Vývoj českých jmen českých denních motýlů

Česká jména českých denních motýlů se vyvíjela zhruba od poloviny 19. století do dneška. Čili téměř 200 let, což je poměrně dlouhá doba, abychom je dnes mohli považovat za ustálená. Ale není tomu tak. Různí autoři se přiklánějí k různým historickým názvům a někteří se ještě dnes snaží vytvořit nové české jméno, ikdyž jen mírně modifikované od toho stávajícího. Naštěstí případů, kdy český motýl disponuje několika různými českými jmény nebo jejich obměnami, není mnoho a tak nelze hovořit o nějakém zmatení jazyků. Lidé zabývající se lepidopterologií (naukou o motýlech) profesionálně stejně ale přednostně používají latinské (vědecké) názvy, takže česká jména používáme především my laikové.

Abychom se v českých jménech českých denních motýlů my neprofesionálové vyznali a viděli jejich historický vývoj, vytvořil jsem přehlednou tabulku, která v řádcích obsahuje všechny současné české denní motýly přicházející v úvahu (těch je 168), byť některé jen teoreticky, a ve sloupcích ztěžejní autory (je jich 11 a jsou doplněni o česká jména a latinské názvy ze serveru www.lepidoptera.cz) tyto motýly pojmenovávající.
V prvním sloupci tabulky (České jméno 2011 www.lepidoptera.cz) se po najetí myší na dané jméno motýla zobrazí krátký text objasňující český původ jeho druhového jména. Česká jména rodů jsou vždy přímo vysvětlena v záhlaví jednotlivých seznamů rodů.

Tabulku jsem dále doplnil rozsáhlým vysvětlujícím textem, popisujícím vývoj českých jmen českých denních motýlů podrobněji. U každého z 11 autorů je uvedeno jeho nejvýznamější dílo (díla) z hlediska vývoje českých jmen českých denních motýlů s detailnějším rozborem jeho příspěvku k tomuto tematu. Navíc je připojen, pokud to bylo možné, i stručný autorův životopis.

Tabulku vývoje českých jmen českých denních motýlů si lze prohlédnout (levé tlačítko myši) či stáhnout (pravé tlačítko myši) buď ve formě xls ve které se zobrazují vysvětlující texty původu jednotlivých druhových jmen motýlů, nebo ve formě pdf kde toto zobrazení, bohužel, nefunguje.
Rovněž textovou část vývoje českých jmen českých denních motýlů si lze prohlédnout (levé tlačítko myši) či stáhnout (pravé tlačítko myši) buď ve formě doc nebo ve formě pdf. Obě formy fungují víceméně shodně.

Použití tabulky a textu je volné, jen si vymiňuji vždy současně uvést buď mé jméno (Martin Zelenka) coby autora či odkaz na mé webové stránky www.213.cz.

Martinovy fotografie motýlů    213.cz

Hlavní nabídka

Česká vlaječka Slovo úvodem
Britská vlaječka Introductory Word
Druhy českých denních motýlů - fotografie, cizí názvy, odkazy
Vyfocené cizí druhy denních motýlů
Nově přidané
Obnova pamětní desky F.A. Nickerla
Výklad výrazů z motýlího života
Původ vědeckých jmen denních motýlů
Moje články o motýlech a dění kolem nich
Motýlí zajímavosti
Odkazy
Literatura a texty o motýlech
Motýli Rewastonu (na Kocábě)
Foto v podnikovém časopisu

Seznam čeledí (Families)
Babočkovití (Nymphalidae)
Běláskovití         (Pieridae)
Modráskovití (Lycaenidae)
Pestrobarvcovití (Riodinidae)
Okáčovití          (Satyrinae)
Otakárkovití (Papilionidae)
Soumračnikovití (Hesperiidae)
Ostatní motýli         (Other Butterflies)
Přehled všech motýlů (General Overview)

Autor: Martin Zelenka, 213@213.cz
Stránky založeny 27.8.2009
Aktualizace této stránky: 25.6.2017
© Martin Zelenka 2009-2021