Pieter Cramer

Pieter Cramer (21. květen 1721 - 28. září 1776) byl zámožný holandský velkoobchodník se lněným plátnem a španělskou vlnou a také entomolog. Jako datum jeho narození je uveden den jeho křtu, takže se lze domnívat, že se Cramer narodil o nějaký ten den dříve. Nejčastěji je rok jeho úmrtí považován rok 1776, ale některé prameny uvádějí například rok 1775, 1777 či 1779.

Pieter Cramer se narodil v Amsterodamu a jako starý mládenec žil v Oudezijds Voorburgwalu č. 131 poblíž Oude Kerku ("starý kostel") v Amsterodamu. V roce 1760 koupil dům tehdy známý pod názvem "U tří králů". 5. září 1774 si splnil přání zachovat podobu svých sbírek tím, že zadal rytiny Gerrita Wartenaara Lambertze zobrazující dokladové materiály jeho sbírek k vydání. A tak všechny ilustrace obdržel jeho synovec Antoon van Rensselaer, který zařídil jejich tisk knihkupcem Johannesem Baaldem. Každé tři měsíce, tak vyšla jedna část rytin doplněna o Cramerův text. Cramer ovšem zemřel na horečnaté onemocnění v roce 1776 a dožil se tedy vydání pouze osmi částí svého díla a tak zodpovědnost za dokončení tohoto velkého projektu přešla na spolupracovníky Antoona van Rensselaera a Caspara Stolla. Caspar Stoll je tedy považován za autora textu od strany 29 čtvrtého svazku dále.

Pieter Cramer byl ředitelem Zélandské společnosti, což byla vědecká společnost ve městě Vlissingen (anglicky Flushing) v jihozápadním Nizozemsku, a členem Concordia et Libertate založeného v Amsterodamu. Tato literární a patriotní společnost, kde Cramer přednášel mineraologii, objednala a financovala vydání jeho knihy o exotických motýlech "De uitlandsche Kappelen ..." rozdělené na tři části: Asie, Afrika a Amerika. Tato kniha byla po smrti Pietra Cramera dokončena a doplněna Casparem Stollem (1725 až 1730 - 1791) o velmi kvalitní, ručně kolorované rytiny Gerrita Wartenaara Lambertze (1747 - 1803). Jde o ztěžejní a velmi rozsáhlé dílo na poli entomologie používající nový systém binominální nomenklatury pojmenování a zařazování živočichů Carla Linného (1707 - 1778). Sestává se z celkem 34 částí ve čtyřech svazcích s popisem 1.658 druhů a 400 tabulí s vyobrazeními exotických motýlů v životní velikosti podle exemplářů z Cramerovy sbírky a sbírek dalších sběratelů z Amsterodamu, Utrechtu a Haarlemu. Mnoho z nich je zde popsáno a vyobrazeno vůbec poprvé. Originály kolorovaných rytin se dnes nalézají v Přírodopisném muzeu v Londýně, ale kopie jsou nabízeny k prodeji na řadě internetových obchodů s uměním.

Cramer shromáždil rozsáhlou přírodní sbírku, která obsahovala lastury, zkameněliny, hmyz a mnoho dalších přírodnin. Většina z nich byli různobarevní denní a noční motýli pocházející z holandských kolonií, nebo ze zemí, které měly s Holandskem obchodní styky, jako byl Surinam, Ceylon (dnešní Srí Lanka), Sierra Leone a Holandská východní Indie (na území dnešní Indonésie). Tato sbírka byla však po jeho smrti rozdělena a buď prodána, vydražena či věnována různým institucím a soukromníkům. Národní přírodopisné muzeum (Nationaal Natuurhistorisch Museum) v Leidenu se stalo vlastníkem podstatné části Cramerovy sbírky a navíc zakoupilo další část sbírky od Joana Rayeho.

Pieter Cramer má v zoologii zkratku Cramer.

Dílo:
De uitlandsche Kapellen ... De uitlandsche Kapellen ...
  • Pieter Cramer, Caspar Stoll a Gerrit Wartenaar Lambertz: "De uitlandsche Kapellen voorkomende in de drie Waereld-Deelen Asia, Africa en America - Papillons exotiques des trois parties du monde l'Asie, l'Afrique et l'Amerique" Amsterodam 1775 - 1791

Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.