Zkuste si určit motýla podle Věry Matějkové

Řád motýlů (Lepidoptera) dělí se obyčejně ve dva podřády, a to Jugatae a Frenatae. Denní motýli, kterým je věnována tato kniha, tvoří v podřádu Frenatae dvě skupiny, totiž tribus Grypocera (Soumračníci) a tribus Rhopalocera (vlastní denní motýli).

Jiní autoři dělí však řád motýlů na skupinu motýlů denních (Diurna) a nočních (Heterocera), přičemž denní motýly řadí do dvou podskupin: Rhapalocera a Gropocera.

1.a) Tykadla stojí asi o šířku oka od sebe. Hlava poměrně veliká a hlavně široká, vzadu, jakoby uťatá. Tři páry dokonale vyvinutých noh. Oči velké, kulaté. Drobní motýli silného těla, s krátkými křídly ... Hesperidae (Soumračníci)
b) Tykadla stojí blíže u sebe. Hlava poměrně menší, více nebo méně kulatá ... 2
2.a) Vnitřní okraj zadních křídel mělce vykrojen. Axillaris beta jim chybí, axillaris alfa sleduje vnitřní okraj. Tři páry dokonale vyvinutých noh, na holeních 1. páru lístkovité přívěsky ... Papilionidae (Otakárci)
b) Vnitřní okraj zadních křídel není vykrojen. Axillares alfa i beta jsou na nich vyvinuty ... 3
3.a) Tři páry dokonale vyvinutých noh, někdy však 1. pár je poněkud slabší a kratší, event. i se zakrnělým chodidlem ... 4
b) Dva páry dokonale vyvinutých noh, neboť 1. pár je silně zakrnělý nebo přeměněn v chlupaté tlapky, sloužící k čištění ... 6
4.a) Oči podlouhlé, s okrajem bílými šupinkami vroubeným. První pár noh kratší a slabší než ostatní dva, u samečků chodidlo tohoto páru nečlánkované, srpovité. Základní barva líce nikdy není bílá ani žlutá ... 5
b) Oči polokulovité, bez bílým šupinek kolem okraje. Všecky tři páry noh stejně dokonale vyvinuté. Základní barva líce bílá nebo žlutá ... Pieridae (Bělásci)
5.a) Na zadních křídlech žilka M1 vzniklá ze společné stopky s R. Rub zadních křídel žlutohnědý s dvěma řadami velkých bílých skvrn ... samec Erycinidae (Pestrobarvci)
b) Na zadních křídlech žilky M1 i R vznikají samostatně z okraje pole diskoidálního. Rub zadních křídel s malými černými tečkami, často bělavě vroubenými, nebo s úzkými světlými páskami ... Lycaenidae (Modrásci)
6.a) Okraj očí lemován bílými šupinkami. Na zadních křídlech M1 má společnou stopku s R ... samice Erycinidae (Pestrobarvci)
b) Okraj očí není lemován bílými šupinkami. Na zadních křídlech M1 a R vznikají samostatně ... 7
7.a) Žilky na předních křídlech nejsou u kořene měchýřkovitě zduřelé ... Nymphalidae (Babočky)
b) Žilky na předních křídlech (alespoň S) u kořene měchýřkovitě zduřelé. Na křídlech, hlavně na rubu, bývají drobná očka ... Satyridae (Okáči)


A. Tribus RHOPALOCERA

1. čeleď: Papilionadae Dup. (Otakárci)

Přední nohy dokonale vyvinuté, na holeních mají lístkovité přívěsky. Vnitřní okraj zadních křídel mělce vykrojen. Diskoidální pole všech křídel uzavřené. Tykadla krátká, oči kulaté a lysé. Housenky mají na šiji ukrytou dvourohou vidlici, kterou v nebezpečí vztyčují, šířící z ní pižmový zápach. Kukly buď zavěšené vláknem kol těla nebo v lehkém zámotku na zemi (jasoni).

1.a) Vnější okraj zadních křídel s dlouhou ostruhou ... 1. Papilio
b) Vnější okraj zadních křídel zaoblený ... 2
2.a) Křídla okrově zbarvená, klikatými černými čarami a skvrnami ozdobená ... 2. Thais
b) Křídla bílá, přední s nečetnými černými skvrnami, zadní někdy s červenými oky. Na předních sklovitě průhledný okraj ... 3. Parnassius

1. rod: Papilio L. (Otakárek)

1.a) Přední křídla s 3 delšími a 3 kratšími příčnými černými pruhy a černým lemem bez půlměsíců. Zadní křídla tvaru zhruba trojúhelníkového, ostruha velice dlouhá. Základní barva bledožlutá ... podalirius L. (ovocný)
b) Přední křídla u kořene tmavá, s 3 černými skvrnami při předním okraji a s černě obtaženými žilkami. Široký černý lem se žlutými půlměsíci. Zadní křídla nejsou trojúhelníkového tvaru, ostruha je kratší než u předešlého. Základní barva sírově žlutá ... machaon L. (fenyklový)

2. rod: Thais F. (Pestrokřídlec)

Zadní křídla s červenými, černě vroubenými půlměsíčky. Tykadla velmi krátká. Zadeček po stranách pestře skvrnitý. U nás jen jediný druh ... polyxena Schiff. (podražcový)

3. rod: Parnassius Latr. (Jasoň)

1.a) Zadní křídla s červenými, černě vroubenými oky ... 2
b) Zadní křídla bez červených ok ... mnemosyne L. (dymnivkový)
2.a) Tykadla bělavá s černým kyjem ... apollo L. (červenooký)
b) Tykadla černobíle kroužkovaná. V Alpách ... delius Esp. (alpský)


2. čeleď: Pieridae Dup. (Bělásci)

Přední nohy dokonale vyvinuté. Oči lysé a kulaté. Štíhlé housenky bez žlázy na šíji, krátce chlupaté. Kukly řitním koncem a vláknem v pase upevněné.

