Slovo úvodem

Otevřeli jste si stránky, které obsahují mé vlastní amatérské fotografie převážně českých denních motýlů které jsem vyfotografoval ve volné přírodě. Do čeledí, vyjmenovaných vlevo od tohoto textu, jsem však zařadil i některé fotografie motýlů pořízené v zahraničí (Španělsko, Arménie), protože druhy motýlů zobrazené na těchto fotografiích se mohou, byť třeba jen teoreticky, vyskytovat v České republice. Jde mi totiž o to, postupem doby vytvořit pokud možno ucelený přehled denních motýlů České republiky, které zde lze nalézt. Některé druhy denních motýlů, původně obývající území současné České republiky, již na tomto území spatřit nelze, neboť vyhynuly. Některé druhy jsou jen dočasnými migranty z jiných území a řada druhů je na pokraji vyhynutí a přežívá jen na malých lokálních územích. Nicméně, i tyto druhy se mi částečně daří vyfotografovat, byť většinou v zahraničí. Do dnešního dne (11.9.2023) jsem již vyfotografoval 147 druhů denních motýlů (z celkových 171 dle serveru http://www.lepidoptera.cz), kteří patří k české fauně. Zároveň se mi daří pořizovat lepší fotografie již dříve vyfotografovaných motýlů.

Odkaz "Vyfocené cizí druhy denních motýlů" obsahuje náhledy fotografií zahraničních denních motýlů, kteří se u nás nevyskytují a zřejmě ani nikdy dříve nevyskytovaly, anebo jde o různé zahraniční poddruhy a formy našich motýlů. Tyto fotografie jsou zde uvedeny jen pro zajímavost, protože se s nimi může v zahraničí setkat každý.

Při poklepání na zmenšené náhledy jednotlivých druhů motýlů (vybrané ze seznamu čeledí) se zobrazí zmenšené náhledy týkající se vybraného motýla. Poklepáním na tyto náhledy se obrázek roztáhne přes většinu obrazovky.
Při poklepání na druhové jméno motýla (vybraného ze seznamu "Druhy českých denních motýlů") se zobrazí jeden či více větších obrázků vybraného motýla v tomto okně. Poklepáním na tyto náhledy se obrázek roztáhne přes většinu obrazovky.

Při určování jednotlivých druhů motýlů jsem ve valné většině využil internetové stránky http://motyli.kolas.cz, http://www.lepidoptera.cz a http://www.leps.it, řadu atlasů motýlů a pomoc pana Jiřího Beneše, pana Marka Vojtíška a pana Jana Šumpicha. Nicméně, je přesto možné, že některý zde uvedený druh denního motýla není správně determinován. Pokud dojdete k takovému poznatku, tak mne, prosím, o tom informujte, na adrese 213@213.cz .

V průběhu doby fungování těchto stránek jsem kromě fotografií motýlů doplnil další, dle mého soudu, velice zajímavé přehledy a texty, jako například etymologický výklad pojmenování denních motýlů palearktického areálu či životopisy význačných lepidopterologů (entomologů) minulosti. Jen tak na okraj se domnívám, že životní osudy, plné převratných změn, Carla Linného by určitě stály za zfilmování a byly by jistě filmovým trhákem. Neméně zajímavé životopisy dalších předních lepidopterologů postupně doplňuji.

Pod žlutým odkazem vlevo "Moje články o motýlech a dění kolem nich" jazykospytce určitě potěší poměrně detailní rozbor vývoje českých jmen českých denních motýlů, který jsem vytvořil na základě studia dobových knih a ostatních historických pramenů. Textová část tohoto rozboru je navíc doplněna o přehlednou tabulku mapující česká jména českých denních motýlů u jednotlivých autorů v roce vydání jejich historických publikací. Pod zmíněným žlutým odkazem je rovněž uveden Výklad českých jmen českých denních motýlů, v kterém je vysvětlen původ vzniku českých jmen českých denních motýlů a přehled českých knih o motýlech vydaných od roku 1870 do dneška.

Rovněž veškeré další připomínky, prosím, zasílejte na uvedenou emailovou adresu 213@213.cz .

Poznámka: Pokud prohlížeč ve Vašem počítači blokuje spouštění skriptů, nemusí všechny funkce těchto stránek pracovat správně.

Použít zde uvedené fotografie a texty lze pouze s písemným svolením autora těchto stránek.