Jaroslav Tykač

Jaroslav Tykač (1886 - 1959) RNDr. Jaroslav Tykač (9. prosinec 1886 – 16. duben 1959) byl známým českým přírodovědcem, učitelem, doktorem přírodních věd, ochráncem přírody a výtečným entomologem - lepidopterologem. Během svého života sepsal řadu knih o motýlech, které se ve své době staly velmi populárními především u začínajících sběratelů.

Jaroslav Tykač se narodil v roce 1886 ve Štěnovicích u Plzně. Zde chodil do základní školy a potom v Plzni navštěvoval střední školu a později vystudoval pedagogickou fakultu (nejspíš v Praze, protože v Plzni byla pedagogická fakulta otevřena až v roce 1948). Po studiích až do roku 1934 působil jako učitel v řadě škol na Plzeňsku. V roce 1935 se přestěhoval do Prahy, kde žil až do své smrti v roce 1959.

Členem České společnosti entomologické se stal v roce 1906. Mimo to byl také členem Klubu přírodovědeckého v Plzni a správcem přírodovědného oddělení Městského muzea v Plzni. Jeho sbírka hmyzu je rozdělena mezi Západočeské muzeum v Plzni a Národní muzeum v Praze. V Západočeském muzeu v Plzni jsou uloženy především evropské druhy motýlů. V Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze se nachází asi 25 tisíc exemplářů motýlů z území Česko-Slovenska, Krkonoš a středních Čech, ale i asijské druhy rodu Colias.

Dílo:
Jaroslav Tykač - Klíč k rozpoznávání motýlů (1949)


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.