1.a) Základní barva na líci křídel pomerančová, žlutá nebo zelenožlutá až zelenobílá. Kyj tykadel ponenáhlu ztloustlý, oblý ... 2
b) Základní barva na líci bílá. Kyj tykadel náhle nebo zvolna ztloustlý, ale vždy silně oploštělý ... 3
2.a) Přední křídla se zašpičatělým předním rohem, zadní vybíhají na vnějším okraji ve špičku. Křídla jsou žlutá nebo zelenožlutá až zelenobílá, s malou oranžovou skvrnou uprostřed každého z nich ... 6. Gonopteryx
b) Přední křídla se zaobleným předním rohem, zadní okrouhlá. Na líci předních křídel černá skvrna na příčce diskoidální ... 5. Colias
3.a) Kyj tykadel znenáhla ztloustlý. Křídla na líci i na rubu bílá, s černými žilkami a obrysy, často dosti až nápadně prosvítavá ... 1. Aporia
b) Kyj tykadel náhle odstávající. Křídla na líci bílá, obyčejně však s černou kresbou na bílém podkladě (někdy s tónem lehce hnědavým), event. zevní polovina předních křídel pomerančově červená. Nejsou prosvítavá ... 4
4.a) Diskoidální pole předních křídel velmi malé, nedosahuje ani do poloviny křídla (asi do 1/3). Útlí motýli s jemnými křídly, na předních v předním rohu černě poprášenými, někdy zcela bílými ... 4. Leptidia
b) Diskoidální pole sahá nejméně do poloviny křídla nebo jí přesahuje. Motýli nejsou nápadně útlí ... 5
5.a) Tykadla velmi krátká. Přední křídla tvaru zřetelně podlouhlého, se silně zaobleným předním rohem, zadní na rubu bílá s roztrhanými zelenými skvrnami ... 3. Euchloë
b) Tykadla normálně dlouhá. Zadní křídla na rubu žlutavá nebo špinavě zelenožlutá, někdy s černě poprášenými žilkami. Jsou-li šedozelená s bílými skvrnami, pak také špička předních křídel je na rubu černozelená a bíle skvrnitá ... 2. Pieris

1. rod: Aporia Hb. (Bělásek)

Přední křídla se zaokrouhleným vrcholem a podlouhlou černou skvrnou na příčce diskoidální, zadní bez skvrny. Povrch křídel často málo šupinkatý, hlavně u samičky. Jediný druh ... crataegi L. (ovocný)

2. rod: Pieris Schrk. (Bělásek)

1.a) Rub zadních křídel na šedozelené půdě bíle skvrnitý. Přední křídla s velkou černou skvrnou na příčce diskoidální, přední roh vespod černozelený, bíle skvrnitý. Na líci samec bílý s černě skvrnitým rohem předních křídel, samice kromě toho ještě s dalšími skvrnami na líci všech křídel ...
(Pozn. Jarní generace bellidice O. je menší a na rubu tmavší.)
daplidice L. (resedový)
b) Rub zadních křídel není skvrnitý. Pokud jsou skvrny na líci předních křídel, nejsou na příčce diskoidální ... 2
2.a) Žilky zadních křídel na rubu černě poprášeny. Motýli prostřední velikosti, délka předních křídel 20-25 mm. Na líci samec s černě poprášeným rohem a sotva naznačenou skvrnou na předních křídlech, samice s černým rohem a s 2 černými skvrnami ... napi L. (řepkový)
b) Žilky zadních křídel nejsou význačně poprášeny ... 3
3.a) Délka předních křídel 20-26 mm. Samec bílý, na předních křídlech s černavým rohem a více nebo méně zřetelnou skvrnou, samice bílá (s lehkým žlutohnědým tónem), s černavým rohem a s 2 černými skvrnami ... rapae L. (řepový)
b) Délka předních křídel 30-33 mm. Samec bílý s černým rohem předních křídel, samice kromě toho s dvěma okrouhlými a jednou podélnou černou skvrnou (tato při vnitřním okraji předních křídel) ... brassicae L. (zelný)

3. rod: Euchloë Hb. (Bělásek)
                (Antocharis Boisd.)

Křídla bílá, s černým předním rohem a černou skvrnou na příčce diskoidální (tato skvrna může vzácně chybět). U samce kromě toho zevní polovina předních křídel pomerančově červená. Na rubu předních křídel u obou pohlaví v předním rohu na bílém podkladě stopy jakoby setřeně zelené. U nás jen jeden druh ... cardamines L. (řeřichový)

4. rod: Leptidia Billb. (Bělásek)
                (Leucophasia Steph.)

Křídla bílá, u samce s více méně černě poprášeným rohem, u samice téměř nebo úplně bílá. Zadní křídla na rubu žlutavá nebo světle šedozelená, nezřetelně odstíněná v jakési pásky. U nás jen jediný druh ... sinapis L. (hrachorový)

5. rod: Colias O. (Žluťásek)

1.a) Křídla žlutá nebo zelenobílá ... 2
b) Křídla pomerančová ... 3
2.a) Černohnědý lem křídel široký, jednolitý, sahající na zadních křídlech skoro až k vnitřnímu rohu. Samec ostře citrónově žlutý, Samice bělavě zelená ... palaeno L. (borůvkový)
b) Černohnědý lem křídel v předním rohu žlutě skvrnitý nebo žlutým páskem rozdělený, ztrácí rychleji na šíři a je na zadních křídlech často jen málo patrný. Samec sírově žlutý, samice bělavě zelená ... hyale L. (čičorečkový)
3.a) Černá skvrna na rubu předních křídel velká a zřetelná. Tmavý lem samce žlutě žilkovaný, u samice se žlutými skvrnami ... 4
b) Černá skvrna malá a bledší, někdy i chybí. Samec sytě pomerančový, s černohnědým lemem bez žlutých žilek, u samice šedé poprášení na zadních křídlech a žluté skvrny v lemu ... myrmidone Esp. (barvoměnný)
4.a) Křídla zlatožlutá s pomerančovým nádechem, stříbřitá skvrna na rubu zadních křídel dvěma hnědými čarami vroubená. Lem samce žlutě žilkovaný, u samice žlutě skvrnitý. U nás vzácný ... chrysotheme Esp. (úzkolemý)
b) Křídla pomerančová, stříbřitá skvrna na rubu dvakrát červenavě vroubená. Tmavý lem širší než u předešlého, u samce rovněž žlutě žilkovaný, u samice žlutě skvrnitý. U nás dosti hojný ...
(Pozn. Mezi samicemi se vyskytuje ab. helice Hübn., s křídly zelenobílými jako u druhu hyale L. Tmavý lem je však širší než u tohoto.)
edusa F. (čilimníkový)

6. rod: Gonopteryx Leach. (Žluťásek)
                (Rhodocera B.)

