České knihy o motýlech

Již během Českého národního obrození (70. léta 18. století až rok 1848) vznikaly české texty zabývající se přírodou a tedy i motýly. Čeští buditelé se snažili za každou cenu nahradit latinská či německá vědecká jména českými ekvivalenty, což v některých vědních oborech mohlo někdy působit dosti komicky, ale co se týče motýlů, nebylo to tak dramatické a vcelku brzo, až na několik výjimek, došlo k poměrnému ustálení jejich českých jmen. České texty o motýlech vycházely především v časopisech, jako například Krok (založený roku 1821), Živa (založený roku 1853), či Vesmír (založený roku 1871). První českou knihou o motýlech je však s největší pravděpodobností kniha Josefa Kliky z roku 1870 Kniha o motýlech. V následujícím výčtu, který pravděpodobně není zcela kompletní, avšak dosti vyčerpávající, jsem dané publikace seřadil podle roku jejich vydání.
Víceméně jde jen o populárně-naučnou literaturu, protože k odborné literatuře a k článkům v odborných časopisech se laická veřejnost dostane jen velmi sporadicky. Záměrně jsem z tohoto seznamu vyřadil slovenské knihy ( Slovenské knihy o motýlech ), knihy psané v jiném jazyce než je čeština, přeloženou literaturu z jiných jazyků (němčina, angličtina apod.), cizojazyčné mutace naší literatury vydané například vydavatelstvím Artia a knihy zabývající se motýly jen okrajově (např. o hmyzu jako takovém) nebo například jen jejich jmény či pokud jde pouze o jmenný seznam motýlů.

Historické knihy o motýlech a starší knihy vůbec, nejraději vyhledávám na těchto vebových stránkách: Můj antikvariát

Josef Klika - Kniha o motýlech Josef Klika (1833 - 1873): "Kniha o motýlech aneb Motýlové. Soustavný popis motýlů v středné Evropě, zvláště v Čechách žijících, jakož housenek a pup jejich se zvláštním vzhledem ku škodě, kterou housenky činí, s vytknutím prostředkův, kterými možno škodu tuto zameziti aneb aspoň umírniti". Kniha byla vydána v Praze v roce 1870 nakladatelstvím I.L. Kober. Zabývá se jak denními, tak nočními motýly a zvláštní důraz klade na škodlivé druhy motýlů a způsoby jejich hubení. Má 350 stran a obsahuje mnoho barevných a černobílých obrázků motýlů a jiných nákresů. V závěru knihy se nalézají: Abecední seznam latinských jmen motýlů, Abecední seznam českých jmen motýlů, Abecední seznam německých jmen motýlův a Abecední seznam rostlin na kterých žijí housenky v knize této popsané. Úplně na konci jsou uvedeny Opravy a nějaké reklamy.
Tuto knihu jsem v nabídce některého z antikvariátů již dlouho neviděl. Kdysi stála 2.500,- Kč.

Vladislav Šír - Motýlové a brouci
škodliví lesu, louce, poli, sadu, rybníku, zahradě a domácnosti Vladislav Šír (1830 - 1889): "Motýlové a brouci škodliví lesu, louce, poli, sadu, rybníku, zahradě a domácnosti, Sešit 1. MOTÝLOVÉ". Útlou knížečku v roce 1875 vydalo nakladatelství I.L. Kober. Knížka popisuje motýly škodlivé lesu, poli, sadu, zahradě a domácnosti. Škodlivých denních motýlů uvádí Šír celkem 5 druhů a nočních škodlivých motýlů dokonce 91 druhů. Popisuje způsob, jakým člověku (přírodě) škodí a jak lze těmto škodám zabránit, nebo je alespoň zmírnit. Publikace má 86 stran, když obsah je uveden až za poslední stranou textu. Za obsahem je umístěno devět hezkých černobílých perokresebných tabulí s vyobrazeními motýlích škůdců z řad nočních motýlů a úplně na závěr jsou připojeny dvě složené velkoformátové tabulky. První se věnuje přehledu škodlivých motýlů a druhá jejich housenkám a pupám.
Ve své době stála tato knížečka 1 zlatku, jak je uvedeno na obalu knihy, avšak dnes se tato publikace prakticky nedá sehnat. Já si ji opatřil víceméně náhodou a to za cenu cca 1.000,- Kč. Nicméně se v poslední době opět objevila v prodeji antikvariátu za 1.500,- Kč.

Karel Steinich - Motýlové, Lepidoptera, Analytický klíč Karel Steinich (1855 - 1924): "Motýlové. Lepidoptera. Analytický klíč část I. Motýlové denní a večerní". Knihu vydalo nakladatelství J. Otto v roce 1887. Jde vlastně o jakýsi určovací klíč motýlů, který je rozdělený na tři části podle příbuzných druhů denních a nočních motýlů (Čásť I.: Motýlové denní a večerní, Čásť II,: Motýlové noční, a to přástevníci, Čásť III.: Můry, píďalky a drobnušky). Knížka má 174 stran a obsahuje řadu kvalitních černobílých perokreseb. V závěru se nachází Povšechný seznam latinských a také českých jmen popisovaných motýlů.
Tato publikace se již dlouho v nabídce antikvariátů neobjevila. Já jsem ji však kdysi sehnal za 600,- Kč.

Václav Novák Borecký - Malý sběratel motýlů Václav Novák Borecký: "Malý sběratel motýlů: Stručný návod jak motýla chytati, pěstovati, do sbírek upravovati a řádně určovati". Tato kniha vyšla v nakladatelství A. Storcha syn v roce 1891, ale datum vydání není nikde v knize uvedeno. Má 55 stran a 4 chromolitografické barevné tabule se 40 vyobrazeními motýlů a 5 perokreseb v textu. Po úvodu následují kapitoly s názvy: Části těla motýlího, Rozplozování motýlů, O životě, užitku a škodě motýlů, Chytání motýlů, Sběr a chov housenek, Úprava motýlů do sbírky a Určování motýlů. V druhé části knihy jsou uvedeny popisy nejdůležitějších motýlů a to jednak motýlů denních, tak motýlů večerních, přástevníků, můr a píďalek.
V nabídce antikvariátů bývá tato kniha ještě občas k sehnání. Momentálně za 333,- Kč.

Karel Exler ml. - Motýlové Karel Exler ml. (1876 - 1965): "Motýlové: Soustavný popis motýlů v zemích koruny české žijících, jakož i housenek a kukel jejich, s připojeným návodem, kdy a kde chytati motýle, sbírati kukly, housenky a vajíčka a kterak upravovati je pro sbírky". První vydání této knihy realizovalo nakladatelství I.L. Kober v roce 1898. Toto první vydání má 216 stran a 23 obrazových tabulí s 235 vyobrazeními motýlů, housenek a kukel a 12 rytin. Druhé, rozšířené vydání, s 208 stranami vyšlo v roce 1914.
Obě vydání této publikace jsou dnes vcelku běžně v nabídce antikvariátů za cenu od cca 450,- Kč.

Jan John - Atlas motýlů střední Evropy Jan John (1850 - 1920): "Atlas motýlů střední Evropy". Tato výpravná dvoudílná kniha vyšla v nakladatelství I.L. Kober v roce 1900. První knížka obsahuje 50 tabulí s 1300 obrazy motýlů, jejich housenek a pup. První tabule je černobílá a ukazuje na nákresech různé jednotlivé části motýlího těla. Zbylé tabule jsou nádherně barevné a zobrazují všechna vývojová stádia denních i nočních motýlů i živné rostliny jejich housenek. Tyto tabule byly převzaty z díla německého entomologa Ernsta Hoffmana (1837 - 1892) s názvem Die Schmetterlinge Europas. Druhá knížka na začátku podrobně popisuje různé typy vajíček, části těla housenek, kukel a motýlů. Dále vysvětluje odchov a zakládání sbírek motýlů. Následují stručné popisy všech motýlů zobrazených na barevných tabulích v první knížce. V závěru druhé knihy nechybí latinský a český rejstřík zobrazených a popisovaných motýlů. První knížka má 100 stran a druhá má 208 stran.
I v dnešní době je možné tuto publikaci někdy spatřit v nabídce některého antikvariátu za cenu od cca 2.500,- Kč.

