = pískající.
tages
Věnováno Tagesovi, v etruské mytologii tajemné bytosti, která se objevila v době orby a naučila Etrusky věštit. Buď to byl vnuk boha Jupitera, nebo se narodil přímo z čerstvě vyorané brázdy.
tagis
Pocházející z nejdelší řeky na Pyrenejském poloostrově Tajo (latinsky Tagus).
Tarucus
Pocházející z Taruca, obci v blízkosti Sevilly ve Španělsku.
Tuto informaci se doposud nepodařilo ověřit z jiného zdroje.
teleius
Z řeckého teleios = dokonalý.
tesellum
Z latinského tesella = mozaiková kostička.
theophrastus
Věnováno Theofrastovi, filosofu a přírodovědci pocházejícího z Eresu na ostrově Lesbos (asi 372 - 287 před naším letopočtem). Považuje se za zakladatele dendrologie, lesnických věd a botanické systematiky.
thersites
Věnováno Thersitovi, v řecké mytologii prostému vojáku řecké armády ve válce o Tróju, podle Iliady prototypu drzého zbabělce.
thetis
Věnováno Thetě, v řecké mytologii mořské nymfě, dceři mořského boha Nérea a jeho manželky Dóridy. Byla krásná tak, že se do ní zamiloval bůh moře Poseidón i nejvyšší bůh Zeus. Když však vyšla najevo věštba, že její syn předčí svého otce, donutil ji Zeus vzít si smrtelníka, fthíjského krále Pélea. Tomu později porodila syna Achillea. Na její svatbě s Péleem došlo ke známému sporu o zlaté jablko „té nejkrásnější“ ze zahrady Hesperidek, které vedlo k rozpoutání dlouhé trojské války. V ní její syn Achilleus položil svůj mladý život.
thore
Věnováno Thórovi, ve skandinávské mytologii bohu hromů, synovi nejvyššího boha Ódina a bohyně země Fjörgyn. Jeho znakem je svastika jakožto symbol pohybu a energie. V anglosaských zemích je Thórovi zasvěcen 5. den v týdnu čtvrtek (Donnerstag nebo Thursday). Thórovo jméno v němčině Donar znamená hrom.
Thymelicus
Z řeckého thymelicos = hudebník.
titania
Věnováno Titánii, v řecké mytologii pojmenováni dcer Titánů.
tithonus
Věnováno Tithónovi, v řecké mytologii synovi trojského krále Láomedónta, bratrovi Priama. Zatoužila po něm bohyně ranních červánků Eós a vyprosila mu u nejvyššího boha Dia nesmrtelnost. Zeus Éós vyhověl, ale ta zapomněla na stárnutí a tak Tithónos sice získal nesmrtelnost, postupně však chátral. Když mu zešedivěly konečky vlasů, láska bohyně byla ta tam. Vypudila manžela z lože a zavřela ho do komory, kde se den za dnem scvrkával, hlas měl stále řezavější, až se nakonec proměnil v cikádu.
tityrus
Věnováno Tityrovi, proslulému pastýři ve Vigiliových (Publius Vergilius Maro) Zpěvech pastýřských (Bucolica).
Tomares
Věnováno Tomaresu, obci v blízkosti Sevilly ve Španělsku.
triarius
Podle rozlišovacího znaku tohoto druhu, třech ok na špičce předního křídla.
trivia
Věnováno Trívii (trojcestná, ochranitelka cest), v řecké mytologii přezdívce bohyně, ale zároveň i čarodějnice Hekaté.
trochylus
Z řeckého trochylos = malý bezvýznamný král, králíček. Název naráží na malé rozměry druhu.
tullia
Věnováno Tullii, jediné dceři Marcuse Tullia Cicera, římského řečníka, republikánského politika, filosofa a spisovatele (106 - 43 před naším letopočtem).