Samec má křídla citronová, samice bělozelená. U obou pohlaví pomerančová skvrna uprostřed každého křídla na příčce diskoidální. U nás jediný druh ... rhamni L. (řešetlákový)


3. čeleď: Erycinidae Hmpsn. (Pestrobarvci)

Drobní motýli, jejichž přední nohy jsou u samce silně zakrnělé a chlupaté, kdežto u samice dobře vyvinuté. Diskoidální pole dokonale uzavřené. Oči krátce pýřité, bíle vroubené, tykadla s krátkým kyjem. Housenka zploštělá; jemně chlupatá kukla přezimuje.

1. rod: Nemeobius Steph. (Pestrobarvec)

Líc barvy tmavohnědé s rezavými svrnami, které lemují též vnější okraje křídel a jsou tam černě tečkované. Tyto osténkovité tečky jsou patrné i vespod. Na rubu zadních křídel na světle hnědém podkladě 2 řady velkých, bílých skvrn. Jediný druh ... lucina L. (petrklíčový)


4. čeleď: Nymphalidae Const. (Babočky)

Motýli často s velmi pestrými křídly. Přední nohy u obou pohlaví zakrnělé. Housenky s rozvětvenými trny, růžky nebo masitými výrůstky. Kukly hranaté, na předním konci často růžkaté, zavěšené hlavou dolů. Některé babočky přezimují jako dospělý motýl.

1.a) Makadla vespod přiléhavými šupinkami pokrytá. Oči lysé. Na líci zadních křídel při zadním rohu tmavé, pomerančově nebo růžově lemované očko. Křídla tmavohnědá, u samce modře nebo fialově měnivá. Velcí motýli ... A. APATURINAE
b) Makadla vespod štětinově chlupatá. Oči lysé nebo pýřité. Očko v zadním rohu na líci zadních křídel chybí. Křídla nejsou barevně měnivá. Motýli rozličných velikostí ... B. NYMPHALINAE

A. APATURINAE

1. rod: Apatura F. (Barvoměnka)

1.a) Bílá páska na zadních křídlech vybíhá uprostřed na zevní straně v zoubek. Líc křídel u samce fialově měnivý, u samice hnědý, na předních křídlech u obou pohlaví bílé skvrny ... iris L. (duhová)
b) Bílá páska na zadních křídlech nevybíhá v zoubek a je menší naž u předešlé ... 2
2.a) Páska přes křídla je bílá, rovněž i skvrny na předních křídlech. U samce fialová měna barev ... ilia Schiff. (červená)
b) Páska přes křídla je světle žlutohnědá, 3 skvrny v rohu předních křídel bílé, ostatní žlutavé. Jinak jako sub a) ... ilia var. clytie Schiff.


B. NYMPHALINAE

1.a) Tykadla zvolna v protáhlý kyj přecházející. Na tmavých křídlech většinou bílé pásky nebo řady bílých skvrn. Oči lysé ... 2
b) Tykadla náhla ztluštělá v krátký kyj ... 3
2.a) Křídla obvyklého tvaru bez nápadného rozdílu mezi délkou a výškou. Diskoidální pole zadních křídel otevřené ... 1. Limenitis
b) Křídla podlouhlá, přední se zaokrouhleným okrajem. Diskoidální pole všech křídel otevřené ... 2. Neptis
3.a) Oči lysé ... 4
b) Oči pýřité ... 5
4.a) Rub zadních křídel se 3 žlutavými páskami. Křídla na líci hnědožlutá, tmavěji mřížkovaná nebo skvrnitá (výjimkou kromě toho ještě s bílými skvrnami). Diskoidální pole zadních křídel otevřené ... 7. Melitaea
b) Rub zadních křídel obyčejně s 3 řadami perleťových nebo stříbrných skvrn, někdy s příčnými stříbrnými (perleťovými) proužky. Křídla na líci hnědožlutá, s černými, obyčejně oddělenými skvrnami, které tvoří též 1-2 řady podél vnějšího okraje. Diskoidální pole zadních křídel jemnou žilkou uzavřené ... 8. Argynnis
5.a) Vnější okraj zadních křídel není na žilce M3 laločnatě povytažen. Líc předních křídel s několika bílými skvrnami v předním rohu, rub všech křídel velmi pestrý ... 3. Pyrameis
b) Vnější okraj zadních křídel na žilce M3 laločnatě povytažen... 6
6.a) Vnější okraj zadních křídel na žilce M3 zvláště výrazně povytažen a u všech křídel vůbec nápadně laločnatý. Vnitřní okraj předních křídel dovnitř prohnutý, neboť vnitřní (zadní) roh je také povytažen. U našeho zástupce na rubu zadních křídel bílý háček v podobě C ... 5. Polygonia
b) Vnější okraj zadních křídel není příliš nápadně laločnatý. Vnitřní okraj předních křídel není dovnitř prohnutý. Na rubu zadních křídel není bílé C ... 7
7.a) Rub křídel převážně tmavě šedohnědý s jemnými černými liniemi ... 4. Vanessa
b) Rub křídel pestrý se sítí světlých žilek na červenohnědé půdě a s šedofialovými skvrnami ... 6. Arachnia

1. rod: Limenitis F. (Bělopásek)

1.a) Rezavé půlměsíce v lemu. Délka předních křídel 33-40 mm. Tmavohnědá křídla, u samce přední s bělavými skvrnami, zadní s více méně málo vyznačenou, obyčejně jen špinavě okrovou nebo nazelenalou páskou. U samice bílé skvrny a široká bílá páska ... populi L. (topolový)
(U aberace samce tremulae Esp. líc křídel bez pásek, bílé skvrny jen v předním rohu.)
b) Modré půlměsíce v lemu nebo lem bez půlměsíců. Menší než předešlý, délka předních křídel 24-30 mm ... 2
2.a) Lem s modrými půlměsíci. Rub křídel měďově rezavý s jedinou řadou černých skvrnek poblíž vnějšího okraje křídel ... camilla Schiff. (zimolezový)
b) Lem bez půlměsíců. Rub křídel rezavě okrový s 2 řadami černých skvrnek poblíž vnějšího okraje křídel. Na rubu předních křídel černavé okolí bílých skvrn ... sibylla L. (menší)

2. rod: Neptis F. (Bělopásek)

1.a) Bílá páska přes obě křídla, na předních uprostřed přerušená. Na předních křídlech kromě toho od jejich kořene podélná, nepravidelná řada bílých skvrnek ... lucilla F. (tavolníkový)
b) Kromě hlavní bílé pásky přes křídla táhne se v lemu předních i zadních křídel ještě jedna řada bílých skvrnek. Podélná řada na předních křídlech. Podélná řada na předních křídlech přesnější, výraznější, složená obyčejně ze 3 dosti velkých skvrn ... aceris Lep. (hrachorový)