Muckovy praktické příručky - Kapesní atlas motýlů Mückovy praktické příručky: "Kapesní atlas motýlů". Tato knížečka není datována, ale nejspíše vyšla někdy na začátku 20. století v nakladatelství Šolc a Šimáček v Praze. Obsahuje ve své první části 129 barvotiskových obrázků motýlů (denních a nočních) označených českými i latinskými jmény. V druhé části jsou uvedeny stručné popisy všech zobrazených motýlů.
Tuto knížečku jsem v nabídce některého z antikvariátů již několikrát spatřil za cca 200,- Kč. Sám jsem jí zdědil po svém dědovi.

Xaver Bedřich Pelikán - Malý sběratel motýlů Xaver Bedřich Pelikán: "Malý sběratel motýlů: Návod jak chytati, připravovati a ve sbírky ukládati motýly, s připojeným popisem jich". Tato kniha vyšla v nakladatelství I.L. Kober v roce 1903. Má 160 stran a 52 černobílých obrázků. Kromě "Návodu jak chytati, připravovati a ve sbírky ukládati motýly ..." knížka obsahuje popisy řady denních i nočních motýlů a v závěru se nalézají vysvětlivky jednotlivých zkratek. Na konci této knížečky je zcela neorganicky připojen stručný pohled na mocnářství Rakousko-Uherské s jeho hlavními statistickými údaji.
V dnešní době lze tuto publikaci nalézt v nabídce některého antikvariátu již velmi vzácně. Svého času stála 50 krejcarů, já ji však pořídil za 400,- Kč.

Kobrův atlas motýlů "Kobrův atlas motýlů". Tato publikace není datována, ale nejspíše vyšla někdy na začátku 20. století v nakladatelství I.L. Kober. Obsahuje 20 barevných litografických tabulí volně ložených, na kterých je vyobrazeno 289 denních a nočních motýlů a housenek. Pravděpodobně jde o přílohu nějakého atlasu či knihy o motýlech, ale prozatím to nelze potvrdit.
Tuto knížku lze ještě nyní zakoupit v antikvariátu za cenu od cca 500,- Kč. Jako jedna z mála příruček v posledních letech mírně zlevnila.

Vilém Jan Doubrava - Motýlové Čech a spolu lepidopterologický kalendář všech macrolepidopter zemi České Vilém Jan Doubrava (1864 - 1935): "Motýlové Čech a spolu lepidopterologický kalendář všech macrolepidopter země České". Tato kniha vyšla vlastním nákladem autora v roce 1907 a má 52 stran. Jde o první díl monografie a další díly už nevyšly. Jiné informace o této publikaci nemám.

Hynek Alois Joukl - Motýlové a housenky střední Evropy Hynek Alois Joukl (1862 - 1910): "Motýlové a housenky střední Evropy se zvláštním zřetelem k motýlům českým". Tuto objemnou knihu knih vydalo nakladatelství I.L. Kober v roce 1910. Kniha má 89 449 stran a obsahuje 92 litografických barevných tabulích a 1 tabuli s černobílými fotografiemi vajíček motýlů. Na začátku publikace je uveden přehled a vysvětlení zkratek jmen autorů. Následuje systematický seznam středoevropských motýlů s označením českých motýlů. Potom se kniha věnuje stavbě motýlího těla, vajíčka, housenky a kukly. Dále je zmíněn vliv teploty na kresbu motýlích křídel, jsou popsána ochranná a výstražná zbarvení, pohlavní a časová dvojtvárnost a melanismus a albinismus. Kniha pokračuje popisem života motýlů a housenek. Po této úvodní části následuje část popisná, která se detailně věnuje jednotlivým motýlím druhům. V závěru knihy jsou připojeny dodatky, opravy, seznam čeledí a rodů, seznam druhů a odrůd, seznam českých jmen čeledí, rodů a druhů a česká a latinská jména motýlů na tabulích vyobrazených. Kniha vyšla v několika vydáních a to jak v jednodílné, tak ve dvoudílné podobě.
Tato kniha je víceméně stálicí v různých antikvariátech za cenu od cca 1.500,- Kč.

Věra Matějková - Denní motýli Věra Matějková: "Denní motýli". Kniha vyšla v roce 1942 v nakladatelství Vesmír. Má 100 stran a obsahuje černobílé fotografie autorky. První část knihy se zabývá anatomickým popisem motýla, jeho vývojem a jeho biologií. Druhá část knihy nejprve uvádí přehled čeledí, rodů a druhů denních motýlů a potom se věnuje popisu vzhledu jednotlivých druhů motýlů, době místu jejich výskytu, housenkám a jejich živným rostlinám. Třetí část knihy s názvem: "Zkuste si určit motýla" je vlastně klíčem k určování jednotlivých druhů denních motýlů. V závěru knihu jsou pak uvedeny latinský a český rejstřík jmen popisovaných denních motýlů.
Tuto knihu ještě některé antikvariáty nabízejí za cenu od cca 80,- Kč.

Bohumil Starý a Otakar Zejbrlík - Naši motýli Bohumil Starý (1908 - 1988) a Otakar Zejbrlík (1890 - 1963): "Naši motýli". Kniha vyšla roku 1943 v nakladatelství Kropáč & Kucharský v Praze. Má 288 stran textu a 59 barevných tabulí denních i nočních motýlů a 42 barevných tabulí s housenkami. V úvodních kapitolách publikace seznamuje se zakládáním sbírek a se stavbou motýlího těla, s vývojem motýla, potravou motýlů a housenek, s tahy motýlů a rozšířením druhů. V kapitole o významu motýlů je poukázáno na užitečnost dospělých motýlů i na škodlivost jiných druhů (housenek). Po barevných tabulích motýlů následuje část s podrobnými popisy jednotlivých zobrazených druhů.
Knížka se dá poměrně dobře sehnat v řadě antikvariátů za cenu od cca 120,- Kč. A dokonce ji lze pořídit jako e-knihu za 198,- Kč na www.digiBooks.cz v balíčku s dalšími knihami o motýlech.

Rudolf Schwarz - Motýli denní 1 Rudolf Schwarz - Motýli denní 2 Rudolf Schwarz - Motýli 3 Rudolf Schwarz (1903 - 1980): "Motýli denní 1", "Motýli denní 2" a "Motýli 3". První dvě knihy vydalo nakladatelství Vesmír Praha v roce 1948 a 1949. Třetí knihu vydalo Nakladatelství Československé akademie věd Praha v roce 1953. V první knize (56 stran textu a 48 barevných tabulí) je na počátku krátký úvod věnující se odrůdám motýlů, jejich případné škodlivosti. Jsou zde rovněž uvedeny: schema vajíčka, schema housenky, kresba na líci motýlích křídel, schema kukly a žilkatina motýlích křídel. Následuje vysvětlení odborných pojmů. Potom kniha pokračuje obrazovou částí, kde jsou barevně vyobrazeni otakárci, pestrokřídlec podražcový, jasoni, bělásci, žluťásci a okáči. Za obrazovou částí je připojen rozsáhlý popis vyobrazených motýlů.
Druhá kniha (74 stran textu a 48 barevných tabulí) v úvodní části přináší detailní nákresy tykadla a makadla motýla, motýlí nohy, samčího pářícího ústrojí a voničkových políček na předních křídlech okáče Erebia aethiops Esp. Následuje obrazová část s barevnými vyobrazeními batolců, bělopásků, baboček, hnědásků, perleťovců, pestrobarvce petrklíčového, ostruháčků, ohniváčků, modrásků a soumračníků. Za obrazovou částí je připojen rozsáhlý popis vyobrazených motýlů.
Třetí kniha (114 stran textu a 48 barevných tabulí) obsahuje pět čeledí nočních motýlů a to: lišajovití, nesytkovití, drvopleňovití, pernatěnkovití a pernatuškovití. Po krátkém úvodu následuje obrazová část, kde jsou barevné fotografie vypreparovaných motýlů, housenek a kukel. Za obrazovou částí je připojen rozsáhlý popis vyobrazených motýlů.
Všechny tři knihy lze ještě tu a tam sehnat v nějakém antikvariátu za cenu od cca 90,- Kč za jeden díl.

