Slovenské knihy o motýlech

Během pátrání po historických českých knihách o motýlech jsem narazil i na nějaké slovenské knížky zabývající se těmito živočichy. Prozatím nemám přehled o všech těchto publikacích a tak je uvádím jen v neuceleném seznamu podle datumu vydání. Nejstarší taková kniha však pochází teprve až z roku 1960. Momentálně o jiné slovenské knize o motýlech vydané před rokem 2000 nevím. Asi proto si slovenští lepidopterologové a fotografové motýlů stěžují, že původních slovenských knih o motýlech je zoufale málo. Některé publikace o slovenských motýlech obsahují pouze výčet, někdy výčet s menším popisem, latinských jmen motýlů. Všechny takové knihy jsem pro úplnost zahrnul do přehledné tabulky spolu s ostatními knihami.

Andrej Reiprich - Motýle Slovenska - Oblasť Slovenského raja Andrej Reiprich (1912 - 2002): "Motýle Slovenska - Oblasť Slovenského raja". Kniha byla vydána v roce 1960 v nákladu 1350 kusů v Bratislavě nakladatelstvím Slovenské akademie věd. Poměrně obsáhlá kniha, psaná ve slovenčtině, čítá na 555 stran a obsahuje řadu černobílých fotografií motýlů, housenek a biotopů. Publikace je členěna na kratší Předmluvu, Úvod, Situaci (oblast průzkumu, klimatické poměry, rozčlenění a floristické a faunistické poměry), Lokality (údolí Hornádu, Blaumond, Spišskonovoveské vrchy, Slovenský ráj) a Systematický přehled zjištěných druhů. Následuje přehled použité literatury, abecední seznam čeledí, rodů, druhů a aberací, resumé v ruštině a resumé v němčině. Na konci knihy se nalézá obrazová příloha s 68 tabulemi černobílých fotografií a obsah publikace.
Knihu už lze jen zřídka nalézti v nějakém antikvariátu za cca 1000,- Kč.

Jozef Ponec - Naše motýle Jozef Ponec (1918 - 2006): "Naše motýle". Kniha byla vydána v roce 1960 v Bratislavě nakladatelstvím Osveta v nákladu 3500 kusů. Má 102 stran slovenského textu, což je asi 1/3 knihy, a potom již nečíslovanou obrazovou přílohu, která zabírá zhruba 2/3 knihy. Textová část obsahuje 19 kapitol, závěr a rejstřík. Zabývá se popisem a vývojem motýla, jednotlivými motýlími obyvateli různých biotopů a preparací a ukládáním motýlů do sbírek. Bohatá obrazová příloha je tvořena černobílými a některými barevnými fotografiemi, které ukazují různé druhy a různá vývojová stádia motýlů, jejich způsob chovu, usmrcování, preparace a zakládání sbírek.
Kniha je už celkem málokdy vidět v nabídce některého antikvariátu. Mně se podařilo jí nakonec koupit za 150,- Kč.

Karel Hrubý - Prodromus Lepidopter Slovenska Karel Hrubý (1910 - 1962): "Prodromus Lepidopter Slovenska". Kniha byla vydána v nákladu jen 1000 kusů v Bratislavě v roce 1964 nakladatelstvím Slovenské akademie věd až po autorově smrti. Má 962 stran a obsahuje jak slovenský, tak latinský text a několik mapek. Autor zde soustředil všechny tehdy známé informace o 2696 druzích motýlů. U každého druhu motýla je uvedena jeho obecná charakteristika, latinský název motýla, zoogeografická příslušnost k jednotlivým faunistickým elementům, příslušnost k biotopové formaci, hlavní živná rostlina, časové údaje o výskytu housenek a imág, lokalitní údaje podle jednotlivých oblastí, literární údaje včetně sbírkových dokladů, rok jeho popisu a jméno autora, který uvedený druh popsal.
Knihu jsem doposud v žádném českém, či slovenském antikvariátu neviděl. Ale přes německý antikvariát mi přišla z Francie za 64 Eur bez dopravného a balného.