3. rod: Pyrameis Hb. (Babočka)

1.a) Křídla sametově černá s modravou špičkou, na předních šikmá červená páska, na zadních červený lem s černými tečkami. Rub předních křídel podobný líci ... atalanta L. (admirál)
b) Křídla cihlově červenohnědá s černými kresbami. Rub předních křídel růžový s černými skvrnami ... cardui L. (bodláková)

4. rod: Vanessa F. (Babočka)

1.a) Na líci křídel 4 velká, pestrá oka. Základní barva rudohnědá ... io L. (paví oko čili chmelová)
b) Na líci nejsou pestrá oka ... 2
2.a) Křídla narudle černá, sametově lesklá, s žlutým, někdy skoro bílým lemem. Před lemem řada modrých klínků ... antiopa L. (osiková čili černopláštník)
b) Křídla více méně hnědočervená, s černými skvrnami a tmavým lemem ... 3
3.a) Modré půlměsíce v černém lemu předních i zadních křídel. Základní barva jasně hnědočervená délka předních křídel nejvýše 25 mm ... urticae L. (kopřivová čili žahavková)
b) Modré půlměsíce jen v lemu zadních křídel nebo vůbec chybějí. V základní barvě méně červené, délka předních křídel 25-30 mm ... 4
4.a) Modré půlměsíce vůbec chybějí. Na předních křídlech v předním rohu a na zadních u předního okraje bílé skvrny v černém okolí. Na rubu zadních křídel bílé znamení napodobující písmeno L ... L-album Esp. (bílé L)
(Tento druh se někdy řadí k rodu Polygonia Hb.)
b) Modré půlměsíce na zadních křídlech více nebo méně zřetelné. Bílá skvrna na předním okraji zadních křídel chybí. Na rubu není bílé L ... 5
5.a) Nohy žlutavé. Mezi širokým tmavým lemem a nejbližší černou skvrnou v předním rohu je podlouhlá bělavá skvrna. Modré půlměsíce velmi zřetelné, okraj křídel dosti zubatý ... xanthomelas Esp. (vrbová)
b) Nohy hnědé. V předním rohu žlutohnědá skvrna. Modré půlměsíce méně zřetelné, zuby na okraji křídel méně význačné ... polychloros L. (jilmová)

5. rod: Polygonia Hb. (Babočka)

Křídla značně zubatá, s černými skvrnami a tmavším lemem. Rub tmavě šedohnědý s bílým C na zadních křídlech. U nás jen jeden druh ... C-album L. (meruzalková čili bílé C)

6. rod: Arachnia Hb. (Babočka)

1.a) Líc křídel rezavě hnědý s řadou černých skvrn a s drobnými bílými skvrnkami v rohu předních křídel, ale bez bílých pásek. Na jaře ... levana L. (síťkovaná)
b) Líc křídel tmavohnědý s příčnými, nažloutle bílými páskami. Větší než předešlá. V létě ... var. prorsa L.
(Pozn. Výjimečně se vyskytuje podzimní generace, ab. porima O., podobná prorse, ale s páskami žlutavými a lícem zčásti červenohnědým).

7. rod: Melitaea F. (Hnědásek)

1.a) Líc křídel trojbarevný. Rub zadních křídel s třemi žlutavými páskami ... 2
b) Líc křídel dvojbarevný ... 3
2.a) Křídla tmavohnědá s červenavou páskou (bez černých teček) při lemu a s bělavými skvrnami. Na rubu zadních křídel střední žlutavá páska černou čarou po délce rozdělena ... maturna L. (osikový)
b) Křídla okrově hnědá s hnědočervenou páskou při lemu, navnitř tmavě ovroubenou. Na zadních křídlech v ní drobné černé tečky. V lemu okrové měsíčky, sahající až k okraji křídel ... aurinia Rott. (chrastavcový)
3.a) Na rubu zadních křídel dvě běložluté, černě tečkované pásky a běložlutý kořen křídel s černými tečkami ... 4
b) Na rubu zadních křídel dvě běložluté pásky bez teček a u kořene třetí řada běložlutých, černě lemovaných skvrn ... 6
4.a) Na hnědočervených křídlech řady černých skvrn. Po řadě skvrn ve střední čáře následuje pruh beze skvrn (u samice i v tomto pruhu černé skvrny, které většinou spolu nesouvisí), pak při vnějším okraji křídel těsně za sebou 2 řady více méně poloměsíčitých skvrn. Na rubu u kořene zadních křídel shluk černých skvrn ... didyma O. (květelový)
b) Na hnědožlutých křídlech řady příčných černých proužků a jen málo samostatných skvrnek. Celý líc křídel celkem stejnoměrně tmavěji mřížkovaný a rozdělený tím na hnědožluté pásky ... 5
5.a) Druhá hnědožlutá páska od vnějšího okraje zadních křídel černě tečkovaná ... cinxia L. (kostkovaný)
b) Druhá páska zadních křídel bez teček ... phoebe Knoch. (diviznový)
6.a) Na líci zadních křídel zřetelné 3 řady rezavohnědých skvrnek, vznikajících mřížkováním tmavohnědých proužků na rezavém podkladě. Řada nejbližší kořenu křídla je složena z největších skvrn. Makadla celá jasně žkutá ... athalia Rott. (jitrocelový)
b) Na líci zadních křídel 2 řady rezavohnědých skvrnek. Směrem ke kořenu křídla případně ještě neúplná, někdy nezřetelná řada třetí ... 7
7.a) Skvrny velmi malé, celkový dojem zbarvení křídel tmavý. Skvrnky ve třetí řadě nepatrné. Délka předních křídel 17 až 19 mm. Na rubu zadních křídel řada černých teček (někdy se světlými středy) za poloměsíčitými skvrnami lemu ... dictynna Esp. (černýšový)
b) Skvrny větší než u předešlého. Třetí řada zřetelněji vyvinutá. Délka předních křídel 14-16 mm. Makadla jen u kořene světle žlutá, na vnější straně však rudožlutá ... aurelia Nick. (rozrazilový)

8. rod: Argynnis F. (Perleťovec)

1.a) Rub zadních křídel zelenavý se 3 stříbřitými pruhy, z nichž od kořene nejvzdálenější je nejdelší. Velcí motýli, délka předních křídel 30-36 mm. Při vnějším okraji okrouhlé zelené skvrny ... paphia L. (stříbročarý)
(Pozn. Někdy ab. valesina Esp. se stříbřitě zelenošedým lícem.)
b) Rub zadních křídel se 3 řadami stříbrných nebo perleťových skvrn (u kořene, ve střední čáře a v lemu). Většinou menší a prostřední motýli. Délka předních křídel nejvýše 30 mm ... 2
2.a) Vnější okraj předních křídel tvoří více méně vypuklý oblouk. Malí a menší motýli ... 3
b) Vnější okraj předních křídel je buď přímý nebo mírně až zřetelně vykrojený. Prostřední a větší motýli ... 7
3.a) Přední roh zadních křídel tvoří skoro pravý úhel. Přední křídla protáhlého tvaru, vnější okraj značně šikmý. Rub zadních křídel skořicový, částečně ametystově zbarvený, před lemem tmavohnědé, světle očkované skvrny ... dia L. (fialkový)
b) Přední roh zadních křídel je mírně zaokrouhlený ... 4
4.a) R1 a R2 vznikají samostatně z pole diskoidálního, ostatní větve tvoří s R2 vidlice. Rub zadních křídel v zevní části nafialovělý ... 5
b) Jen R1 vzniká samostatně z pole diskoidálního. Rub zadních křídel rezavě hnědý, s řadou černých skvrnek před lemem ... 6
5.a) Na rubu zadních křídel řada černých teček před lemem. Délka předních křídel 19-21 mm ... ino L. (kopřivový)
b) Na rubu zadních křídel lemové skvrny chybějí. Délka předních křídel 21-24 mm. ... daphne Schiff. (ostružinový)
6.a) Ve střední pásce na rubu zadních křídel 3 perleťové skvrny. Před nimi velká tečka ... selene Schiff. (dvanáctitečný)
b) Ve střední pásce jediná perleťová skvrna (uprostřed). Tečka před ní menší a žlutavě vroubená ... euphrosyne L. (nejmenší)
7.a) Vnější okraj předních křídel zřetelně vykrojen, vnitřní roh zadních křídel tvoří pravý úhel. Na rubu zadních křídel velké perleťové skvrny. Před řadou 7 okrajních perleťových skvrn řada 7 hnědých oček se stříbřitými středy v kaštanové pásce. V předním rohu předních křídel malé perleťové skvrnky. Délka předních křídel 18-20 mm (letní generace až 25 mm.) ... lathonia L. (malý)
b) Vnější okraj buď jen mírně vykrojený nebo přímý. Vnitřní roh zadních křídel netvoří pravý úhel. Větší motýli než předešlý ... 8
8.a) Rub zadních křídel tmavě zelenavý, při lemu okrově žlutý, bez rezavých koleček. Střední řada perleťových skvrn je částečně tmavěji lemována. Drobné perleťové skvrny při okraji tvaru vejčitého a navnitř šedozeleně lemované ... aglaja L. (velký)
b) Rub zadních křídel není tmavě zelenavý, nýbrž převážně okrový. V pásu mezi středovými a okrajními perleťovými skvrnami řada rezavých koleček se stříbřitými středy. Nejkrajnější perleťové skvrny tvaru poloměsíčitého a navnitř hnědě lemované ... 9
9.a) Délka předních křídel průměrně 25 mm. U samice na líci předních křídel bělavé skvrnky v předním rohu ... niobe L. (maceškový)
(Ab. pelopia Bck. je tmavě zbarvená, ab. eris Meig. má skvrny na rubu zadních křídel bez perleťového lesku.)
b) Délka předních křídel průměrně 27 mm. Křídla na líci živěji zbarvená a žilky Cu1,2 na předních křídlech před středem zduřelejší než u předešlého. U samice líc předních křídel bez bělavých skvrnek ... addipe L. (prostřední)


5. čeleď: Satyridae Sw. (Okáči)

Přední nohy u obou pohlaví zakrnělé. 1-3 žilky na předních křídlech u kořene měchýřkovitě zduřelé. Na křídlech u většiny, alespoň na spodní straně, nevelká očka v prostoru mezi polem diskoidálním a vnějším okrajem. Křídla převážně tmavě zbarvená. Housenky tlusté, na zadním konci zúžené, pravidlem s podélnými pruhy. Přezimují. Růžkaté kukly buď hlavou dolů zavěšené nebo lehounce opředené na zemi.

1.a) Pouze žilka S na předních křídlech u kořene zduřelá. Oči lysé ... 2
b) Dvě žilky, S a Cu, na předních křídlech u kořene zduřelé. Oči lysé nebo pýřité ... 3
c) Tři žilky, S, Cu a alfa, na předních křídlech u kořene zduřelé. Oči lysé ... 6
2.a) Líc křídel černobíle kostkovaný ... 1. Melanargia
b) Líc křídel tmavohnědý, s rezavou páskou v lemu, někdy rozloženou ve skvrny. V pásce obyčejně očka ... 2. Erebia
3.a) Oči pýřité. Přední křídla s jediným (někdy ještě maličké očko přídatné), dosti velkým, bíle tečkovaným okem, v jednom případě s řadou 5 velkých, slepých ok; zadní s 2-4 oky ... 3. Pararge
b) Oči lysé ... 4
4.a) Vnitřní okraj zadních křídel není před rohem vykrojen. Většinou velcí motýli, se širokými, světlými páskami na líci křídel nebo bez pásek, ale pak mají na předních křídlech po dvou očkách, buď modře tečkovaných nebo s 2 maličkými bílými skvrnkami mezi nimi ... 3. Satyrus
b) Vnitřní okraj zadních křídel před rohem vykrojen. Prostřední motýli, tmavohnědí až žlutohnědí, v tomto případě s tmavším lemem křídel. U některých druhů u samice přes přední křídla rezavá páska, která však nesahá až k okrajům ... 5
5.a) Rub předních i zadních křídel všecek světle hnědošedý, celkem se 7-8 očky ... 5. Aphantopus
b) Rub předních křídel okrový s hnědým lemem a jediným okem v předním rohu, zadních hnědavý a různě odstíněný ... 6. Epinephele
6) Malí motýli, šedohnědí nebo okrově žlutí, často s tmavším lemem, jinak jednobarevní ... 7. Coenonympha

1. rod: Melanargia Meig. (Okáč)

Na rubu zadních křídel přerušená řada oček při lemu. U nás jen jeden druh ... galathea L. (bojínkový čili kostkovaný)
(Někdy aberace bez oček na rubu [galene O.] nebo aberace s velmi tmavým lícem [procida Hbst.]).