Jaroslav Tykač - Klíč k rozpoznávání motýlů Jaroslav Tykač (1886 - 1959): "Klíč k rozpoznávání motýlů". První vydání této brožované knihy vyšlo v nakladatelství Melantrich v roce 1949. Zajímavé je, že na obálce je název knihy: "Klíč k rozpoznávání motýlů", avšak na titulní straně uvnitř knihy je název: "Klíč k určování motýlů". Antikvariáty používají střídavě oba názvy, takže jsem měl ještě donedávna dojem, že jde o dvě různé publikace. Klíč má 216 stran a obsahuje 280 ilustrací a lze jím určit přes 800 druhů motýlů všech velikostí. U každého určeného motýla je uveden jeho stručný popis, doba výskytu motýla a housenky a hlavní živné rostliny housenky. V závěru knihy jsou uvedeny dva seznamy motýlů - český a latinský.
Tuto knížku lze dnes poměrně snadno sehnat v nějakém antikvariátu za cenu cca 100,- Kč.

Jan Patočka - Motýli našich lesních dřevin Jan Patočka (1925 - 2009): "Motýli našich lesních dřevin". Brožované vydání této knihy vyšlo v nakladatelství Brázda, tiskové podniky českých zemědělců v roce 1951. Jde vlastně o klíč k určení motýlů, jejichž housenky žijí na lesních stromech. Tento klíč se skládá z několika částí. Klíče k určování motýlů škodících na jehličnatých dřevinách, klíče k určování motýlů škodících na listnatých dřevinách, klíče k určení čeledi motýlů, klíče k určení čeledi housenek a klíče k určení škůdců jednotlivých dřevin (topol, habr, olše, bříza, buk, dub, jilm, javor, lípa a jasan).Dále je připojena velká řada perokreseb motýlích křídel, jmenný rejstřík a seznam použité literatury.
Knhu lze občas sehnat v nějakém antikvariátu za cenu cca od 300,- Kč.

Jaroslav Tykač - Atlas motýlů Julius Komárek (1892 - 1955) a Jaroslav Tykač (1886 - 1959): "Atlas motýlů". První vydání této buď brožované či vázané knihy vyšlo v nakladatelství Melantrich v roce 1949. V roce 1952 vyšlo 2. rozšířené vydání. Kniha obsahuje 112 stránek z čehož je 48 barevných hlubotiskových tabulí, které tvoří fotografie denních a nočních motýlů a jejich housenek. V seznamu druhů, vyobrazených na fotografiích, je u každého druhu vyznačena doba výskytu motýla a jeho housenky, zda přezimuje vajíčko, housenky, pupa nebo motýl, čím se živí housenky a kde byl daný motýl ze sbírky J. Tykače uloven. V závěru knihy jsou uvedeny dva rejstříky: českých a latinských jmen.
Tuto knihu je možné pořídit vcelku snadno v nějakém antikvariátu za cenu cca 150,- Kč.

Jaroslav Tykač - Poznávejme motýly Jaroslav Tykač (1886 - 1959): "Poznávejme motýly". První vydání této knihy, jak brožovaného výtisku, tak vázaného výtisku, realizovalo Státní pedagogické nakladatelství v roce 1958. Druhé vydání proběhlo v roce 1963. Publikace obsahuje 100 stran z čehož je 48 stran barevných tabulí s fotografiemi denních a nočních motýlů. Tyto barevné tabule jsou ty samé, jako se nalézají v Atlasu motýlů z roku 1949 a obdobný je i popis jednotlivých zobrazených druhů. Po úvodní části knihy následuje návod jak provádět sběr motýlů a housenek a návod jak preparovat housenky, pupy a motýly. Pak je uveden systematický přehled vyobrazených motýlů, následují seznam druhů na jednotlivých tabulkách a barevné tabulky s motýly a housenkami a na závěr knihy jsou připojeny rejstříky - českých a latinských jmen motýlů na tabulkách.
Knihu (první či druhé vydání) lze poměrně snadno sehnat v různých antikvariátech za cenu cca 150,- Kč

Josef Moucha a František Procházka - Motýli Josef Moucha (1930 - 1972) a František Procházka: "Motýli". Knihu vydalo Státní nakladatelství dětské literatury v roce 1962. Publikace má 144 stran z čehož je 37 barevných tabulí se 125 druhy denních a nočních motýlů zabrazenými pravděpodobně ve skutečné velikosti. Dalších 12 perokreseb je obsaženo v textu. Kniha byla vytištěna v bývalé NDR. Úvodní kapitoly této knihy se věnují našim i cizím motýlům, jejich cestováním, dorozumíváním, zabarvením křídel a jejich proměnlivostí. Dále se zmiňuje význam motýlů pro člověka, problematika pojmenování motýlů, způsob lovu motýlů, hledání housenek a kukel a postup preparace motýlů a uspořádání jejich sbírek. Následují barevné tabule motýlů a popis zobrazených druhů. Na závěr jsou připojeny abecední seznam českých jmen a abecední seznam latinských jmen a obsah.
Knihu lze ještě dnes poměrně dobře sehnat v antikvariátu za cenu od cca 70,- Kč.

Josef Moucha - Naši nejkrásnější denní motýli Josef Moucha (1930 - 1972): "Naši nejkrásnější denní motýli". Nejmenší knížku o motýlech jakou jsem kdy viděl, vydalo Státní nakladatelství dětské literatury v roce 1966. Kromě krátkého úvodu obsahuje obrázky a stručné popisy 18 našich denních motýlů. Jde většinou o babočky, batolce, perleťovce, otakárky, jasoně červenookého, pestrokřídlece podražcového, okáče bojínkového a bělopáska topolového.
Knížka stála ve své době 1,50 Kčs, avšak dnes je v antikvariátech výjimečně k sehnání za cenu cca 100,- Kč.

Josef Moucha - Sbíráme motýly Josef Moucha (1930 - 1972) a Eva Činčerová (1943 - 2005): "Sbíráme motýly". Knihu vydalo nakladatelství Práce v edici Delfín v roce 1972. Kniha má 238 stran textu a 24 barevných tabulí s vyobrazením denních a nočních motýlů. Upřímně řečeno, už jsem viděl povedenější kresby motýlů. Názvy kapitol zní takto: Máte zájem o motýly?, Lepidopterologie a její úskalí, Základy systematiky motýlů, Zbarvení a kresba motýlích křídel, Proměnlivost motýlů, Význam motýlů, Nepřátelé a nemoci motýlů, Rozšíření motýlů, Za motýly naší vlasti, Tahy motýlů, Lov motýlů, Sběr a chov housenek a kukel, Úprava motýlů pro sbírku, Písemnictví o motýlech, Přehled významných čeledí motýlů, Systematický seznam významných čeledí motýlů, Přehled literatury o motýlech, Abecední seznam vyobrazených druhů, Abecední seznam českých jmen motýlů a Abecední seznam latinských jmen motýlů. A na závěr je připojen i obsah knihy.
Knížku lze ještě dnes sehnat v antikvariátech za cenu od cca 40,- Kč.

Josef Moucha - Naši denní motýli Josef Moucha (1930 - 1972) a Vlastimil Choc (*1925): "Naši denní motýli". Kniha vyšla v nakladatelství Albatros jako 35. svazek edice "OKO" v roce 1972. Má 231 stran textu do kterých je zahrnuto i 79 kvalitních barevných tabulí s motýly. Jsou zde vyobrazeny téměř všechny tehdejší druhy denních motýlů z bývalé ČSSR. Publikace je určena především mládeži, které slouží i jako určovací příručka především u větších druhů motýlů.
Knížku lze ještě dnes poměrně dobře sehnat v antikvariátech za cenu od cca 80,- Kč.

