Obnova pamětní desky F.A. Nickerla nad Břežanským údolím

Pamětní deska významného pražského lepidopterologa F.A. Nickerla je umístěna na skále nad Břežanským údolím na Točné v Praze 12 a tvoří pátou zastávku na Keltské naučné stezce. V současné době je však značně ohlodána zubem času (visí na svém místě od roku 1873 nebo od roku 1874). O obnovu této pamětní desky již léta usiluje pan Jiří Tichota, vedoucí proslulé skupiny Spirituál kvintet, který na Točné bydlí a tuto desku má nedaleko svého bydliště. Navíc se amatérsky věnuje lepidopterologii (nauka o motýlech), takže má blízko i k práci F.A. Nickerla.

Snahu pana Jiřího Tichoty, kromě mne (amatérského fotografa motýlů), rovněž aktivně podporuje pan Jan Liška z Lesnického výzkumného ústavu (VÚLHM, v.v.i.) v Jílovišti-Strnady, který k 200. výročí narození F.A. Nickerla vytvořil působivou prezentaci zabývající se životem a dílem jak F.A. Nickerla, tak jeho syna Ottokara Nickerla.

Dne 22. května 2012 uspořádal Spirituál kvintet velmi úspěšný benefiční koncert na obnovu této desky a na vstupném bylo vybráno přes 45 tisíc Kč. Z této částky bylo k dispozici na obnovu pamětní desky asi 35 tisíc Kč.

Původně plánovala městská část Prahy 12 v roce 2013 (200. výročí narození F.A. Nickerla) na své náklady odstranit stávající nevyhovující desku a nahradit ji deskou novou. Stará a poškozená deska potom měla být umístěna do depozitáře městské části Prahy 12. Protože se však dosud nepodařilo městské části Prahy 12 dohledat vlastníka této pamětní desky, tak se odstranění původní desky a její nahrazení deskou novou odložilo na neurčito. Lépe řečeno, městská část Prahy 12 přestala uvažovat odstranit desku starou a naplánovala osadit novou (mnohem menší) desku na kamenný ochoz nad původní deskou.

Počátkem září 2013 jsem obdržel pozvánku na slavnostní odhalení nově instalované desky na 3.10.2013 pořádané městskou částí Praha 12 za účasti pana starosty Petra Prchala, Spirituál kvintetu a profesionálních a amatérských entomologů a fotografů přírody. Protože dosud nebylo jasné, budu-li se moci z pracovních důvodů této slavnosti zúčastnit, vypravil jsem se v sobotu 7.9.2013 na obhlídku "místa činu", abych na vlastní oči viděl, jak je vše na slavnostní chvíli přichystáno. Cestou mne zaujalo několik věcí. Především jsem si nedovedl dost dobře představit, jak delegace Prahy 12 v lakýrkách sestupuje kamenitým sešupem nad vyhlídkou, kde se má slavnost konat. Šel jsem v turistických botech a měl jsem co dělat, aby mi nepodjely nohy. Potom jsem zarostlé schůdky k samotné vyhlídce málem nenašel, což je možná dobře, protože tak bude uchráněna od nechtěných návštěv. Mile jsem byl překvapen, že na skalní stěně, v zadní části vyhlídky, je již nainstalována zlatavá zmenšenina nové desky z plastu asi půl metru dlouhá (oproti mému předpokladu s datem původního osazení 1873) a vedle ní je obnoven text věnovaný jak Franzi Antonu Nickerlovi, tak jeho synovi Ottokaru Nickerlovi a to v češtině a v němčině. Nicméně, původní polorozpadlá deska stále visí na svém místě a vypadá to, že vyměněna asi nebude. Je to škoda, protože pokud by byla stejně provedena, jako její nová zmenšenina, ve zlatavé barvě, tak bude ozdobou Břežanského údolí a rozhodně by předčila i svou mladší barrandovskou kolegyni na skále nad Malou Chuchlí.

Pamětní deska - 2013 Text u pamětní desky - 2013

Odhalení nově instalované menší zlatavé desky věnované F.A. Nickerlovy nakonec proběhlo dne 3.10.2013 velice úspěšně a pohodově. Já se toho však z pracovních důvodů, bohužel, nemohl zúčastnit. Nikdo se cestou k desce nepřizabil a všem k dobré pohodě zazpíval Spirituál kvintet drobnou skladbičku z pera Ottokara Nickerla, syna Franze Antona Nickerla. Osoby přítomné odhalení nové desky obdržely unikátní pamětní medaile, které byly pro tuto příležitost speciálně vyrobené. Podrobnosti z této slavnostní akce lze nalézti na stránkách MČ Prahy 12 zde.

Takovéto medaile obdrželi všichni přítomní odhalení nové pamětní desky věnované Franzi Antonu Nickerlovi.

Pamětní medaile F.A. Nickerla - líc Pamětní medaile F.A. Nickerla - rub

Takto vypadá původní pamětní deska dnes.

Pamětní deska F.A. Nickerla

Pokusil jsem se zrekonstruovat původní podobu této pamětní desky, neboť je ve své dolní části již nečitelná. Rekonstrukce se, myslím, víceméně povedla, až na letopočet jejího osazení. Jde buďto o rok 1873 nebo o rok 1874. V různých dokumentech (převážně na Internetu) jsou uváděna střídavě obě data. Pokuď by někdo měl k dispozici historickou fotografii (či nákres) této pamětní desky, nechť mne, prosím, kontaktujte na e-mail: 213@213.cz . Zajímavou informaci o desce uvedl Ondra Šauer v článku "Ve stopách Františka Nickerla" v dubnovém čísle periodika Noviny Prahy 12 v roce 2013. To co jsem původně považoval za postupující rez na nápisu desky je zbytek původní zlaté barvy. Nová deska, se zlatými písmeny a s nezakrytým výhledem, musela tedy být ve své době něčím mimořádným a ojedinělým. Obdobná srovnatelná pamětní deska věnovaná Joachimu Barrandovi byla na skále poblíž Malé Chuchle instalována až roku 1884.

Takto mohla vypadat pamětní deska s letopočtem jejího osazení 1873.

Pamětní deska F.A. Nickerla 1873

A takto mohla vypadat pamětní deska s letopočtem jejího osazení 1874.

Pamětní deska F.A. Nickerla 1874

Možný vzhled obnovené desky s letopočtem 2013.

Pamětní deska F.A. Nickerla 2013

Jak lze původní pamětní desku F.A. Nickerla spatřit? Z Keltské naučné stezky je to téměř vyloučené a z pátého zastavení této stezky lze při velkém vyklonění se přes okraj zídky spatřit pouze vrchní okraj desky. Dostat se přímo pod desku je velmi obtížné pro rozsáhlé suťové pole.

Nejlépe je tedy vyjít na zbraslavské straně Břežanského údolí od malé minizoo po modré turistické trase směrem k Hálkovu pomníku. Od Hálkova pomníku se dát stále po modré značce do kopce a na první rovince v kopci začít pozorovat protější stranu údolí. Dobrému výhledu však brání vysoké stromy, nicméně na jaře, nebo pozdě na podzim, kdy tyto stromy nejsou olistěné, lze desku spatřit. Kdysi prý tato stráň nebyla stromy zarostlá a tak bylo možné desku bez obtíží vidět po celý rok.


Minizoo Hálkův pomník Cesta Stromy

Naposledy aktualizováno: 5.2.2014