2. rod: Erebia Dalm. (Okáč)
                (Maniola Schrk.)

1.a) Třásně křídel jednobarevně hnědavé. Vnější okraje křídel rovné ... 2
b) Třásně křídel bělavé, hnědé skvrnité. Vnější okraje křídel lehce zejkované ... 4
2.a) Tmavohnědá křídla s rudohnědými páskami, v nich černá očka bez bílých teček. Páska na zadních křídlech rozložena v jednotlivé skvrny. Menší motýl, u nás výskyt pochybný ... epiphron Knoch.
b) Tmavohnědá křídla s rudohnědými páskami, v nich černá očka s bílými středy. Pásky souvislé nebo rozložené ve skvrny ... 3
3.a) Rezavá páska předních křídel rozložena v jednotlivé podlouhlé skvrny. Z řady oček 2 v předním rohu jsou největší. Křídla na líci i na rubu zdají se u kořene tmavší ... medusa F. (rosičkový)
b) Rezavá páska předních křídel souvislá, pouze žilkami rozdělená. Obyčejně jen 3 očka na předních křídlech, z nich 2 blízko sebe v předním rohu. Samice světlejší než samec, páska u ní žlutavá ... aethiops Esp. (kluběnkový)
4.a) Délka předních křídel 18-22 mm. Rezavá páska předních křídel u samce obyčejně s 5, u samice s 3 slepými očky ... euryale Esp. (rudopásný)
b) Délka předních křídel 23-27 mm. Rezavá páska předních křídel nazad zúžená, obyčejně se 4 očky s bílým středem. Třetí očko nejmenší. Na rubu zadních křídel od předního okraje se táhne bílá, zužující se klikatá páska ... ligea L. (černohnědý)
(Pozn. V Karpatech žije ještě celá řada druhů z rodu Erebia na př. E. melampus Fssl., mnestra Hb., manto Esp., nerine Frr., goante Esp., tyndarus Esp., celkem si podobní, někteří bez oček na líci.)

3. rod: Satyrus Westw. (Okáč)

1.a) Na líci předních i zadních křídel křídel bílé nebo bělavé, někdy hnědě poprášené (samec) pásky ... 2
b) Na líci předních i zadních křídel žlutavé až červenožluté, někdy málo patrné (samec) pásky ... 5
c) Na líci křídel buď vůbec žádné pásky nebo nejvýše jen na předních světle šedohnědá páska, která nedosahuje okrajů, a na zadních sotva trochu světleji odstíněný pruh ... 6
2.a) Motýl nápadně veliký (délka předních křídel 30-40 mm) se sametově černohnědými křídly, přes něž se táhne mléčně bílá páska, na předních křídlech přerušená. Líc předních křídel s očkem v přední části pásky, zadní křídla bez oček ... circe F. (voňavkový)
b) Motýl menší než předešlý (délka předních křídel nejvýše 25-33 mm), s páskou často hnědě poprášenou a alespoň na zadních křídlech méně určitou, rozšířenou a jako rozmazanou ... 3
3.a) Páska na předních křídlech rozložena v řadu bílých, někdy nažloutlých, podlouhlých skvrn; na zadních celistvá, ale rozšířená, na okrajích rozmazaná a neurčitě oddělená od okolí. Na výslunných svazích a skalách ... briseis L. (skalní)
b) Páska na předních křídlech celistvá, přerušovaná jen tmavými žilkami; na zadních určitěji ohraničená než u předešlého, hlavně na vnitřní straně. V lesích a na pasekách ... 4
4.a) Líc zadních křídel s drobným očkem v dolní části světlé pásky, a to při jejím zevním okraji. Pásky šedohnědě poprášené. Délka předních křídel průměrně 30 mm ... hermione L. (medyňkový)
b) Líc zadních křídel bez očka, žlutavá páska na vnitřní straně do úhlu lomená. Délka předních křídel průměrně 27 mm ... alcyone Schiff. (bělopásný)
5. Na hnědém líci žlutohnědá páska, někdy přerušovaná, u samce často velmi nezřetelná; v ní na předních křídlech 2 očka, u samice vždy bíle tečkovaná. Na zadních křídlech v dolní části pásky malé očko. Rub zadních křídel šedě vlnkovatý ... semele L. (metlicový)
6.a) Tmavohnědá křídla, na předních po 2 velkých černých okách s modrými středovými skvrnami. V zadním rohu zadních křídel někdy podobné, ale menší očko ... dryas Sc. (ovsový)
b) Tmavě šedohnědá křídla, na předních po 2 černých okách, obyčejně se světlými středy, mezi nimi 2 bílé skvrnky. U samice oka i se skvrnkami ve světle šedohnědé pásce, která na zadních křídlech a u samce je sotva patrná. V zadním rohu zadních křídel lze rozeznat maličké očko ... statilinus Hufn. (písečný)

4. rod: Pararge Hb. (Okáč)

1.a) Přední křídla na líci s jediným okem (někdy ještě maličké očko přídatné) ... 2
b) Přední křídla na líci s 5 velkými, slepými, světle vroubenými oky. Zadní rovněž s řadou ok podél lemu. Na rubu leží obě řady ok ve světlejších páskách a aspoň některá mají světlé středy ... achine Sc. (jílkový)
2.a) Hnědá křídla s více méně nesouvislou rezavou páskou na předních křídlech, v níž leží v předním rohu velké černé oko s bílým středem a směrem k rohu ještě očko maličké. Na zadních 2-3 podobná, ale menší oka v rezavém okolí ... maera L. (ječmínkový)
b) Okrová křídla se spletí hnědých příček a hnědým lemem. V předním rohu v okrově zbarvené ploše černé oko s bílým středem. Na zadních křídlech 3-4 očka ... megaera L. (zední)
c) Šedohnědá křídla se žlutavými nebo bělavými, nepravidelnými skvrnami. V předním rohu v jedné ze skvrn černé očko s bílým středem. Na zadních křídlech 3 očka ... aegeria L. (pýrový)

5. rod: Aphantopus Wallgr. (Okáč)

Líc černohnědý s několika malými černými, u samice bíle tečkovanými očky. Rub světle hnědošedý s 3 černými, bíle tečkovanými a oranžově vroubenými očky na předních, a obyčejně 5 na zadních křídlech. Jen jeden druh ... hyperanthus L. (prosíčkový)

6. rod: Epinephele Hb. (Okáč)

1.a) Líc křídel žlutohnědý se širokým hnědým lemem. V rohu předních křídel černé očko s 2 bílými skvrnkami, malé očko někdy i na zadních křídlech. Rub zadních křídel se světlejší páskou, v ní několik oček ... tithonus L. (lipnicový)
b) Líc křídel hnědý až černohnědý, někdy s rezavou páskou nebo rezavým okolím ok na předních křídlech. Rub předních křídel okrový s tmavším lemem a jediným okem v předním rohu, zadních šedohnědý, rozmanitě ostítěný ... 2
2.a) Líc šedohnědý s malým očkem v předním rohu. Samice světlejší, se 2 černými oky (též na rubu) s bílými tečkami ve světle rezavé pásce ... lycaon Rott. (šedohnědý)
b) Líc tmavohnědý s malým očkem v předním rohu. Samice poněkud světlejší, s jedním, dosti velkým očkem (též na rubu) v rezavé pásce. Mnohem hojnější než předešlý ... jurtina L. (luční) (janira L.)

7. rod: Coenonympha Hb. (Okáč)

1.a) Rub zadních křídel s olověně lesklou čarou lemovou ... 2
b) Rub zadních křídel bez olověně lesklé čary lemové ... 4
2.a) Přední křídla na líci okrová se širokým hnědým lemem. Zadní křídla hnědá s náznakem pásky, na jejich rubu smetanově bílá páska a řada velkých oček s bílými středy ... arcania L. (strdivkový)
b) Přední křídla na líci celkem stejnoměrně, světleji nebo tmavěji hnědá ... 3
3.a) Přední i zadní křídla na líci jednobarevně hnědá, na zadních 3-5 velkých, někdy trochu nezřetelných ok. Dosti vzácný ... hero L. (hnědý)
b) Přední křídla na líci světleji hnědá než zadní, na zadních očka jen poněkud prosvítají se spodní strany. Hojnější než předešlý ... iphis Schiff. (třeslicový)
4.a) Na rubu předních křídel černé, bíle tečkované očko. Líc jasně okrový s tmavším lemem a očkem v předním rohu. Zadní křídla bez oček ... pamphilus L. (pohankový)
b) Na rubu předních křídel 2 černá, bíle tečkovaná očka. Líc žlutohnědý s 1-2 průhlednými očky v předním rohu, někdy málo zřetelnými. Zadní křídla obyčejně s 3 očky (u samce někdy nezřetelnými) ... tiphon Rott. (stříbrooký)


6. čeleď: Lycaenidae Gerst. (Modrásci)

Malí motýli s podlouhlýma, nikoli přesně polokulovitýma očima, které jsou ovroubeny bílými šupinkami. Tykadla kroužkovaná, s podlouhlým kyjem. Přední nohy u samce poněkud kratší než u samice. Housenky s vyklenutým hřbetem, jemnými a sporými chloupky porostlé. Kukly buď zachycené vláknem nebo volně ležící. Některé druhy přezimují jako vajíčko.

1.a) Rub křídel s řadami černých, zhusta bíle lemovaných teček ... 2
b) Rub křídel s úzkými, napříč se táhnoucími bílými páskami, které mohou být klikatě lomené (někdy se rozpadají v čárky), nebo rub křídel zelený ... 3
2.a) Na rubu předních křídel v poli diskoidálním kromě skvrny na příčce 2 černé tečky v podélné řadě. Líc křídel ohnivě lesklý nebo aspoň částečně žlutočerveně zbarvený (přitom třeba i modře měnivý) ... 4. Chrysophanus
b) Na rubu předních křídel v poli diskoidálním kromě skvrny na příčce žádná nebo jediná černá tečka (výjimkou rozštěpená). Líc křídel u samce obyčejně modrý, u samice převahou šedohnědý nebo aspoň hnědě lemovaný ... 5. Lycaena
3.a) Zadní křídla se zřetelně vyvinutou ostruhou na Cu2 ... 4
b) Zadní křídla bez ostruhy na Cu2. Rub křídel zelený ... 2. Callophrys
4.a) Na předních křídlech má R tři větve, vesměs jednoduché (splynuly R2 a R3, R4 a R5) ... 1. Thecla
b) Na předních křídlech má R dvě větve jednoduché (splynuly R2 a R3 a 1 rozvětvenou ( R4, R5 a M1 vznikají v předním rohu pole diskoidálního na společné stopce) ... 3. Zephyrus

1. rod: Thecla F. (Ostruháček)

1.a) Líc předních křídel s rezavými skvrnami ve vnější polovině nebo v lemu ... 2
b) Líc předních křídel bez rezavých skvrn ... 3
2.a) Rezavé skvrny v lemu předních i zadních křídel. Jsou nejzřetelnější v zadních partiích křídel, vytrácejí se směrem k předním okrajům. Křídla tmavohnědá, na rubu podél lemu černé, navnitř modrobíle lemované skvrny ... pruni L. (švestkový)
b) Rezavá, široká, jen žilkami rozdělená skvrna na předních křídlech. Rub světle šedohnědý s příčnou řadou úzkých, bílých čárek. Předposlední z nich na zadních křídlech v ostrém úhlu zlomená ... samice ilicis Esp. (cesminový)
3.a) Bílá čára (složená z řady bílých čárek) na rubu zadních křídel na dolním konci v podobě W lomená ... W-album Knoch. (jilmový)
b) Bílá čára (složená z řady bílých čárek) na rubu zadních křídel netvoří na dolním konci písmeno W ... 4
4.a) Předposlední z bílých čárek na rubu zadních křídel v ostrém nebo pravém úhlu zlomená. Bez výrazné modré skvrny v rohu zadních křídel ... samec ilicis Esp. (cesminový)
b) Předposlední z bílých čárek na rubu zadních křídel rovná nebo téměř rovná ... 5
5.a) Na rubu zadních křídel ve vnitřním rohu velká a výrazná modrá skvrna. Na líci na diskoidální příčce předních křídel není žlutavá skvrna. Poblíž ostruhy 1-2 rezavožluté skvrny, zvláště u samice dobře znatelné ... spini Schiff. (trnkový)
b) Na rubu zadních křídel je modrá skvrnka téměř nezřetelná. Na líci na diskoidální příčce předních křídel není žlutavá skvrna. Poblíž ostruhy jen nepatrné rezavožluté skvrnky ... acaciae F. (kapinicový)

2. rod: Callophrys Billb. (Ostruháček)

Na líci tmavohnědý, na rubu smaragdově zelený s řadou světlých teček, jež často chybí. Jediný druh ... rubi L. (ostružinový)

3. rod: Zephyrus Dalm. (Ostruháček)

1.a) Křídla na rubu modravě šedá, na zadních jediný příčný bělavý proužek. Líc tmavohnědý s tmavomodrou měnou (samec) nebo s 2 tmavomodrými podélnými pruhy na předních křídlech (samice) ... quercus L. (dubový)
b) Křídla na rubu žlutohnědá na zadních 2 příčné bělavé proužky. Líc tmavohnědý s černou podlouhlou skvrnkou na příčce diskoidální (u samce s malým narezavělým plaménkem u ní) a u samice kromě toho s velkou červenou ledvinovitou skvrnou na předních křídlech. Délka předních křídel je 18 mm ... betulae L. (březový)

4. rod: Chrysophanus Hb. (Ohniváček)
                (Polyomnatus Latr.)

