Rudolf Schwarz

Rudolf Schwarz (1903 - 1980) Rudolf Schwarz (29. duben 1903 – 17. květen 1980) byl český přírodovědec a geolog - úředník Státního geologického ústavu v Praze. Jednalo se o nejnadanějšího a jednoho z nejznámějších lepidopterologů v Československu.

Rudolf Schwarz navštěvoval základní školu u sv. Petra v Praze. Potom absolvoval Druhé státní československé reálné gymnázium v Praze II (dnes Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského) v Truhlářské ulici v Praze. Po maturitě se zapsal na Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřil na geologii. Jako geolog také hned po ukončení studií začal pracovat v tehdejším pražském Státním geologickém úřadě. V tomto oboru působil celý svůj život a do důchodu odešel až jako sedmdesátiletý v roce 1973 z podniku Geologický průzkum. Byl vynikajícím geologem, což dosvědčují jeho mnohé práce z tohoto oboru, které publikoval během svého života.

Na území Československa, ale i v zahraničí byl ovšem daleko známější jako amatérský entomolog - lepidopterolog. Již od dětsví se Schwarz zabýval entomologií jako svým koníčkem. V této činnosti ho podporovali jeho rodiče a hlavně jeho otec ho všestranně podporoval. Orientoval se především na sběr a výzkum motýlů, kteří se stali jeho celoživotní láskou. Ve výzkumu motýlů dosáhl významných úspěchů a uznání. I přes své úspěchy a svá uznání zůstal Schwarz skromným, pracovitým a velmi srdečným člověkem, který se o svoje vědomosti rád podělil s mladší generacií entomologů. Velmi ochotně pomáhal a dával rady každému zájemci, který ho o to požádal. Mnohokrát určoval druhy, jejichž určení bylo pro začátečníka obtížné a půjčoval literaturu ze své knihovny, která byla titulově velmi dobře vybavena v rámci tehdejšího Československa. Od roku 1922 byl Schwarz členem České společnosti entomologické. V letech 1926 - 1930 byl za ČSR uvedený v Entomologen-Adressbuch A. Hoffmanna ve Vídni. Jeho nejvýznamější práce, které jsou všeobecně známé a sloužily jako příručky pro určování našich motýlů mnoho let, jsou především: "Motýli denní 1, 2" a "Motýli 3".

Rudolf Schwarz zemřel 17. května 1980 ve svých 77 letech v Praze a Československá entomologie tím ztratila vynikajícího odborníka v oboru lepidopterologie.
Jeho sbírka motýlů je z větší části uložena ve Slezském muzeu v Opavě. Sbírka palearktických motýlů z čeledě Geometridae je uložena v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze.

Dílo:
Rudolf Schwarz - Motýli (1949)


Převzato z Botany.cz a z wiki.real-net.sk.