Ivo Novák

Ivo Novák (*1930) RNDr. Ivo Novák CSc. (*1930) vyrůstal ve Slaném a Ústí nad Labem, kde maturoval roku 1949. Poté vystudoval zoologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po absolutoriu v roce 1954 pracoval jako zemědělský entomolog zabývající se ochranou rostlin do roku 1963 ve Výzkumném ústavu řepařském v Semčicích a dále do roku 1995 jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (oddělení Entomologie) v Praze - Ruzyni. Po roce 1989 působil určitou dobu jako vědecký tajemník České společnosti entomologické.

Od mládí se zajímal o přírodu a původní široký záběr se postupně zúžil na entomologii, resp. lepidopterologii. Vedle prací, které souvisely s profesí (rostlinolékařství) publikoval řadu článků o motýlech tehdejšího Československa a pozdějšího Česka a spolupracoval na výzkumu fauny motýlů Šumavy, Českého středohoří a dalších oblastí. Vedle celé řady kolektivních publikací (Atlas škůdců řepy, Ohrožený svět hmyzu, Červená kniha ohrožených druhů, Česká jména motýlů, Zahradnický slovník naučný, Katalog motýlů Čech aj.) je sám autorem několika odborných a popularizujících knih o motýlech, které vyšly i v několika evropských jazycích.

Nyní je v důchodu, nicméně nadále spolupracuje na výzkumu Lepidopter v CHKO Křivoklátsko.

Dílo (výběr):
Ivo Novák - Motýli (2005)


Převzato z Internetu (časopis Vesmír) a z knihy Motýli (Aventinum 2010).