Fotografování busty Františka Antonína Nickerla a dění kolem toho

Ještě donedávna jsem netušil, že slavný pražský lepidopterolog německého původu František Antonín Nickerl má v Praze, kromě svého hrobu i svou bustu. Dozvěděl jsem se to až z podrobné prezentace Jana Lišky o životě a díle F. A. Nickerla. Zatoužil jsem si tytu bustu také vyfotografovat a její fotografii vložit do životopisu tohoto našeho předního entomologa na těchto mých webových stránkách.

Ale, ouha! Zmíněná soška se nachází v Entomologickém oddělení Národního muzea v Kunraticích, které je ovšem veřejnosti nepřístupné. To jsem zjistil při své první návštěvě zmíněného ústavu v dubnu roku 2013. Byla sobota a já se šel podívat na zámeček v Kunraticích, kde toto entomologické oddělení sídlí. První čeho jsem si všiml, byla celková vnější schátralost tohoto zámečku, která výrazně kontrastovala s opravenými budovami na nádvoří. Protože z této čelní části nebyla na budově žádná cedulka označující co se uvnitř nachází, rozhodl jsem se zámeček obejít a podívat se, zda-li není také vchod z druhé strany. A skutečně, na opačné straně zámečku byla kovová brána a vpravo od ní na zdi cedule "NÁRODNÍ MUZEUM ENTOMOLOGICKÉ ODDĚLENÍ". Tak jsem si řekl, že hlavní vchod bude asi zde, zvláště, když jsem uvnitř parku viděl parkovat několik osobních aut. Obě poloviny brány byly sice spojeny silným řetězem, avšak chyběl visací zámek a tak stačilo řetěž rozmotat a mohl jsem vstoupit dovnitř parku. Když už jsem byl uvnitř, tak jsem se rozhodl, zkusit své štěstí a vyfotografovat bustu rovnou. Fotoaparát jsem měl s sebou. Došel jsem tedy k zadním dveřím zámečku a zazvonil na zvonek. Poměrně dlouho se nic nedělo načež se za sklem dveří zjevila vrátná, které jsem vyjevil účel své návštěvy. Ani mi neotevřela dveře, jen mi přes jejich sklo vysvětlila, že zámek není veřejně přístupný a že mám o povolení vstupu zažádat vedení tohoto oddělení.

Tak jsem ještě ten den odpoledne zaslal e-mail vedoucímu Entomologického oddělení Národního muzea panu Jiřímu Hájkovi se žádostí vstoupit do objektu, vyfotografovat si bustu F.A. Nickerla, umístit tuto fotografii na své webové stránky a případně nahlédnout, jak takové sbírky motýlů vypadají. Za necelý měsíc jsem dostal odpověď od zástupce oddělení pana Pavla Chvojky, kde mně bylo sděleno, že není v kompetenci tohoto oddělení povolit mi fotografování v objektu Národního muzea za účelem vystavení fotografie na webových stránkách. Se svým požadavkem jsem se měl obrátit na oddělení vnějších vztahů Národní muzeum, Vinohradská 1, Praha 1. Navíc jsem zřejmě vyděsil kurátory entomologických sbírek, když jsem projevil zájem si je prohlédnout. Ani badatelům to není umožněno, neb je jim do pracovny předkládán vždy jen vybraný materiál ke studiu a to ještě pod dohledem odpovědného kurátora.

