Josef Johann Mann

Josef Johann Mann Josef Johann Mann (též známý jako Jan Josef Mann, či Johann Josef Ritter von Mann) (19. květen 1804 - 20. duben 1889) byl významný entomolog - lepidopterolog, sběratel, cestovatel, malíř, ilustrátor a preparátor c.k. zoologických dvorních sbírek ve Vídni německého původu, ale pocházel z Čech.

Josef Johann Mann se narodil v Jablonném nad Orlicí v severních Čechách. Základní vzdělání absolvoval v Zákupech na českolipsku a poté studoval malbu a kresbu u mědirytce A. Herzera v Drážďanech. Později spolupracoval na rozšiřování a udržování entomologických dvorních sbírek ve Vídni s kurátorem Aloisem Friedrichem Rogenhoferem.

K entomologii ho přivedl jeho příbuzný, entomolog MUDr. Jan Vilém Helfer (1810 - 1840), který ho seznámil s entomologem Josefem Emanuelem Fischerem von Rösslerstammem (1787 - 1866) v Mikulášovicích (Nixdorf). Spolupráce s Fischerem von Rösslerstammem ho nasměrovala ke studiu a sbírání motýlů, kterým se věnoval po zbytek svého života. Mezi lety 1829 až 1837 sbíral motýly v okolí Zákup a Mikulášovic a své úlovky předával Fischerovi von Rösslerstammovi k dalšímu zpracování. Sám Josef Johann Mann se postupem doby stal nejen zručným a horlivým sběratelem, ale i výtečným preparátorem a po dobu svého života získal v tomto oboru bohaté zkušenosti. Kromě Čech sbíral své entomologické exempláře v Rakouských Alpách, Štýrsku, Korutansku, Maďarsku, v Dalmácii, Chorvatsku, Bulharsku, Polsku, na ostrovech Korsika a Sicílie, ale i jinde.

Josef Johann Mann zemřel ve Vídni 20. dubna 1889.

Mannova sbírka motýlů je dnes uložena na více místech Evropy.

Dílo:


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů.