Výklad českých jmen českých denních motýlů

České jméno 2022 Původ českého jména českého denního motýla
Babočka - rodové jméno pochází z ruského бабочка, což značí babku (malou bábu) s jistým spirituálním vztahem k motýlům (hlavně těm nočním)
Babočka admirál admirál - druhové jméno nejspíš podle stejných barev (červená, modrá, bílá) svátečních uniforem admirálů britského Královského námořnictva v 18. a 19. století
Babočka bílé C bílé C - druhové jméno podle bílé skvrny ve tvaru písmene C na rubu zadních křídel
Babočka bílá L bílé L - druhové jméno podle bílé skvrny ve tvaru písmene L na rubu zadních křídel
Babočka bodláková bodláková - druhové jméno podle bodláku (Carduus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Babočka drnavcová drnavcová - druhové jméno podle drnavce lékařského (Parietaria officinalis), který housenka tohoto motýla požírá
Babočka jilmová jilmová - druhové jméno podle jilmu (Ulmus spp.), jehož listy se housenky tohoto motýla také živí
Babočka kopřivová kopřivová - druhové jméno podle kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), živné rostliny housenek tohoto motýla
Babočka osiková osiková - druhové jméno podle osiky (Populus tremula), jejíž listy se housenky tohoto motýla také živí
Babočka paví oko paví oko - druhové jméno podle velkých výrazných barevných ok, připomínající oka na pavím ocasu, na lícové straně křídel tohoto motýla
Babočka síťkovaná síťkovaná - druhové jméno podle světle zbarvené síťky na rubové straně křídel tohoto motýla
Babočka vrbová vrbová - druhové jméno podle vrby (Salix spp.), jejíž listy se housenky tohoto motýla také živí
Batolec - rodové jméno, které zřejmě poprvé použil Karel Steinich (1883) ve svém "Analytickém klíči" a dle mého soudu vyjadřuje batolivý pohyb tohoto motýla při dosednutí na zem
Batolec červený červený - druhové jméno podle do červena se měnící barvy lícové strany křídel tohoto motýla při dopadu slunečního světla
Batolec duhový duhový - druhové jméno podle duhově se měnící barvy lícové strany křídel tohoto motýla při dopadu slunečního světla; latinské jméno iris = duha, duhový
Bělásek - rodové jméno vystihuje bílou základní barvu křídel tohoto motýla
Bělásek horský horský - druhové jméno podle toho, že se tento motýl vyskytuje převážně v horských a vysokohorských oblastech
Bělásek hrachorový hrachorový - druhové jméno podle hrachoru (Lathyrus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Bělásek jižní jižní - druhové jméno podle domoviny tohoto motýla na jihu našeho kontinentu
Bělásek ovocný ovocný - druhové jméno podle potravy housenek tohoto motýla - listů ovocných stromů (slivoně, hrušně, jabloně apod.)
Bělásek podobný podobný - druhové jméno podle podobnosti s běláskem Realovým a hrachorovým
Bělásek Realův Realův - druhové jméno věnováno francouzskému entomologovi Pierru Réalovi (1922 - 2009)
Bělásek rezedkový rezedkový - druhové jméno podle rezedy/rýtu (Reseda spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; nebylo by jméno "rezedový" příhodnější?
