Nikolaus Poda von Neuhaus

Nikolaus Poda von Neuhaus (4. říjen 1723 - 29. duben 1798) byl rakouský entomolog a jezuita narozený ve Vídni.

Nikolaus (či Nicolaus) Poda začal svá studia na akademickém gymnáziu a od roku 1739 pokračoval ve studiích na Videňské Univerzitě. Roku 1740 vstoupil do jezuitského řádu (Tovaryšstvo Ježíšovo) jako novic ve Vídni. Posléze studoval v Leobenu (1742), Klagenfurtu (1743 - 1746), Judenburgu (1747) a znovu ve Vídni (1748 - 1749) studoval matematiku a rovněž teologii (1750 - 1753).

Po ukončení svých studií v Judenburgu v roce 1754 vyučoval Poda v Klagenfurtu (1755 - 1756), Linci (1757) a nakonec na Jezuitské Univerzitě ve Štýrském Hradci (1758 - 1765). Zde se stal kustodem místní observatoře a založil přírodopisnou sbírku. Od roku 1765 do roku 1771 působil jako profesor matematiky, fyziky a mechaniky na báňské akademii v Banské Štiavnici.

V roce 1761 Poda publikoval ve Štýrském Hradci svou práci "Insecta Musei Graecensis" ("Hmyz muzeí Štýrského Hradce"). Tato první původní entomologická práce již zcela dodržovala binominální nomenklaturu vytvořenou Carlem Linném (1707 - 1778).

V letech 1771 až 1773 žil Poda v Traunkirchenu v Horních Rakousích. Od roku 1773 až do své smrti 29.4.1798 žil ve Vídni. Po zákazu jezuitského řádu v roce 1773 již nic dalšího nepublikoval pod svým jménem, ale jen jako spoluator práce Ignaze von Borna (1742 - 1791) "Monachologia bzw. Neueste Naturgeschichte des Mönchtums" ("Mnichologie aneb Nejnovější přírodopis pro mnichy") z roku 1783 resp. 1784 pod pseudonymem Physiophilus. Přitom se jednalo o jeho satiru na šaty některých přírodovědců pracujících v terénu.

Nikolaus Poda byl kromě jiného i zpovědníkem krále Leopolda II (1747 - 1792).

Nikolaus Poda v roce 1790 objevil minerál, který pojmenoval lepidolite. V tomto minerálu v roce 1861 pomocí spektroskopu nalezli němečtí chemici Robert Bunsen (1811 - 1899) a Gustav Kirchhoff (1824 - 1887) stopy nového prvku - rubidia. Kromě sbírky minerálů vytvořil Poda i významnou sbírku hmyzu, která je však dodnes nezvěstná.

Nikolaus Poda von Neuhaus má v zoologii zkratku Poda.

Dílo:
Mnichologie aneb Nejnovější přírodopis pro mnichy Hmyz muzeí Štýrského Hradce


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.