Josef Moucha - Naši noční motýli Josef Moucha (1930 - 1972), Jiří Zahradník (*1928) a Bohumil Vančura (*1922): "Naši noční motýli". Kniha vyšla v nakladatelství Albatros jako 40. svazek edice "OKO" v roce 1975. Má 369 stran textu do kterých je zahrnuto i 150 kvalitních barevných tabulí s motýly. Je zde vyobrazeno kolem čtyř set nejznámějších druhů nočních motýlů z 29 vybraných čeledí. Vedle barevných vyobrazení, doplněných stručnými charakteristikami motýlů a údaji o jejich výskytu a způsobu života, si autoři všímají také jmen motýlů, jejich vývoje, potravy, užitečnosti a škodlivosti. Publikace je určena především mládeži.
Knížku lze ještě dnes poměrně dobře sehnat v antikvariátech za cenu od cca 70,- Kč.

Jiří Pradáč a Rudolf Hrabák - Brouci a motýli ve fotografii Jiří Pradáč a Rudolf Hrabák (1932 - 2011): "Brouci a motýli ve fotografii". Kniha vyšla ve Státním zemědělském nakladatelství Praha v roce 1982 a má 328 stran a obsahuje 240 barevných fotografií a 9 perokreseb. Publikace seznamuje čtenáře s těmi druhy brouků a motýlů s nimiž se nejčastěji setká v naší přírodě. Úvodní část podáváí přehled o morfologii, vývoji a způsobu života brouků a motýlů, o jejich systematice a rozšíření. V další části jsou uvedeny jednotlivé druhy s krátkým popisem a barevnou fotografií zachycující hmyz ve svém přirozeném prostředí.
Knihu lze dnes zakoupit v některém antikvariátu za cenu od cca 50,- Kč.

Milan Králíček a Albert Gottwald - Motýli jihovýchodní Moravy I. Milan Králíček a Albert Gottwald - Motýli jihovýchodní Moravy II. Milan Králíček a Albert Gottwald - Motýli jihovýchodní Moravy III. Milan Králíček a Albert Gottwald (*1937): "Motýli jihovýchodní Moravy I.", "Motýli jihovýchodní Moravy II." a "Motýli jihovýchodní Moravy III.". Knížky malého fomátu vyšly postupně mezi lety 1984 a 1987 jako účelová neprodejná publikace vydaná muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě ve spolupáci s OV ČSOP v Uherském Hradišti. Obsahují velké množství denních i nočních motýlů, u kterých je uveden výčet jejich pozorování (datum a lokalita) a případně i jejich barevná či černobílá fotografie. Navíc jsou přiloženy i fotografie některých význačných biotopů.
Všechny tři knihy lze ještě získat v nějakém antikvariátu za cenu od cca 300,- Kč za všechny díly.

Rudolf Hrabák - Kapesní atlas našich motýlů Rudolf Hrabák (1932 - 2011): "Kapesní atlas našich motýlů". Knihu vydalo Státní zemědělské nakladatelství ve spolupráci se Státním pedagogickým nakladatelstvím v Praze v roce 1985 ve sbírce Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství. Atlas má 352 stran a obsahuje 32 černobílých fotografií, 135 barevných fotografií a 23 perokreseb. Popisuje 134 druhů denních a nočních motýlů. Úvodní část knihy se věnuje uspořádání a funkci těla dospělců, vývoji a ekologii motýlů, významu a ochraně motýlů a způsobu určování motýlů, housenek a kukel. Následuje přehled čeledí vyobrazených motýlů a vyobrazení jednotlivých popisovaných druhů. V závěru knihy je uveden seznam doporučené literatury, rejstřík českých jmen, rejstřík slovenských jmen a rejstřík latinských jmen.
Knihu, v nedotčeném stavu, lze dnes běžně zakoupit v některém antikvariátu za cenu od cca 50,- Kč.

Jiří Zahradník - Naši motýli Jiří Zahradník (*1928) a František Severa (1924 - 2005): "Naši motýli". Knihu vydalo nakladatelství Albatros v edici OKO jako svazek č. 73 v roce 1997 (2. vydání je z roku 2009). Kniha má 464 stran z čehož je 200 barevných tabulí s vyobrazením denních i nočních motýlů, které jsou doplněny popisem jednotlivých zobrazených druhů.
Knížka se v antikvariátech moc nevyskytuje. Viděl jsem jen 2. vydání za 80,- Kč. Avšak tuto knihu mívají stále některá knihkupectví v prodeji za cca 270,- Kč. V roce 2008 byla tato kniha převedena na CD-ROM a v knihkupectvích se dodnes prodává za cca 80,- Kč.

Petr Záruba - Motýli Podblanicka Petr Záruba: "Motýli Podblanicka". Knihu vydal Český svaz ochránců přírody Vlašim spolu s Muzeem okresu Benešov v roce 1998. Kniha má 12416 stran, 16 plnobarevných tabulí s vyobrazením mnoha desítek uváděných druhů a 1 mapu. U každého motýlího druhu je uvedeno: místo výskytu na Podblanicku, živná rostlina, stupeň ohrožení, stupeň hojnosti, případně odkaz na regionální literaturu, kde je uveden. Většina údajů pochází z dosud nepublikovaných výsledků sběrů autora. Publikace navíc uvádí odkazy na běžně dostupnou literaturu, kde je přesný popis a vyobrazení druhu.
Knihu lze dnes zakoupit v některém antikvariátu za cenu cca 100,- Kč.

Vladimír Bělín - Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne Vladimír Bělín (*1956): "Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne". Kniha vyšla v nakladatelství Kabourek v roce 1999. Kniha má 100 stran textu a obsahuje 66 barevných tabulí. Je napsána dvojjazyčně - česky a německy. V knize je barevně vyobrazeno všech 258 druhů motýlů z čeledí Papilionidae, Pieridae, Riodinidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Satyridae, Hesperiidae, Zygaenidae, Thyrididae, Brachodidae a Sesiidae vyskytujících se, a nebo možných na území ČR a SR. Obrazové tabule jsou doplněny barevnými fotografiemi housenek některých druhů. V textu jsou stručné údaje o rozšíření v ČR a SR, současný stav výskytu, biotop, doba výskytu dospělců a housenek a živné rostliny.
Knihu lze zakoupit v některém z internetových knihkupectví za cenu od cca 650,- Kč.

Milan Lulák a Jan Krnáč - Začínáme s entomologií a chovem motýlů Milan Lulák a Jan Krnáč: "Začínáme s entomologií a chovem motýlů". Kniha vyšla v nakladatelství Alfa consulting v roce 1999. Kniha má 352 stran a obsahuje celou řadu barevných fotografií a ilustrací. Publikace seznamuje se životem motýlů, možnostmi jejich lovu, chovu a preparace, se zakládáním sbírky motýlů a předkládá poznatky z letitých zkušeností chovatelů.
Knihu lze ještě tu a tam zakoupit v některém z antikvariátů za cenu od cca 500,- Kč.

Jan Macek a Václav Červenka - Barevný atlas housenek Střední Evropy: Noční motýli I. Jan Macek (*1920) a Václav Červenka: "Barevný atlas housenek Střední Evropy: Noční motýli I.". Kniha vyšla nákladem autorů v roce 1999. Kniha má 84 stran a barevnou přílohu fotografií 288 housenek nočních motýlů z 8 čeledí (Sphingidae, Arctiidae, Lasiocampidae, Lymatriidae, Pantheidae, Saturniidae a vybrané rody Noctuidae). Textová část (česky a anglicky) kromě Předmluvy a Úvodu obsahuje i Klíč k určování dospělých instarů čeledí/rodů housenek Střední Evropy. Následuje Přehled druhů, Literatura a Rejstřík. Druhý díl této knihy by měl obsahovat dalších 250 druhů čeledi Drepanidae, Arctiidae a Noctuidae. Ale zatím jsem neměl možnost ho zakoupit.
Knihu jsem náhodou zakoupil v antikvariátu za 244,- Kč.

