Eugen Johann Christoph Esper

Eugen Johann Christoph Esper (1742 - 1810) Eugen Johann Christoph Esper (2. červen 1742 - 27. červenec 1810) byl německý entomolog, botanik a patolog, který se narodil ve Wunsiedelu v Bavorsku.

Již od útlého dětství zasvěcoval Eugena a jeho bratra Friedricha (1732 -1781) jejich otec Friedrich Lorenz Esper, amatérský botanik a velký milovník přírody, do tajemství přírodních věd. Po naléhání svého profesora botaniky Casimira Christopha Schmidela (1718 - 1792) opustil Eugen Esper teologický seminář a místo toho se začal věnovat přírodním vědám.

Roku 1781 obdržel titul doktora filozofie na univerzitě v Erlangenu za práci "De varietatibus specierum in naturae productis" ("Rozmanitost druhů přírodních výtvorů"). V následujících letech zde nejdříve působil jako začínající profesor s nízkým platem a od roku 1797 jako řádný profesor filozofie. Od roku 1805 vedl na této univerzitě oddělení přírodních věd. Díky jeho práci se rychle rozrostly univerzitní sbírky přírodnin (minerálů, ptáků, rostlin, mušlí a hmyzu).

Ve svém volném čase se Eugen Esper věnoval studiu přírodnin a přípravě rukopisů popisujících přírodu. V rozmezí let 1776 až 1807 vydal řadu sešitků například s názvem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen" ("Motýli ve vyobrazení přírody s popisem"). Tyto sešitky byly bohatě doplněny ilustracemi minerálů, ptáků, rostlin, mušlí a hmyzu na celkem 438 ručně kolorovaných tabulích. Druhé vydání této práce, popisující motýly Německa a dodržující binominální nomenklaturu pojmenování a zařazování živočichů Carla Linného (1707 - 1778), bylo posmrtně realizováno v letech 1829 až 1839 Toussaintem de Charpentierem (1779 - 1847). V tomto vydání se též nacházejí první popisy motýlů ze sbírky Johanna Isaaca Freiherra von Gerninga (1767–1837) a sbírky Marie Sibylly Merianové (1647 - 1717), významné entomoložky a kreslířky švýcarského původu. Obě tyto sbírky se dnes nalézají v Muzeu ve Wiesbadenu.

Esperovy sbírky přírodnin jsou dnes uloženy v Zoologických státních sbírkách v Mnichově. Typový materiál popsaný E.J.Ch. Esperem se jednak nachází v Zoologických statních sbírkách v Mnichově a pak také v Muzeu ve Wiesbadenu.

Eugen Esper byl také jedním z prvních paleopatologů a položil základy tomuto oboru, který zkoumá dávné nemoci a choroby.

Eugen Johann Christoph Esper má v Mezinárodním rejstříku jmen rostlin zkratku Esper a v zoologii rovněž zkratku Esper.

Dílo (výběr):
Eugen Johann Christoph Esper - Colias phicomone Eugen Johann Christoph Esper - Icones fucorum
  • Eugen Johann Christoph Esper: "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen" Walther & Weigel, Erlangen, Lipsko 1776–1839 posmrtné vydání
  • Eugen Johann Christoph Esper: "De varietatibus specierum in naturae productis" Erlangen 1781
  • Eugen Johann Christoph Esper: "Ad audiendam orationem" Erlangen 1783
  • Eugen Johann Christoph Esper: "Naturgeschichte im Auszuge des Linneischen Systems, mit Erklärung der Kunstwörter" Norimberk 1784
  • Eugen Johann Christoph Esper: "Die Pflanzenthiere in Abbildungen nach der Natur, mit Farben erleuchtet, nebst Beschreibungen" Raspe, Norimberk 1791–1830 posmrtné vydání
  • Eugen Johann Christoph Esper: "Icones fucorum. ... Abbildungen der Tange" Raspe, Norimberk 1797–1818 posmrtné vydání
  • Eugen Johann Christoph Esper: "Lehrbuch der Mineralogie" Palm, Erlangen 1810

Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.