Napsal jsem tedy další e-mail, tentokráte paní Ivaně Havlíkové na oddělení vnějších vztahů Národního muzea. Přeposlal jí svou dosavadní korespondenci s Entomologickým oddělením a znovu jí zdůvodnil svou žádost.
Zanedlouho mi odpověděl znovu pan Pavel Chvojka dalším e-mailem, kde mne informoval, že mu ředitelství Národního Muzea sdělilo, že povolit fotografování v takovém malém rozsahu je v kompetenci Entomologického oddělení. (Od možnosti prohlédnout si entomologické sbírky jsem raději ustoupil, abych celou záležitost ještě více nekomplikoval.) Má být se mnou uzavřena smlouva a za fotografování by se měl účtovat poplatek dle interního ceníku, který však múže ředitel Přírodovědného muzea odpustit, když u fotografie bude odkaz na Národní muzeum. Entomologické oddělení však s fotografováním busty F.A. Nickerla nemá problém a vybírat poplatek za jednu fotografii jim připadá jako nesmysl. Otázkou však zůstalo, jak vše formálně vyřešit. Poděkoval jsem za vstřícné jednání a očekával jsem tedy formální vyřešení mé žádosti.

V červnu jsem obdržel další e-mail od pana Pavla Chvojky. Protože smlouvy Entomologického oddělení nepočítají s digitálním fotografováním rozhodli se vše vyřešit badatelským listem. Navíc ředitel Přírodovědného muzea souhlasil s odpuštěním poplatku za fotografování. Vyplnil jsem tedy přiložený badatelský list a zaslal ho nazpět Entomologickému oddělení. Tím byla vyřešena formální záležitost mého fotografování a bylo mi dalším e-mailem již umožněno přijít v pracovní dny mezi 9.-18. hodinou a vyfotografovat si bustu F.A. Nickerla.

Z důvodu mých pracovních povinností a následné dovolené jsem se domluvil na fotografování dané busty až na 19.7.2013 odpoledne. Celá následná akce pak proběhla již bez zádrhelů a velmi rychle. Přijel jsem do Kunratic, zaparkoval auto v nádvoří Kunratického zámečku, zazvonil u čelního vchodu (toho bez cedule), otevřela mi paní vrátná a já se zapsal do knihy návštěv. Mezitím dorazil pan Pavel Chvojka v bílém pracovním oděvu, vystoupili jsme z vrátnice do mezipatra po asi deseti prošlapaných dřevěných schodech (no, jako na zámku) a tam mi ukázal na bustu F.A. Nickerla. Tato busta už toho asi také hodně prožila, ikdyž o jejím osudu pan Chvojka mnoho nevěděl. Jde zřejmě o sádrový odlitek na bronzovo patinovaný. Na nosu a v pravém dolním rohu nápisu s letopočtem je již patina odřená a prosvítá zde bílá sádra. Udělal jsem několik fotografií jak s bleskem, tak bez něho a doufal, že se alespoň nějaký obrázek vyvede, protože busta stála v poměrně neosvětleném výklenku. Pan Chvojka mi nabízel bustu někam přemístit, ale to jsem odmítl, protože bych nezachytil hezké štukování v jejím okolí. Za dvě minuty jsem byl s fotografováním hotový. Ještě jsem prohodil s panem Chvojkou pár slov, poděkoval mu za možnost zde fotografovat, sešel jsem těch pár dřevěných schodů do vrátnice, kde jsem se odepsal v knize, podali jsme si ruce a paní vrátná mne propustila ven.

Doma jsem naštěstí zjistil, že se pár fotografií vcelku povedlo a jednu jsem, s laskavým svolením Národního Muzea v Praze, vybral na tuto stránku. Původně jsem přemýšlel bustu na fotografii více vylepšit a opravit oprýskanou patinu především na nose F.A. Nickerla, ale pak jsem se rozhodl, kvůli autenticitě, ponechat vše, tak jsem to vyfotografoval, ikdyž to nebude dokonalé.

Majitelé navigací mohli nalézt bustu F.A. Nickerla na souřadnicích: 50°0'43.887"N, 14°28'56.485"E. Nyní je Toto Entomologické oddělení Národního muzea přestěhované do Horních Počernic a nevím, zda busta je tam také vystavena.


Zámeček v Kunraticích Branka zadního vchodu Entomologického oddělení Národního muzea Cedule u branky zadního vchodu Entomologického oddělení Národního muzea Busta F.A. Nickerla v Entomologickém oddělení Národního muzea