Hynek Alois Joukl

Hynek Alois Joukl (23. červen 1862 – 6. prosinec 1910) byl českým akademickým malířem, ilustrátorem a známým amatérským entomologem - lepidopterologem.

Hynek Alois Joukl se narodil v roce 1862 v Praze. Nejdříve chodil do církevní piaristické školy a později pokračoval ve studiu na německém reálném gymnáziu v Praze. Už od dětství věděl, že má výtvarné nadání a proto chtěl být učitelem kreslení. A tak v roce 1880 začal studovat na kreslířské akademii (dnes AVU), kde byl žákem profesora Sequence a Lhoty. Po ukončení studií na akademii však nepracuje jako učitel, ale věnuje se hlavně výtvarné činnosti. Pracuje jako portrétista a stává se i velmi dobrým ilustrátorem. Mimo to se věnuje též malování kostelních obrazů a také renovacím kostelních maleb a výzdob. V roce 1906 například obnovil Haagerovy fresky v kostele v Libáni u Jičína.

Joukl miloval přírodu a už od jinošských let studoval entomologii. Té se věnoval více než 25 let. Koncem roku 1903 se stává vedoucím soukromého entomologického kroužku, který se po spojení s entomologickým kroužkem Františka Klapálka v roce 1904 stává základem vytvoření České společnosti entomologické. Jejím členem se Joukl stává roku 1904. Po celý život Joukl vytvářel svou velkou soukromou sbírku motýlů neustále doplňovanou sběrmi z okolí Prahy, střední části Polabské nížiny, dalších míst na území Čech ale i ve střední Evropě. V jeho sbírce byl reprezentativně zastoupen hlavně druh Parnassius apollo L. (jasoň červenooký) četnými varietami nacházejícími se na území střední Evropy. Dále sbíral druhy z rodu Melitaea (hnědásci) a Zygaena (vřetenušky). Jeho sbírka obvykle obsahovala u většiny druhů pouze dva exempláře, protože tvrdil, že je třeba sbírat více jedinců pouze když jde o značně variabilní druh, jinak není třeba odchytávat větší množství. Své faunistické údaje shrnul nejen ve své nejvýznamnější práci: "Motýlové a housenky střední Evropy se zvláštním zřetelem k motýlům českým" z roku 1910, ale i v "Prodromu..." Jacoba Sternecka z roku 1929.

Také ve výboru České společnosti entomologické Joukl velmi aktivně pracoval, kde v letech 1904 - 1907 zastával funkci knihovníka a v roce 1908 byl zvolený místopředsedou této společnosti. Velmi ochotně pomáhal sběratelům, členům společnosti, s ohledem hlavně na mladé začínající entomology. Své práce publikoval převážně v Časopisu České společnosti entomologické, ale také v Internationale Entomologische Zeitschrift, kde byl významným spolupracovníkem a členem tohoto časopisu.

Joukl se rovněž zabýval umělým chovem hmyzu a věnoval se chovu motýlů z čeledi Saturnidae (Martináčovití) a to převážně severoamerických druhů. Kromě motýlů také sbíral brouky, ale ke konci života se zabýval už jen motýly. Byl velice šikovným a zručným preparátorem a svoje zkušenosti a rady z tohoto oboru rád předával mladším a méně zkušeným kolegům.

Hynek Alois Joukl zemřel v pouhých 48 letech, zřejmě na tuberkulózu v roce 1910 v Praze na Žižkově. Hrob H.A. Joukla se nalézá na Olšanských hřbitovech v Praze. Doposud není známa žádná jeho podobizna.

Joukl během svého života popsal několik aberacií především hnědásků a na jeho počest pojmenoval Dr. Jan Obenberger (1892 - 1964) dva druhy krasců: argentinský druh Taphocerus joukli Obenberger, 1924 a brazilský druh Hylaeogena joukli Obenberger, 1925. Jouklova entomologická sbírka Makrolepidopter v počtu 2655 kusů je uložena v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze, které jí roku 1911 odkoupilo za 500 K rakouské měny.

Dílo:

Hynek Alois Joukl - Motýlové a housenky střední Evropy se zvláštním zřetelem k motýlům českým (1910) Hrob H.A. Joukla na Olšanských hřbitovech v Praze Obraz H.A. Joukla - Dívčí portrét
  • Hynek Alois Joukl: "Kleine Mitteilung. [Mit Angaben von P. Hoffmann.]" Ent. Ztschr., 13, 1899
  • Hynek Alois Joukl: "Motýlové a housenky střední Evropy se zvláštním zřetelem k motýlům českým" I.L. Kober, Praha 1910

Převzato z wiki.real-net.sk.