Bělásek řepkový řepkový - druhové jméno podle brukve řepky (Brassica napus), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; latinské jméno napi = řepkový
Bělásek řepový řepový - druhové jméno podle řepy (Beta vulgaris), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; latinské jméno rapae = řepový
Bělásek řeřichový řeřichový - druhové jméno podle řeřichy kapucínské (Tropaeolum majus) kterou se dle Kliky (1870) housenky tohoto motýla také živí; avšak živnou rostlinou housenek tohoto motýla je především řeřišnice luční (Cardamine pratensis)
Bělásek východní východní - druhové jméno podle toho, že tento motýl pochází z východní části Eurosibiřského areálu
Bělásek zelný zelný - druhové jméno podle živné rostliny housenky tohoto motýla, zelných listů (Brassica oleracea); latinské jméno brassicae = zelný
Bělásek západní západní - druhové jméno podle toho, že tento motýl pochází ze západní části Eurosibiřského areálu
Bělopásek - rodové jméno vyzdvihuje širokou bílou pásku na křídlech tohoto motýla
Bělopásek dvouřadý dvouřadý - druhové jméno podle dvou řad tmavých skvrn na okraji zadních křídel tohoto motýla
Bělopásek hrachorový hrachorový - druhové jméno podle živné rostliny housenek tohoto motýla, u nás hrachoru černého a jarního (Lathyrus niger a Lathyrus vernus)
Bělopásek jednořadý jednořadý - druhové jméno podle jedné řady tmavých skvrn na okraji zadních křídel tohoto motýla
Bělopásek tavolníkový tavolníkový - druhové jméno podle živné rostliny housenek tohoto motýla, tavolníku (Spiraea spp.) - u nás tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
Bělopásek topolový topolový - druhové jméno podle živné rostliny housenek tohoto motýla, topolu osika (Populus tremula) a topolu černého (Populus nigra)
Cípatec - rodové jméno podle tvaru předních křídel
Cípatec jižní jižní - druhové jméno ukazuje na jeho původ na jih od nás
Hnědásek - rodové jméno vystihuje hnědou základní barvu líce křídel tohoto motýla
Hnědásek černýšový černýšový - druhové jméno podle jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla, černýše (Melampyrum spp.)
Hnědásek diviznový diviznový - druhové jméno podle divizny (Verbascum spp.), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; dnes se uvádí různé druhy chrp (Centaurea spp.) jako živné rostliny housenek
Hnědásek chrastavcový chrastavcový - druhové jméno podle chrastavce (Scabiosa spp. dle Kliky - dnes Knautia spp.), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; dnes se uvádí pouze čertkus luční (Succisa pratensis) jako jediná živná rostlina housenek
Hnědásek jitrocelový jitrocelový - druhové jméno podle jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla, u nás jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata)
Hnědásek jižní jižní - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla v jižní části Pontomediteránního areálu
Hnědásek kostkovaný kostkovaný - druhové jméno podle kresby na zadních křídlech (řada tmavých skvrn ve tvaru kostky)
Hnědásek květelový květelový - druhové jméno podle jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla, lnice květel (Linaria vulgaris)
Hnědásek osikový osikový - druhové jméno podle osiky (Populus tremula), dle Steinicha (1883) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; dnes se uvádí jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) jako živná rostlina housenek tohoto motýla
Hnědásek podunajský podunajský - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla v rámci Eurosibiřského areálu
Hnědásek rozrazilový rozrazilový - druhové jméno podle rozrazilu (Veronica spp.) je záhadou, protože u nás jsou živnou rostlinou housenek tohoto motýla různé druhy kozlíků (Valeriana spp.)
Jasoň - rodové jméno, které pravděpodobně vychází z počeštěného jména antického boha Apolla (Josef Chmela (1793-1847): Lateinisch-Böhmisch- Deutsches Wörterbuch z roku 1830)
Jasoň červenooký červenooký - druhové jméno podle velkých červených ok na zadních křídlech tohoto motýla
Jasoň dymnivkový dymnivkový - druhové jméno podle dymnivky (Corydalis spp.), živné rostliny housenek tohoto motýla
Modrásek - rodové jméno vystihuje převažující modrou základní barvu líce křídel především samce tohoto motýla
Modrásek bahenní bahenní - druhové jméno podle bažinatého biotopu v kterém tento motýl žije
Modrásek bělopásný bělopásný - druhové jméno podle výrazného bílého klínu na rubu zadních křídel
Modrásek cizokrajný cizokrajný - druhové jméno podle cizokrajného (tropy, subtropy) původu tohoto motýla
Modrásek černočárný černočárný - druhové jméno nejspíš podle výrazné černé čárky uprostřed předních křídel především samce tohoto motýla
Modrásek černolemý černolemý - druhové jméno podle širokého černého lemu na lícové straně křídel samce tohoto motýla
Modrásek černoskvrnný černoskvrnný - druhové jméno podle výrazných velkých černých skvrn na lícové straně křídel tohoto motýla
Modrásek čičorkový čičorkový - druhové jméno podle čičorky pestré (Coronilla varia), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek hnědoskvrnný hnědoskvrnný - druhové jméno podle hnědých, bíle obroubených skvrn na rubu samičích křídel tohoto motýla
Modrásek hnědý hnědý - druhové jméno podle jednolité hnědé barvy jeho křídel
Modrásek hořcový hořcový - druhové jméno podle hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), živné rostliny housenek tohoto motýla
Modrásek hořcový Rebelův hořcový - druhové jméno podle hořce křížatého (Gentiana cruciata), živné rostliny housenek tohoto motýla, a Hanse Rebela, rakouského entomologa přelomu 19. a 20. století
Modrásek jehlicový jehlicový - druhové jméno podle jehlice (Ononis spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek jetelový jetelový - druhové jméno podle jetele (Trifolium spp.), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; dnes se uvádí převážně čičorka pestrá (Coronilla varia) jako potrava housenek tohoto motýla
Modrásek komonicový komonicový - druhové jméno podle komonice (Melilotus spp.), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; avšak živnou rostlinou housenek tohoto motýla je jen úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
Modrásek kozincový kozincový - druhové jméno podle kozince (Astragalus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek krušinový krušinový - druhové jméno podle krušiny olšové (Frangula alnus), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek lesní lesní - druhové jméno podle místa, kde se tento motýl často vyskytuje - lesní cesty, mýtiny a paseky
Modrásek ligrusový ligrusový - druhové jméno podle vičence ligrusu (Onobrychis viciaefolia), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek muškátový muškátový - druhové jméno podle hlavní živné rostliny jeho housenek v Evropě
Modrásek nejmenší nejmenší - druhové jméno vztahující se k malým rozměrům tohoto motýla; je skutečně naším nejmenším modráskem
Modrásek obecný obecný - druhové jméno podle všeobecného rozšíření tohoto motýla; dnes tomu tak zdaleka není - je spíše vzácný
Modrásek očkovaný očkovaný - druhové jméno podle černých oček na křídlech tohoto motýla
Modrásek podobný podobný - druhové jméno podle podobnosti s modráskem obecným a modráskem černolemým
Modrásek pumpavový pumpavový - druhové jméno podle pumpavy obecné (Erodium cicutarium), dle Mouchy (1972) živné rostliny housenek tohoto motýla
Modrásek rozchodníkový rozchodníkový - druhové jméno podle rozchodníku velkého (Sedum maximum), živné rostliny housenek tohoto motýla
Modrásek stepní stepní - druhové jméno podle místa, kde se tento motýl vyskytuje - stepi
Modrásek stříbroskvrnný stříbroskvrnný - druhové jméno podle modrých stříbrolesklých skvrnek na rubu zadních křídel tohoto motýla
Modrásek štírovníkový štírovníkový - druhové jméno podle štírovníku (Lotus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek tažný tažný - druhové jméno podle tahů ze severní Afriky, Blízkého východu a jižní Evropy tohoto motýla
Modrásek tmavohnědý tmavohnědý - druhové jméno podle tmavohnědého odstínu lícové strany křídel tohoto motýla
Modrásek tolicový tolicový - druhové jméno podle tolice dětelové (Medicago lupulina), živné rostliny housenek tohoto motýla
Modrásek ušlechtilý ušlechtilý - druhové jméno zřejmě podle ušlechtilého vzhledu tohoto motýla
Modrásek vičencový vičencový - druhové jméno podle vičence setého (Onobrychis viciifolia) a vičence písečného (Onobrychis arenaria), živných rostlin housenek tohoto motýla
Modrásek vikvicový vikvicový - druhové jméno podle vikvice (Vicia cracca) dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; avšak živnými rostlinami housenek tohoto motýla jsou čičorka pestrá (Coronilla varia) a podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
Modrásek východní východní - druhové jméno podle východní části Atlantomediteránního areálu odkud tento motýl pochází
Ohniváček - rodové jméno vystihuje převažující ohnivou (oranžovočervenou) barvu líce křídel tohoto motýla
Ohniváček celíkový celíkový - druhové jméno podle celíku (zlatobýl obecný - Solidago virgaurea), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak u nás housenky požírají jen šťovík kyselý (Rumex acetosa) a šťovík menší (Rumex acetosella)
Ohniváček černočárný černočárný - druhové jméno podle výrazné černé čárky na líci předních křídel tohoto motýla
Ohniváček černokřídlý černokřídlý - druhové jméno nejspíš podle tmavého odstínu líce zadního křídla tohoto motýla
Ohniváček černoskvrnný černoskvrnný - druhové jméno podle černých skvrn na křídlech tohoto motýla
Ohniváček janovcový janovcový - druhové jméno podle janovce/čilimníku (Cytisus spp.), dle Steinicha (1883) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; u nás prokázanou živnou rostlinou housenek tohoto motýla je však jen rdesno ptačí (Polygonum aviculare)
Ohniváček modrolemý modrolemý - druhové jméno podle namodralého lemu lícové strany křídel tohoto motýla
Ohniváček modrolesklý modrolesklý - druhové jméno podle leskle namodralého nádechu lícové strany křídel tohoto motýla
Ohniváček rdesnový rdesnový - druhové jméno podle rdesna hadího kořenu (Polygonum bistorta), živné rostliny housenek tohoto motýla
Okáč - rodové jméno vyzdvihuje různě velká a různě zbarvená oka na křídlech tohoto motýla
Okáč bělopásný bělopásný - druhové jméno podle výrazných bílých pásů na líci křídel tohoto motýla
Okáč bojínkový bojínkový - druhové jméno podle bojínku lučního (Phleum pratense), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč černohnědý černohnědý - druhové jméno podle černohnědého zbarvení křídel tohoto motýla
Okáč hnědý hnědý - druhové jméno podle hnědého zbarvení křídel tohoto motýla
Okáč horský horský - druhové jméno podle horského biotopu, kde tento motýl žije
Okáč ječmínkový ječmínkový - druhové jméno podle ječmínku zedního (Hordeum murinum), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak ve střední Evropě se housenky tohoto motýla živí smilkou tuhou (Nardus stricta), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), medyňkem měkkým (Holcus mollis), psinečkem rozkladitým (Agrostis capillaris) a třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios)
Okáč jílkový jílkový - druhové jméno podle jílku mámivého (Lolium temulentum), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak dnes se u nás housenky tohoto motýla živí různými druhy ostřic (Carex spp.)
Okáč kluběnkový kluběnkový - druhové jméno podle kluběnky uzlité (dnes srha laločnatá - Dactylis glomerata), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak housenky tohoto motýla požírají sveřep vzpřímený (Bromus erectus), válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum) nebo třtinu křovištní (Calamagrostis epigeios)
Okáč kostřavový kostřavový - druhové jméno podle kostřavy (Festuca spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč lipnicový lipnicový - druhové jméno podle lipnice jarní/roční (Poa annua), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč luční luční - druhové jméno podle lučního biotopu, kde se tento motýl převážně vyskytuje
Okáč medyňkový medyňkový - druhové jméno podle medyňku vlnatého (Holcus lanatus), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak jako živné rostliny housenek tohoto motýla se dnes uvádí sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a kostřava červená (Festuca rubra)
Okáč menší menší - druhové jméno odkazuje na malé rozměry tohoto motýla
Okáč metlicový metlicový - druhové jméno podle metlice (Aira spp. - dnes Deschampsia spp.), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak housenky tohoto motýla se spíše živí jinými druhy trav
Okáč ovsový ovsový - druhové jméno podle ovsa (Avena spp.), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; Klikou (1870) nejspíš špatně interpretováno z překladu německého Hefergrasfalter, mělo by být ovsíkový (travina) a ne ovsový (obilnina)
Okáč písečný písečný - druhové jméno podle písčitého biotopu v kterém tento motýl žije
Okáč poháňkový poháňkový - druhové jméno podle poháňky hřebenité (Cynosurus cristatus), dle Exlera (1898) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč prosíčkový prosíčkový - druhové jméno podle prosíčka (dnes pšeníčko rozkadité - Milium effusum), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč pýrový pýrový - druhové jméno podle pýru plazivého (Agropyron repens), jedné ze živných rostlin tohoto motýla
Okáč rosičkový rosičkový - druhové jméno podle rosičky obecné/krvavé (Panicum sanguinale, dnes Digitaria sanguinalis), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak housenky tohoto motýla se u nás živí sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a kostřavou ovčí (Festuca ovina agg.)
Okáč rudopásný rudopásný - druhové jméno podle rudých pásů při okraji obou párů křídel tohoto motýla
Okáč skalní skalní - druhové jméno podle skalního biotopu kde tento motýl žije
Okáč stínovaný stínovaný - druhové jméno podle jakoby stínovaných ornamentů na rubové straně zadních křídel tohoto motýla
Okáč strdivkový strdivkový - druhové jméno podle strdivky brvité (Melica ciliata), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak housenky tohoto motýla se u nás živí válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a medyňkem vlnatým (Holcus lanatus)
Okáč středomořský středomořský - druhové jméno podle oblasti hlavního výskytu tohoto motýla kolem Středozemního moře
Okáč stříbrooký stříbrooký - druhové jméno podle stříbřitých ok na rubu zadních křídel tohoto motýla
Okáč šedohnědý šedohnědý - druhové jméno podle šedohnědého zbarvení především rubové strany zadních křídel tohoto motýla
Okáč třeslicový třeslicový - druhové jméno podle třeslice (Briza spp.), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč voňavkový voňavkový - druhové jméno podle voňavky (dnes tomka vonná - Anthoxanthum odoratum), dle Kliky (1870) jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Okáč zední zední - druhové jméno podle toho, že motýl rád usedá, mimo jiné, na zdi, zídky apod.
Ostruháček - rodové jméno poukazuje na ostruhu na zadních křídlech tohoto motýla
Ostruháček březový březový - druhové jméno podle břízy (Betula alba), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak u nás se housenky tohoto motýla živí výlučně trnkou obecnou (Prunus spinosa)
Ostruháček česvinový česvinový - druhové jméno podle česvinu (dnes dub cesmínový - Quercus ilex), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; latinské ilicis = česviny
Ostruháček dubový dubový - druhový název podle dubu (Quercus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Ostruháček jilmový jilmový - druhový název podle jilmu (Ulmus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Ostruháček kapinicový kapinicový - druhový název z překladu latinského acaciae = kapinicový, protože u nás se housenky tohoto motýla živí jen trnkou obecnou (Prunus spinosa)
Ostruháček ostružinový ostružinový - druhový název podle ostružiníku (Rubus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla; motýl by se spíše měl jmenovat ostruháček ostružiníkový
Ostruháček švestkový švestkový - druhový název podle švestky domácí (Prunus domestica), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Ostruháček trnkový trnkový - druhový název podle trnky (Prunus spinosa), dle Kliky (1870) živné rostliny housenek tohoto motýla; avšak housenky tohoto motýla se u nás živí řešetlákem počištivým (Rhamnus catharticus)
Otakárek - rodové jméno, které nejspíše Jan Svatopluk Presl (1791 - 1849) věnoval našemu Přemyslu Otakarovi II.
Otakárek fenyklový fenyklový - druhový název podle fenyklu (Foeniculum vulgare), kterým se dle Kliky (1870), mimo jiné, živí housenky tohoto motýla
Otakárek ovocný ovocný - druhový název podle ovocných stromů - švestka (Prunus domestica), trnka (Prunus spinosa), jabloň (Pyrus malus), hrušeň (Pyrus communis) apod., jejichž listy se dle Kliky (1870) housenky tohoto motýla živí
Perleťovec - rodové jméno vystihuje více či méně perleťové skvrny na rubu křídel tohoto motýla
Perleťovec červený červený - druhové jméno podle cihlově červeného rubu předních křídel tohoto motýla
Perleťovec dvanáctitečný dvanáctitečný - druhové jméno podle dohromady dvanácti černých skvrn na obou křídlech tohoto motýla
Perleťovec dvouřadý dvouřadý - druhové jméno podle dvou řad černých skvrn na zadních křídlech tohoto motýla
Perleťovec fialkový fialkový - druhové jméno podle violky/fialky (Viola spp.), živné rostliny housenek tohoto motýla
Perleťovec kopřivový kopřivový - druhové jméno podle kopřivy žahavky (Urtica urens), kterou se dle Kliky (1870) živí housenky tohoto motýla; avšak jako živné rostliny housenek tohoto motýla jsou uváděny: tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), mochna nátržník (Potentilla erecta), záběhlík bahenní (Comarum palustre) a udatna lesní (Aruncus vulgaris)
Perleťovec maceškový maceškový - druhové jméno podle macešky (Viola tricolor), kterou se dle Kliky (1870) živí housenky tohoto motýla
Perleťovec malý malý - druhové jméno podle malých rozměrů tohoto motýla (ikdyž rozměrově patří spíše k těm středním); jde o překlad německého kleiner Perlmutterfalter
Perleťovec mokřadní mokřadní - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla na mokřadech (a také na rašeliništích)
Perleťovec nejmenší nejmenší - druhové jméno podle nejmenších rozměrů mezi našimi perleťovci
Perleťovec ostružinový ostružinový - druhové jméno podle ostružiníku (Rubus spp.), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla (spíše by se měl motýl tedy jmenovat perleťovec ostružiníkový)
Perleťovec prostřední prostřední - druhové jméno podle středních rozměrů tohoto motýla (ale patří spíše k těm větším); jde o překlad německého Mittlerer Perlmutterfalter
Perleťovec severní severní - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla v severní části Eurosibiřského areálu
Perleťovec stříbropásek stříbropásek - druhové jméno podle stříbřitých pásek na rubu zadních křídel tohoto motýla
Perleťovec velký velký - druhové jméno podle velkých rozměrů tohoto motýla (není ale naším největším perleťovcem)
Perleťovec východní východní - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla ve východních oblastech Eurosibiřského areálu
Pestrobarvec - rodové jméno vystihuje pestré barvy křídel zástupce této čeledi motýlů
Pestrobarvec petrklíčový petrklíčový - druhové jméno podle petrklíče/prvosenky jarní (Primula veris), živné rostliny housenky tohoto motýla
Pestrokřídlec - rodové jméno vyzvihuje pestře zbarvená křídla zástupce této čeledi motýlů
Pestrokřídlec podražcový podražcový - druhové jméno podle podražce křovištního (Aristolochia clematitis), kterým se živí housenky tohoto motýla
Soumračník - rodové jméno, které pravděpodobně zavedl Josef Klika (1833-1873) pro "nepravé" denní motýly létající za soumraku
Soumračník bělopásný bělopásný - druhové jméno podle zřetelné bílé pásky jdoucí středem zadních křídel z rubové strany
Soumračník čárečkovaný čárečkovaný - druhové jméno podle uzounké rovné černé čárečky u samce na předních křídlech (lineola = čárečka)
Soumračník čárkovaný čárkovaný - druhové jméno podle široké, šikmé, olovově lesklé a černě lemované čárky u samce na předních křídlech (comma = čárka)