Ilja Okáli - Naše motýle Ilja Okáli (1934 - 2002), Ján Švec (1930): "Naše motýle". Poměrně útlou knižku malého formátu vydalo nakladatelství Mladé letá v edici Atlásky v roce 1977 v Bratislavě. Náklad byl 25 000 výtisků a zajímavostí je, že stránky nejsou číslované (ale je jich 144). Textová část publikace seznamuje čtenáře se základy systematiky motýlů, s všeobecnými charakteristikami vajíček, housenek, kukel a dospělci a se zásadami zakládání sbírek motýlů. Následuje obrazová část, kde je u každého jednotlivého druhu jak denního, tak nočního motýla uveden jeho název slovensky, česky a latinsky, doba výskytu, stanoviště, živná rostlina housenek a je-li chráněný zákonem či nejde-li oškůdce. Dohromady je popsáno 152 motýlích druhů (69 denních a 83 nočních). Po obrazové části je připojen ještě další text zabývající se dobou výskytu housenek a motýlů uvedených druhů, škodlivostí a užitečností motýlů, nepřáteli a chorobami motýlů, zajímavostmi o motýlech, přehled známějších čeledí žijících na Slovensku a přehled nejznámější literatury o motýlech.
Knihu lze ještě i dnes občas sehnat v některém antikvariátu za cca 50,- Kč..

Jozef Ponec - Motýle zblízka Jozef Ponec (1918 - 2006): "Motýle zblízka". Kniha velkého formátu, avšak poměrně útlá (244 stran), vyšla v nakladatelství Príroda v roce 1979 v Bratislavě v nákladu 20 000 kusů. Po úvodu začíná Všeobecná část, která se v sekci Trochu přírodopisu zabývá stavbou těla motýla, vývojem motýlů, nepřáteli motýlů a housenek, motýlím mimikrám, zeměpisným rozšířením motýlů a významem motýlů v přírodě. Text je doplněn černobílými pérovkami zčásti převzatých od jiných autorů a zčásti původními. V sekci Sbírání motýlů se vyjmenovávají a popisují sběratelské potřeby, chytání a usmrcování motýlů, preparace čerstvých motýlů, preparace suchých motýlů, chov housenek a úprava sbírky. V části Speciální je popsáno 176 denních a nočních motýlů. Popisy jsou doplněny barevnými či černobílými fotografiemi motýlů, housenek či kukel. V závěru knihy je uveden seznam literatury, rejstřík popisovaných motýlů a obsah knihy.
Knihu je možné stále zakoupit v některých antikvariátech přibližně od 60,- Kč.

Jozef Ponec - Motýle Jozef Ponec (1918 - 2006): "Motýle". Knížka malého formátu, ale s 384 stranami, vyšla v nakladatelství Obzor v roce 1982 v Bratislavě v poměrně vysokém nákladu 30 000 kusů. Ve všeobecné části autor popisuje stavbu těla motýla, jeho vývoj, ekologii motýlů a housenek, nepřátele motýlů a housenek, mimikry motýlů, hospodářský vývoj motýlů, zeměpisné rozšíření motýlů, a systematické rozdělení slovenských motýlů. Ve speciální části je vyfotografováno a podrobně popsáno 358 denních a nočních motýlů, kteří kromě slovenských názvů mají i svá česká a latinská jména, která jsou za této častí uvedena přehledně v rejstřících.
Knihu je možné stále zakoupit v některých antikvariátech přibližně za 100,- Kč.


Použitá literatura:
[1] Reiprich A.: Motýle Slovenska - Oblasť Slovenského raja; Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1960
[2] Ponec J.: Naše motýle; Osveta, Bratislava, 1960
[3] Hrubý K.: Prodromus Lepidopter Slovenska; Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964
[4] Okáli I., Švec J.: Naše motýle; Mladé letá, Bratislava, 1977
[5] Ponec J.: Motýle zblízka; Príroda, Bratislava, 1979
[6] Ponec J.: Motýle; Obzor; Bratislava, 1982Některé texty jsem převzal z Wikipedie a z jiných zdrojů.

Sepsal: Martin Zelenka
dne: 8.5.2016
Aktualizováno dne: 12.11.2016