Turanana
Pocházející z Turanie, obce ve střední Itálii ležící asi 50 kilometrů severovýchodně od Říma.
tyndarus
Věnováno Tyndareovi, v řecké mytologii spartskému králi, synovi krále Periéra (nebo Oibala) a Perseovy dcery Gorgofony. S manželkou Lédou měli děti Kastóra, Klytaimnéstru, Polydeukése a Helenu. Oba bratři Kastór a Polydeukés byli známí jako Dioskúrové, a dnes se jim také říká Blíženci nebo Gemini. Krásná Helena a syn Polydeuk byli vlastně děti nejvyššího boha Dia, avšak Tyndareós je přijal do své rodiny a vychovával je jako vlastní.
urticae
Genitiv z latinského urtica = kopřiva.
Vacciniina
Zdrobnělina z latinského vaccina = borůvka.
Vanessa
Věnováno Vanese (Vanesse), křestnímu jménu irského původu. Jméno nemá žádný význam. Vytvořil ho irský spisovatel Jonathan Swift pro Esther Vanhomrigh, se kterou se Swift seznámil v roce 1708. Jméno vzniklo spojením Van z příjmení Vanhomrigh a Essa, což je zdrobnělina jména Esther.
varia
Z latinského varius = pestrý, rozmanitý.
vau-album
Z latinského vau = písmeno V a z albus = bílý.
vaucheri
Věnováno Vaucherovi (Jean-Pierre Étienne Vaucher), švýcarskému botanikovi a protestantskému teologovi (1763 - 1841).
venatus
Z latinského venatus = lov, lovení.
virgaurea
Z latinského virga = výhonek, proutek a z genitivu latinského aureus = zlatý. Neboli celík zlatobýl, hojně navštěvovaný tímto druhem.
virginiensis
Pocházející z Virginie.
vogelii
Věnováno Vogelovi (Hermann Wilhelm Vogel), německému chemikovi a fotografovi, který se zúčastnil několika fotografických expedic do Egypta a několika cest za pozorováním zatmění Slunce. Významně se podílel na vývoji barevné fotografie. Žil v letech 1834 - 1898.
w-album
Z písmene W a z latinského albus = bílý.
webbianus
Věnováno Webbovi (Philip Barker Webb), anglickému botanikovi 19. století (1793 - 1854).
werdandi
Věnováno Verdandě, v severské mytologii jedné ze sudiček. Sudičky byly tři: Urda ("Osudová"), Verdandi ("Stávající") a Skuld ("Co musí být"). Zastupovaly minulost, přítomnost a budoucnost. Jejich úkolem bylo tkát wyrd (pavučinu osudu).
wyssii
Věnováno Wyssovi (Johann David Wyss), švýcarskému protestantskému knězi a spisovateli (1743 - 1818). Wyss se proslavil svou jedinou knihou Švýcarský Robinson", kterou napsal v letech 1794 - 1798 pro své děti.
xanthomelas
Z řeckého xanthos = žlutý a z melas = tmavý.
xiphia
Z řeckého xiphos = meč.
xiphioides
Z řeckého xiphos = meč a z eidos = vzhledem podobný.
zapateri
Věnováno Zapaterovi (Bernardo Zapater), přírodovědci z Albarracínu (Teruel) 19. a 20. století (1823 - 1907).
Zegris
Věnováno Zegriům, významnému šlechtickému rodu Zegrí Granadského sultanátu a pozdějí království v 15. století, soupeřícímu s rodem Abencerragů o moc.
Zerynthia
Věnováno Zerynthii, v řecké mytologii přídomku jména bohyně Afrodité, podle města Zerinthus v Thrácii, kde jí byla zasvěcena svatyně postavená Fáedrem.
zohra
Věnováno Zoharu, arabskému názvu planety Venuše; zohar = nebeská záře.
zullichi
Věnováno Züllichovi (Rudolf von Züllich), rakouskému přírodovědci počátku 20. století (1900 - 1940).
Tuto informaci se doposud nepodařilo ověřit z jiného zdroje.

Poslední aktualizace: 16.8.2022