Soumračník černohnědý černohnědý - druhové jméno podle černohnědého zbarvení křídel z lícové strany tohoto motýla
Soumračník jahodníkový jahodníkový - druhové jméno podle jahodníku (Fragaria spp.), jedné ze živných rostlin housenky tohoto motýla
Soumračník jitrocelový jitrocelový - druhové jméno podle jitrocele většího (Plantago major), kterým se dle Kliky (1870) živí housenky tohoto motýla
Soumračník kruhoskvrnný kruhoskvrnný - druhové jméno podle světlých, téměř kruhových, skvrn na rubu zadních křídel
Soumračník lavaterkový lavaterkový - druhové jméno podle překladu latinského lavatherae = lavaterkový, lavaterka/slézovec (Lavatera spp.); živnou rostlinou housenek tohoto motýla je však čistec přímý (Stachys recta)
Soumračník máčkový máčkový - druhové jméno podle máčky polní (Eryngium campestre), kterou se dle Kliky (1870) živí housenky tohoto motýla
Soumračník metlicový metlicový - druhové jméno prvně použil Steinich (1883), ale není jasné jak k němu došel, housenky tohoto motýla totiž požírají především medyněk vlnatý (Holcus lanatus) a medyněk měkký (Holcus mollis)
Soumračník měsíčkový měsíčkový - druhové jméno podle velkých průsvitných skvrn na předních křídlech ve tvaru měsíčků
Soumračník mochnový mochnový - druhové jméno podle mochny (Potentilia spp.), živné rostliny housenek tohoto motýla
Soumračník podobný podobný - druhové jméno podle podobnosti s ostatními soumračníky rody Pyrgus
Soumračník proskurníkový proskurníkový - druhové jméno podle proskurníku lékařského (Altheae officinalis) a proskurníku topolovka (Alcea rosea), kterými se dle Kliky (1870) živí housenky tohoto motýla; avšak dnes se jako živné rostliny housenky tohoto motýla uvádí více druhů mochen (Potentilla spp.)
Soumračník rezavý rezavý - druhové jméno podle rezavé lícové barvy křídel tohoto motýla
Soumračník severní severní - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla v severní části Eurosibiřském areálu
Soumračník skořicový skořicový - druhové jméno dle skořicové barvy rubové strany zadních křídel tohoto motýla
Soumračník slézový slézový - druhové jméno podle slézu (Malva spp.), živné rostliny housenek tohoto motýla
Soumračník východní východní - druhové jméno podle výskytu tohoto motýla ve východní části Pontomediteránním areálu
Soumračník západní západní - druhové jméno podle původního výskytu tohoto motýla v západní Evropě
Soumračník žlutoskvrnný žlutoskvrnný - druhové jméno podle oblouku jasně žlutých skvrn dobře patrných především na předních křídlech samice tohoto motýla
Žluťásek - rodové jméno vystihuje žlutou základní barvu křídel tohoto motýla
Žluťásek barvoměnný barvoměnný - druhové jméno podle žlutooranžové měňavé barvy lícové strany křídel tohoto motýla
Žluťásek borůvkový borůvkový - druhové jméno podle borůvky bažinné (Vaccinium uliginosum), živné rostliny housenek tohoto motýla
Žluťásek čičorečkový čičorečkový - druhové jméno podle čičorky pestré (Coronilla varia), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Žluťásek čilimníkový čilimníkový - druhové jméno podle čilimníku rakouského (Chamaecytisus austriacus), kterým se podle Kliky (1870) také živí housenky tohoto motýla
Žluťásek jižní jižní - druhové jméno je překladem latinského synonyma australis = jižní a vyjadřuje jeho geografický jižní původ v Západopalearktickém areálu
Žluťásek řešetlákový řešetlákový - druhové jméno podle řešetláku počištivém (Rhamnus cathartica), jedné ze živných rostlin housenek tohoto motýla
Žluťásek tolicový tolicový - druhové jméno podle tolice vojtěšky (Medicago sativa), živné rostliny housenek tohoto motýla
Žluťásek úzkolemý úzkolemý - druhové jméno podle úzkého černohnědého lemu předních křídel samice tohoto motýla