Milan Janovský a Petr Janovský - Motýli města Havířova a jeho nejbližšího okolí Milan Janovský a Petr Janovský: "Motýli města Havířova a jeho nejbližšího okolí". Kniha byla vydána v roce 2000 s podporou KARBON INVEST, a.s. a OKD, a.s. důl PASKOV, o.z. Kniha má 72 stran a obsahuje 102 barevných fotografií poměrně špatné kvality. Publikace je vlastně výčtem 742 druhů 54 čeledí denních a nočních motýlů zjištěných během 40 let průzkumu v Havířově a jeho nejbližším okolí (Těrlicko, Životice a Žermanická přehrada).
Knihu jsem zakoupil za 260,- Kč v jednom internetovém antikvariátu.

Jiří Beneš a Martin Konvička - Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I Jiří Beneš a Martin Konvička - Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana II Jiří Beneš (*1976), Martin Konvička (*1969), J. Dvořák, Zd. Fric (*1976), Z. Havelda, A. Pavlíčko (*1961), V. Vrabec a Z. Weidenhoffer: "Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I a II". Dvoudílná kniha vyšla nákladem Společnosti pro ochranu motýlů v roce 2002. Oba díly obsahují 857 stran textu. Kniha poskytuje informace o všech 161 druzích denních motýlů, kteří se vyskytují nebo dříve vyskytovali na území České republiky. Podrobně pojednává o jejich biologii, nárocích na prostředí, historických změnách početnosti, příčinách ohrožení a metodách ochrany. Mapy výskytu vycházejí z historických pramenů a z mapování organizovaného Společností pro ochranu motýlů. Obecné kapitoly o ochraně české přírody obsahují i návrhy na drastická opatření v rámci managementu jednotlivých území.
Kniha je již definitivně vyprodaná a v antikvariátech je k mání od cca 1.000,- Kč. Lze ji ovšem také volně stáhnou zde: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I a II

Zdeněk Laštůvka a Jaroslav Marek - Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu Zdeněk Laštůvka (*1923) a Jaroslav Marek: "Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu". Kniha vyšla v nakladatelství Korax v roce 2002. Obsahuje 124 stran textu, 8 barevných tabulí s fotografiemi motýlů a biotopů, 2 barevné mapy Moravského krasu, řadu černobílých fotografií biotopů v textu a několik přehledových tabulek. Úvodní texty jsou doplněny stručnějším anglickým překladem. Kromě dalších údajů jsou zde zmíněny význačné druhy motýlů v jednotlivých chráněných územích Moravského krasu.
Kniha občas bývá v nabídkách antikvariátů za cenu od cca 150,- Kč.

Vladimír Bělín - Noční motýli České a Slovenské republiky Vladimír Bělín (*1956): "Noční motýli České a Slovenské republiky". Kniha vyšla v nakladatelství Kabourek v roce 2003. Kniha má 342 strany a je napsána dvojjazyčně - česky a německy. Je v ní barevně vyobrazeno cca 1000 druhů zastupujících 65 čeledí motýlů, které se vyskytují na území České a Slovenské republiky. Obrazové tabule jsou doplněny barevnými fotografiemi housenek některých druhů. V textu je stručná charakteristika čeledí, u jednotlivých druhů stručné údaje o rozšíření v ČR a SR, současný stav výskytu, biotop, doba výskytu dospělců a housenek a živné rostliny.
Knihu lze zakoupit v některém z internetových knihkupectví za cenu cca 1400,- Kč.

Ivo Novák a Vladimír Pokorný - Atlas motýlů Ivo Novák (*1930) a Vladimír Pokorný (*1924): "Atlas motýlů". Kniha vyšla v nakladatelství Paseka v roce 2003 a má 85 stran. Publikace je určena všem zájemcům o entomologii a sběratelům motýlů. Textová část obsahuje návod, jak zakládat sbírku motýlů (metody chytání, sběru a preparace motýlů) a přehled zákonem chráněných motýlů, dále je zpracována systematika a anatomie motýlů a jejich škodlivost. Přehled jednotlivých čeledí je doplněn černobílými pérovkami a barevnými tabulemi, které představují hlavní druhy denních a nočních motýlů a jejich housenek. Tyto tabule jsou převzaty z knihy H. A. Joukla "Motýlové a housenky střední Evropy se zvláštním zřetelem k motýlům českým".
Knihu lze výjimečně ještě dnes zakoupit v některém z knihkupectví za cenu cca 400,- Kč.

Ivo Novák - Motýli Ivo Novák (*1930) a František Severa (1924 - 2005): "Motýli". Kniha vyšla v nakladatelství Aventinum v roce 2005. Má 368 stran, 127 skvělých barevných tabulí s vyobrazením denních a nočních motýlů a řadu černobílých perokreseb v textu. Přináší detailní informace o evropských denních i nočních motýlech ve všech jejich vývojových stadiích. Zmiňuje se i o chovu motýlů z vajíček, housenek a kukel. Upozorňuje na vzácné a ohrožené druhy i možnost jejich ochrany. V závěru knihy je uveden seznam použitých zkratek autorů popisu jednotlivých rodů a druhů, výběr literatury pro další studium motýlů a český a vědecký rejstřík popisovaných motýlů.
Knihu lze stále ještě dnes zakoupit v některém z knihkupectví za cenu cca 300,- Kč.

Ivo Novák - Atlas šumavských motýlů Ivo Novák (*1930) a Ladislav Havel (*1953): "Atlas šumavských motýlů". Publikace vyšla v nakladatelství Karmášek v roce 2006. Kniha má 151 stran a barevné fotografie. Věnuje se zajímavým, typickým i vzácným druhům motýlů a můr na Šumavě. Rovněž popisuje jednotlivé šumavské lokality. V závěru knihy je uveden seznam literatury a český a latinský rejstřík.
Knihu lze dnes zakoupit v některém z antikvariátů za cenu od cca 300,- Kč.

Zbyněk Čechmánek a Rudolf Hrabák - Život motýlů střední Evropy - Populace, ekosystémy, význam Zbyněk Čechmánek a Rudolf Hrabák (1932 - 2011): "Život motýlů střední Evropy - Populace, ekosystémy, význam". Kniha vyšla v nakladatelství Granit v roce 2006. Kniha má 136 stran, barevné fotografie a perokresby. Kniha předkládá ucelený obraz života motýlů střední Evropy ve všech jejich vývojových stadiích a v nejrůznějších ekologických souvislostech. Mapuje složité vztahy motýlů k prostředí i ostatním organismům i pestrost jejich životních projevů. Zabývá se způsoby ochrany proti škůdcům v zemědělství i zahradách, informuje o metodách ochrany motýlích populací a zmiňuje i význam motýlů v historii a umění.
Knihu lze dnes zakoupit v některém z knihkupectví za cenu cca 200,- Kč.

Jan Macek, Josef Dvořák, Ladislav Traxler a Václav Červenka - Noční motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy Jan Macek (*1920), Josef Dvořák (*1922), Ladislav Traxler (*1948) a Václav Červenka: "Noční motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy". Kniha vyšla v nakladatelství Academia v roce 2007 a má 371 stran a spoustu barevných obrázků. Publikace má charakter identifikačního atlasu, určeného nejen pro specialisty, ale i pro všechny milovníky přírody. Kniha je koncipována způsobem, který umožní snadno a rychle určit všechny druhy motýlů známé nejen z území České a Slovenské republiky, ale i z území sousedních zemí. Kromě dospělců jsou u téměř všech druhů vyobrazena i vývojová stadia – housenky. Doprovodný text k jednotlivým druhům poskytuje kromě diagnózy druhů i základní informace o rozšíření (doplněné mapkou) a ekologii a poznámky k chovu jednotlivých druhů.
Kniha, kterou kdysi nakladatelství Academia vyprodávalo za 200,- Kč, již není v prodeji a některé antikvariáty jí nabízejí za cenu od cca 470,- Kč..

Jan Macek, Josef Dvořák, Ladislav Traxler a Václav Červenka - Můrovití - Noční motýli II. - Motýli a housenky střední Evropy Jan Macek (*1920), Josef Dvořák (*1922), Ladislav Traxler (*1948) a Václav Červenka: "Noční motýli II. - Můrovití - Motýli a housenky střední Evropy". Kniha vyšla v nakladatelství Academia v roce 2009 a má 492 stran a množství barevných obrázků. Publikace pojednává o čeledi můrovitých a navazuje na první díl vydaný v roce 2007. Jedná se o identifikační atlas dospělců a housenek a zahrnuje všechny druhy vyskytující se nebo zjištěné ve střední Evropě, se zvláštním zřetelem k fauně České republiky. Popisné diagnózy k jednotlivým druhům jsou doplněny mapkami rozšíření a barevnými tabulemi s fotografiemi dospělých jedinců jak v preparované, tak přirozené poloze a také fotografiemi jejich nedospělých stadií - housenek. Připojeny jsou i identifikační klíče pro některé obtížně určitelné druhy.
Kniha a její dotisk jsou dnes, bohužel, vyprodány a momentálně se neobjevují ani v nabídkách antikvariátů.

Ivo Novák - Motýli a jejich půvab v ilustracích Bohumila Vančury Ivo Novák (*1930) a Bohumil Vančura (*1922): "Motýli a jejich půvab v ilustracích Bohumila Vančury". Objemná kniha vyšla v nakladatelství Aventinum v roce 2010. Publikace má 355 stran a je rozdělena na dvě části. Úvodní část popisuje motýla, jeho potravu, let, námluvy, vývojová stádia, jeho proměnlivost a mnohotvárnost, rozšíření na Zemi, denní rytmus, jeho ochranu, zařazení do živočišné říše a přehled systému motýlů. Každá kapitolka je doplněna řadou vysvětlujících barevných ilustrací. Obrazová část obsahuje 128 barevných tabulích s vyobrazením denních a nočních motýlů a popisujícím textem k jednotlivým zobrazeným druhům. V závěru knihy jsou uvedeny latinský a český rejstřík uvedených druhů motýlů.
Knihu lze dnes zakoupit v některém z knihkupectví za cenu od 419,- Kč nebo v antikvariátu za cenu od 380,- Kč.

Jan Šumpich - Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal Jan Šumpich (*1969): "Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal". Knihu vydala Správa Národního parku Podyjí (Znojmo) v roce 2011. Publikace obsahuje 430 stran, mnoho barevných a černobílých fotografií a několik mapek. Je napsána dvojjazyčně a to česky a německy.
Kniha je neprodejná, avšak lze si jí stáhnout ve formě pdf z Motýli Podyjí .

Jan Macek, Josef Procházka  a Ladislav Traxler - Noční motýli III. - Píďalkovití - Motýli a housenky střední Evropy Jan Macek (*1920), Josef Procházka a Ladislav Traxler (*1948): "Noční motýli III. - Píďalkovití - Motýli a housenky střední Evropy". Kniha vyšla v nakladatelství Academia v roce 2012 a má 424 stran a spoustu barevných obrázků. Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo přepokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podobných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových stadií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů a u více než poloviny druhů i housenek.
Kniha se tu a tam objevuje v nabídkách některých antikvariátů.

Josef a Karla Martiškovi a Vlastimil Martiško - Pestrý svět denních motýlů Jihomoravského kraje Josef a Karla Martiškovi a Vlastimil Martiško: "Pestrý svět denních motýlů Jihomoravského kraje". Kniha vyšla nákladem Jihomoravského kraje v roce 2013. V publikaci většího formátu se spoustou kvalitních barevných fotografií je popsán vývoj a život motýla, jeho potravní nároky a případně i jeho ohrožení. U některých druhů je jejich popis detailnější. Vyjmenovány jsou také vymírající a již vymřelé druhy. Kromě denních motýlů kniha rovněž obsahuje informace o několika nočních motýlů, které jsou aktivní ve dne a informace o biotopech v Jihomoravském kraji.
Knihu jsem v nabídce knihkupectví nikde neviděl. Ale byla k mání v antikvariátu v bezvadném stavu za 300,- Kč.

Ivo Novák - Motýli střední Evropy Ivo Novák (*1930) a František Severa (1924 - 2005): "Motýli střední Evropy". Kniha vyšla v nakladatelství Aventinum koncem roku 2014. Má 224 stran, z nichž je 28 stran textu vyplněném černobílými perokresbami a zbývající větší část knihy je tvořena obrazovou přílohou, kde je na jedné stránce text popisující dané motýly obvykle doplněný o perokresbu nějakého jejich vývojového stádia a na druhé stránce barevné ilustrace motýlů a jejich housenek. Poslední tři stránky knihy tvoří rejstřík českých jmen a rejstřík latinských jmen. Publikace charakterizuje motýly, popisuje jejich vývoj a vývojová stadia a jejich mnohotvárnost a proměnlivost. Ve stručnosti nastiňuje systém motýlů a vysvětluje ekologii motýlů, jejich adaptaci na vnější prostředí a rozmnožovací schopnosti. Dále se věnuje sběru motýlů, jejich chovu z vajíček, housenek a kukel a ochraně motýlů.
Knihu lze zakoupit v některém z knihkupectví (např. zde ) za cenu do 300,- Kč.

Jan Macek, Zdeněk Laštůvka, Jiří Beneš  a Ladislav Traxler - Denní motýli - Motýli a housenky střední Evropy IV. Jan Macek (*1920), Zdeněk Laštůvka (*1955), Jiří Beneš (*1976) a Ladislav Traxler (*1948): "Denní motýli - Motýli a housenky střední Evropy IV.". Kniha vyšla v nakladatelství Academia v roce 2015 a má 540 stran a spoustu barevných fotografií motýlů a housenek. Publikace je čtvrtým a posledním svazkem čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Kniha začíná obsahem, pak následuje vysvětlení co je chápáno pod pojmem denní motýli, kdo se spolupodílel na přípravě a tvorbě tohoto atlasu, přehled motýlů s denní nebo částečně denní aktivitou, systematický přehled středoevropských druhů čeledí motýlů uváděných v tomto svazku a vysvětlivky k odborným termínům používaným ve speciální textové části. Potom knížka pokračuje popisem jednotlivých druhů motýlů seřazených podle čeledí. Text je rozdělen na charakteristiku, rozšíření, bionomii a případně variabilitu druhu a většinou bývá doplněn řadou barevných fotografií dospělců (imág) a případně housenek a kukel. V závěru publikace je uvedena použitá literatura a webové odkazy a jsou přidány rejstříky českých a latinských jmen motýlů.
Kniha je dnes, bohužel, vyprodána a momentálně se neobjevuje ani v nabídkách antikvariátů.

Denní motýli v Krkonoších - atlas rozšíření Oldřich Čížek (*1978), Adam Malkiewicz, Jiří Beneš (*1976) a Dariusz Tarnawski (*1953): "Denní motýli v Krkonoších - atlas rozšíření". Kniha se na 328 stranách podrobně zabývá současným i historickým výskytem denních motýlů a vřetenušek v Krkonoších a to jak na české, tak i na polské straně hor. Z těchto důvodů je knížka napsána česky a polsky. Jednotlivé druhy denních motýlů a vřetenušek jsou doplněny fotografiemi motýlů, mapkou výskytu a případně i fotografiemi vhodných biotopopů.
Tuto publikaci vydala v roce 2015 Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s polským protějškem Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego v nákladu 700 výtisků. Protože bylo vydání této knihy hrazeno z grantu Evropské Unie, tak je výtisk neprodejný (zdarma), ale díky nízkému nákladu nesehnatelný. Knihu však lze stáhnout v pdf formátu z webu KRNAPU.

Motýli Středního Pojihlaví Jan Šumpich (*1969): "Motýli Středního Pojihlaví". Kniha na 464 stranách předkládá přehled 1974 v oblasti zjištěných motýlů a k nim veškerá faunistická data. Údaje o motýlech jsou v knize na některých místech doplněny fotografiemi motýlů a různých biotopů především v těsné blízkosti řeky Jihlavy.
Zpracování a vydání této publikace bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a vydala jí v roce 2017 pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Vyšla v nákladu pouhých 350 kusů, ale lze ji stáhnout ve formátu pdf buď ze stránky Jan Šumpich , nebo ze stránky Příroda Vysočiny .

Motýli národní přírodní památky Švařec Ivo Dvořák : "Motýli národní přírodní památky Švařec". Kniha popisuje na 190 stranách 1170 druhů motýlů, kteří byli v této oblasti zjištěni během faunistického průzkumu v letech 2004 až 2016. Výčet jednotlivých motýlů doplňují mapky a fotografie některých druhů motýlů a jejich biotopů.
Zpracování a vydání této publikace bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a vydala jí v roce 2017 pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Vyšla v omezeném nákladu, ale lze ji stáhnout ve formátu pdf ze stránky Příroda Vysočiny .

Aleš Laštůvka, Zdeněk Laštůvka, Jan Liška  a Jan Šumpich - Drobní motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy V. Jan Macek (*1920), Aleš Laštůvka (*1957), Zdeněk Laštůvka (*1955), Jan Liška (*1959) a Jan Šumpich (*1969): "Drobní motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy V.". Svým obsahem ojedinělá kniha vyšla v nakladatelství Academia v roce 2018 a na 536 stranách popisuje 39 čeledí s celkem 1166 druhy. Druhy nalezené u nás a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a také vyobrazeny. Ke každému druhu je uvedeno rozpětí křídel, příp. důležité determinační znaky, hostitelská rostlina, doba výskytu dospělců a housenek, biotop, celkové rozšíření a základní poznatky o výskytu na našem území. Zbývající středoevropské druhy jsou zmíněny s různě obsáhlým komentářem buď v závěru charakteristiky příslušné čeledi, nebo u svých příbuzných dále v textu.
Kniha je ještě v prodeji knihkupců (od 357,- Kč), ale už od svého vydání i v nabídce některých antikvariátů.

Příroda Svitavska - Motýli Jan Richtr : "Příroda Svitavska - Motýli". Knihu vydal autor vlastním nákladem s finančním přispěním (5 000,- Kč) Městského úřadu ve Svitavách v roce 2018. Pro účely publikace bylo zpracováno přibližně 4 000 záznamů z pozorování motýlů na Svitavsku a jeho nejbližším okolí v letech 2000 až 2017 od více autorů a také ze záznamů Okresního archívu Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Kniha na 243 stranách obsahuje ukázky navštívených biotopů, historii a současnost pozorování motýlů v této oblasti a nálezy motýlů roztříděné podle jejich rodů. V závěru knížky jsou na 40 stranách abecedně seřazené fotografie denních i nočních motýlů.
Publikace vyšla v nákladu pouhých 200 výtisků a lze jí získat od autora za 250,- Kč přes bazarové servery (např. Marketplace).

Denní motýli v Ústeckém kraji - síťový atlas rozšíření Oldřich Čížek (*1978), Pavel Marhoul: "Denní motýli v Ústeckém kraji - síťový atlas rozšíření".
Zde je recenze Ondřeje Sedláčka v časopisu Živa.
Tato krásná kniha vyšla v roce 2019 v nákladu pouhých 500 kusů a vyšla mne na 400,- Kč plus poštovné a balné. Knihu jsem objednal u paní Jany Lomozové (lomozova@muzeum-most.cz) z Oblastního muzea a galerie v Mostě.


Denní motýli a vřetenušky jižních Čech Zdeněk Hanč, Jiří Beneš (*1976), Zdeněk Faltýnek Fric (*1976), Alois Pavlíčko (*1961), Michal Zapletal : "Denní motýli a vřetenušky jižních Čech". Objemná knížka velkého formátu, kterou v roce 2019 vydal Jihočeský kraj má 437 stran a zahrnuje všechny druhy denních motýlů a vřetenušek Jihočeského kraje.
Více informací o této publikaci lze nalézt zde: Denní motýli a vřetenušky Jižních Čech" a v recenzi v časopisu Živa 4/2020.

Motýli (Lepidoptera) města Brna - historie a současnost Zdeněk Laštůvka (*1923), Aleš Laštůvka (*1957): "Motýli (Lepidoptera) města Brna - historie a současnost".
Kniha vyšla v roce 2020 ve vydavatelství Mendelovy Univerzitě v Brně v nákladu pouhých 120 kusů. Prohlédnout a případně i stáhnout v pdf souboru ji však lze zde.
Textově obsažná publikace na 120 stranách popisuje například historii studia motýlů na Brněnsku za uplynulých 200 let, uvádí přehled zjištěných druhů a výčet těch nejvýznamnějších, obsahuje spoustu barevných fotografií motýlů a biotopů, řadu kreseb a rejstříky motýlů.


Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů Zdeněk Laštůvka (*1923), Aleš Laštůvka (*1957): "Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů".
Kniha vyšla v roce 2021 ve vydavatelství Mendelovy Univerzitě v Brně v nákladu 130 kusů. Prohlédnout a případně i stáhnout v pdf souboru ji však lze zde.
Publikace se na 140 stranách věnuje historickému studiu jihomoravských motýlů, přírodním poměrům, zjištěným druhům motýlů (včetně jejich úbytku a nárůstu), biotopům Jihomoravského kraje, nepůvodním druhům a zdrojům faunistických údajů (literární a sbírkové). V závěru knihy je uveden seznam použité literatury a jsou připojeny i rejstříky (vědecká a česká jména motýlů, vyobrazené druhy).


Jan Šumpich, Jan Liška, Zdeněk Laštůvka a Aleš Laštůvka - Drobní motýli II. - Motýli a housenky střední Evropy VI. Jan Šumpich (*1969), Jan Liška (*1959), Zdeněk Laštůvka (*1955) a Aleš Laštůvka (*1957): "Drobní motýli II. - Motýli a housenky střední Evropy VI.".
V nakladatelství Academia vyšla tato kniha jako poslední VI. svazek edice "Motyli a housenky střední Evropy". Na 812 stranách je popsáno 11 čeledí drobných motýlů. Jsou to makadlovkovití, obalečovití, malinovníčkovití, kominíčkovití, pernatuškovití, malovenkovití, pernatěnkovití, zoubkovníčkovití, plodožerkovití, zavíječovití a travaříkovití. Vyobrazeny jsou, až na výjimky, všechny zařazené druhy nalezené u nás, nebo na Slovensku a některé další a to obvykle v obou pohlavích, případně typy (formy) variabilních jedinců. Kniha obsahuje 356 tabulí s celkem 3377 barevných fotografií sbírkových jedinců drobných motýlů.
Kniha je nově v prodeji u různých knihkupců za různé ceny do 700,- Kč.

Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření Oldřich Čížek (*1978), Pavel Marhoul, Pavel Vrba, Tomáš Kadlec, Jan Šumpich (*1969), Lada Jakubíková: "Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření".
Na 360 stranách knihy, kterou vydalo Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, je vyjmenováno 99 denních motýlů a 15 vřetenušek se zelenáčky. U každého motýla jsou fotografie imága a pokud byly k dispozici, tak i fotografie jeho vývojových stádií (vajíčko, houenka, kukla). Dále jsou uváděny: biotopová vazba, živná rostlina larev, vývoj, chování, rozšíření v ČR, rozšíření v Praze a ohrožení. Jsou vyjmenovány i motýli, kteří v Praze a případně v celé České republice, již vyhynuli, nebo jsou vzácnými migranty.
Tato moc hezká kniha vyšla v roce 2022 v nákladu jen 1000 kusů a dostal jsem jí darem od Víťi Hotárka. Jinak je ale neprodejná.Použitá literatura:
[1] Klika J.: Motýlové. Soustavný popis motýlů v středné Evropě, zvláště v Čechách žijících, jakož housenek a pup jejich se zvláštním vzhledem ku škodě, kterou housenky činí, s vytknutím prostředkův, kterými možno škodu tuto zameziti aneb aspoň umírniti; I.L.KOBER, Praha, 1870
[2] Šír Vl.: Motýlové a brouci škodliví lesu, louce, poli, sadu, rybníku, zahradě a domácnosti, Sešit 1. MOTÝLOVÉ; I.L.KOBER, Praha, 1875
[3] Steinich K.: Motýlové. Lepidoptera. Analytický klíč část I. Motýlové denní a večerní; J. Otto, Praha, 1883
[4] Borecký Novák V.: Malý sběratel motýlů: Stručný návod jak motýla chytati, pěstovati, do sbírek upravovati a řádně určovati; A. Storch syn, Praha, 1891
[5] Exler K. ml.: Motýlové: Soustavný popis motýlů v zemích koruny české žijících, jakož i housenek a kukel jejich, s připojeným návodem, kdy a kde chytati motýle, sbírati kukly, housenky a vajíčka a kterak upravovati je pro sbírky; I.L.KOBER, Praha, 1898
[6] John J.: Atlas motýlů střední Evropy; I.L.KOBER, Praha, 1900
[7] Mückovy praktické příručky: Kapesní atlas motýlů; Šolc a šimáček, Praha, nedatováno
[8] Pelikán X. B.: Malý sběratel motýlů: Návod jak chytati, připravovati a ve sbírky ukládati motýly, s připojeným popisem jich; I.L.KOBER, Praha, 1903
[9] Kobrův atlas motýlů; I.L.KOBER, Praha, nedatováno
[10] Doubrava V. J.: Motýlové Čech a spolu lepidopterologický kalendář všech lepidopter zemi České; vlastním nákladem, 1907
[11] Joukl H. A.: Motýlové a housenky střední Evropy, se zvláštním zřetelem k motýlům českým; I.L.KOBER, Praha, 1910
[12] Matějková V.: Denní motýli; Vesmír, Praha, 1942
[13] Starý B., Zejbrlík O.: Naši motýli; Kropáč & Kucharský, Praha, 1943
[14] Schwarz R.: Motýli denní 1; Naše příroda v obrazech, svazek VI., Vesmír, Praha, 1948
[15] Schwarz R.: Motýli denní 2; Naše příroda v obrazech, svazek VII., Vesmír, Praha, 1949
[16] Schwarz R.: Motýli 3; Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1953
[17] Tykač J.: Klíč k rozpoznávání motýlů; Melantrich, Praha, 1949
[18] Tykač J. a Komárek J.: Atlas motýlů; Melantrich, Praha, 1949
[19] Patočka J.: Motýli našich lesních dřevin; Brázda, Praha, 1951
[20] Tykač J.: Poznávejme motýly; SPN, Praha, 1958
[21] Moucha J., Procházka Fr.: Motýli; SNDK, Praha, 1962
[22] Moucha J.: Naši nejkrásnější denní motýli; SNDK, Praha, 1966
[23] Moucha J., Činčerová E.: Sbíráme motýly; Práce edice Delfín, Praha, 1972
[24] Moucha J., Choc Vl.: Naši denní motýli; Albatros edice OKO, svazek 35, Praha, 1972
[25] Moucha J., Zahradník J., Vančura B.: Naši noční motýli; Albatros edice OKO, svazek 40, Praha, 1975
[26] Pradáč J., Hrabák R.: Brouci a motýli ve fotografii; SZN, Praha, 1982
[27] Králíček M. a Gottwald A.: Motýli jihovýchodní Moravy I.; Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, 1984
[28] Králíček M. a Gottwald A.: Motýli jihovýchodní Moravy II.; Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, 1984
[29] Králíček M. a Gottwald A.: Motýli jihovýchodní Moravy III.; Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, 1987
[30] Hrabák R.: Kapesní atlas našich motýlů; SZN a SPN, Praha, 1985
[31] Zahradník J., Severa Fr.: Naši motýli; Albatros edice OKO, svazek 73, Praha, 1997
[32] Záruba P.: Motýli Podblanicka; Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum okresu Benešov, 1998
[33] Bělín Vl.: Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne; Kabourek, Zlín, 1999
[34] Lulák M., Krnáč J.: Začínáme s entomologií a chovem motýlů; Alfa consulting, Ostrava, 1999
[35] Macek J., Červenka V.: Barevný atlas housenek Střední Evropy: Noční motýli I.; Macek & Červenka, Praha, 1999
[36] Janovský M., Janovský P.: Motýli města Havířova a jeho nejbližšího okolí; Havířov, 2000
[37] Beneš J, Konvička M.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I a II; Společnost pro ochranu motýlů, Praha, 2002
[38] Laštůvka Zd., Marek J.: Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu; Korax, 2002
[39] Bělín Vl.: Noční motýli České a Slovenské republiky; Kabourek, Zlín, 2003
[40] Novák I., Pokorný Vl.: Atlas motýlů; Paseka, Praha, 2003 [41] Novák I., Severa Fr.: Motýli; Aventinum, Praha, 2005
[42] Novák I., Havel L.: Atlas šumavských motýlů; Karmášek, České Budějovice, 2006
[43] Čechmánek Z., Hrabák R.: Život motýlů střední Evropy - Populace, ekosystémy, význam; Granit, Praha, 2006
[44] Macek J., Dvořák J., Traxler L., Červenka V.: Noční motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy; Academia, Praha, 2007
[45] Macek J., Dvořák J., Traxler L., Červenka V.: Noční motýli II. - Můrovití - Motýli a housenky střední Evropy; Academia, Praha, 2009
[46] Novák I., Vančura B.: Motýli a jejich půvab v ilustracích Bohumila Vančury; Aventinum, Praha, 2010
[47] Šumpich J.: Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal; Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 2011
[48] Macek J., Procházka J., Traxler L.: Noční motýli III. - Píďalkovití - Motýli a housenky střední Evropy; Academia, Praha, 2012
[49] Martiškovi J. a K., Vlastimil Martiško: Pestrý svět denních motýlů Jihomoravského kraje; Jihomoravský kraj, Brno, 2013
[50] Novák I., Severa Fr.: Motýli střední Evropy; Aventinum, Praha, 2014
[51] Macek J., Laštůvka Zd., Beneš J., Traxler L.: Denní motýli - Motýli a housenky střední Evropy IV.; Academia, Praha, 2015
[52] Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J., Tarnawski D.: Denní motýli v Krkonoších - atlas rozšíření; Správa KRNAP a Dyrekcja KPN, 2015
[53] Šumpich J.: Motýli Středního Pojihlaví; Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2017
[54] Dvořák I.: Motýli národní přírodní památky Švařec; Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2017
[55] Macek J., Laštůvka A., Laštůvka Zd., Liška J., Šumpich J.: Drobní motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy V.; Academia, Praha, 2018
[56] Richtr J.: Příroda Svitavska Motýli; Soukromé vydání, Svitavy, 2018
[57] Čížek O., Marhoul P.: Denní motýli v Ústeckém kraji - síťový atlas rozšíření; Ústecký kraj, Ústí nad Labem, 2019
[58] Hanč Zd., Beneš J., Fric Zd., Pavlíčko A., Zapletal M.: Denní motýli a vřetenušky jižních Čech; Jihočeský kraj, České Budějovice, 2019
[59] Laštůvka Zd., Laštůvka A.: Motýli (Lepidoptera) města Brna - historie a současnost; Mendelova univerzita, Brno, 2020
[60] Laštůvka Zd., Laštůvka A.: Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů; Mendelova univerzita, Brno, 2021
[61] Šumpich J., Liška J., Laštůvka Zd., Laštůvka A.,: Drobní motýli II. - Motýli a housenky střední Evropy VI.; Academia, Praha, 2022
[62] Čížek O., Marhoul P., Vrba P., Kadlec T., Jakubíková L.: Denní motýli Prahy - Atlas rozšíření; Hlavní město Praha, 2022


Některé texty a obrázky obálek jsem si výpůjčil z webových stránek různých knihkupectví a antikvariátů a z jiných zdrojů. Snad se pro to nebude na mne nikdo zlobit.

Sepsal: Martin Zelenka
dne: 24.6.2013
Poslední aktualizace dne: 14.10.2023.