1.a) Líc více nebo méně ohnivě zlatočervený, bez modravé měny barvy. Zlatočervená barva je však někdy omezena jen na řadu skvrn při okraji křídel, jinak jsou křídla hnědá nebo šedohnědá ... 2
b) Líc více nebo méně ohnivě zlatočervený, do modra měnivý ... 10
2.a) Přední křídla úplně beze skvrn nebo jen s prosvítajícími ze spodu skvrnkami ... 3
b) Přední křídla černě skvrnitá ... 4
3.a) Přední i zadní křídla celá krásně ohnivá, černě lemovaná. Dosti hojný ... samec virgaureae L. (celíkový)
b) Přední křídla ohnivě zlatožlutá, zadní nahnědlá. Rub předních křídel s dvojí řadou skvrn podél vnějšího okraje. Vzácný ... samec thersamon Esp. (janovcový)
4.a) Přední i zadní křídla tmavě šedohnědá, černě skvrnitá, se zlatočervenými skvrnami mezi 2 řadami černých v lemu křídel (zvláště na rubu dobře patrné). Délka předních křídel 13-15 mm ... samec dorilis Hufn. (černoskvrnný)
b) Aspoň přední křídla více nebo méně (někdy skoro neznatelně) ohnivá, černě skvrnitá, zadní většinou hnědá se zlatočerveným lemem ... 5
5.a) Přední křídla na líci zlatočerveně ohnivá ... 6
b) Přední křídla na líci spíše hnědá, jen do ruda měnivá. Rub zadních křídel popelavý, s výrazným žlutočerveným lemem ... 9
6.a) Přední i zadní křídla ohnivě červená, zadní u kořene trochu nahnědlá, na obojích černé skvrny. Na rubu předních jednoduchá řada černých skvrn ... samice virgaureae L. (celíkový)
b) Přední křídla více nebo méně ohnivá, zadní tmavohnědá s šedým nádechem a ohnivě lemovaná ... 7
7.a) Přední křídla s tmavohnědým lemem, asi 2 mm širokým. Obě pohlaví stejně zbarvená ... phlaeas L. (černokřídlý)
b) Přední křídla s černými skvrnkami při vnějším okraji ... 8
8.a) Rub předních křídel s dvojitou řadou skvrn podél vnějšího okraje, zadních s červenožlutým lemem ... samice thersamon Esp. (janovcový)
b) Rub předních i zadních křídel jasně šedožlutý, s rezavými, po obou stranách černými tečkami lemovanými skvrnami podél vnějšího okraje ... samice dorilis Hufn. (černoskvrnný)
9.a) Délka předních křídel 16-17 mm. Na okraji předních křídel páska ze zlatočervených skvrn, vytrácející se směrem k přednímu rohu ... samice hippothoë L. (černočárný)
b) Délka předních křídel 18-20 mm. Na okraji předních křídel tmavší páska ... samice alciphron Rott. (modrolesklý)
10.a) Délka předních křídel asi 12-13 mm ... 12
b) Délka předních křídel nejméně 16 (16-20) mm ... 11
11.a) Křídla ohnivě tmavorudá, modře měnivá, s černou čárkou na příčce diskoidální a tmavým okrajem na předních křídlech, s černými skvrnkami v lemu křídel zadních ... samec hippothoë L. (černočárný)
b) Křídla žlutočervená se značnou příměsí modrofialové, měnivá. Černá čárka na příčce diskoidální a černý okraj na předních křídlech, před ním řada černých skvrn ... samec alciphron Rott. (modrolesklý)
12.a) Přední křídla ohnivě červená, modře měnivá, s černými skvrnami (u samice často modře lemovanými). Zadní tmavá, částečně modře měnivá, s červeným lemem ... amhidamas Esp. (barvoměnný)
(Pozn. Velmi vzácně mohl by se u nás objevit Chrysophanus dispar Hw. var. rutilus Wernb., jehož původní tvar byl naposled zjištěn ve Velké Británii roku 1848. Varieta rutilus Wernb. podobá se nejvíce ohniváčku celíkovému, ale je trochu větší [délka předních křídel 18-19 mm]; samec má na líci černou skvrnou na příčce diskoidální a úzký černý lem, samiči lem široký a na rozdíl od ohniváčka celíkového méně černých skvrn. Rub zadních křídel modravě šedý.)

5. rod: Lycaena Fab. (Modrásek)

1.a) Rub zadních křídel s modrozelenými, stříbřitě lesklými skvrnami v lemu ... 2
b) Rub zadních křídel bez stříbřitých skvrn v lemu ... 5
2.a) Zadní křídla s krátkou ostruhou na Cu2. Samec modrý s úzkým tmavým lemem, samice červenohnědá ... argiades Pall. (štírovníkový)
b) Zadní křídla bez ostruhy na Cu2 ... 3
3.a) Délka předních křídel 10-15 mm. Samec modrý s tmavým lemem, samice hnědá s rezavou páskou podél vnějšího okraje zadních křídel (někdy i na předních trochu zřetelnou) ... 4
b) Délka předních křídel 15-16 mm. Samec fialově modrý (tmavého odstínu), samice tmavě šedohnědá s modrým poprašením u kořene a bez rezavé pásky. Rub tmavošedý, zelenavě stříbřité skvrnky obyčejně jen nepatrné ... optilete Kn. (stříbroskvrnný)
4.a) Tmavý lem u samce dosti široký, rezavá páska samice jen na zadních křídlech. Na rubu zadních křídel u obojího pohlaví při okraji řada krásně zelenavě stříbřitých skvrnek ... argus L. (obecný)
b) Tmavý lem u samce užší, rezavá páska samice často i na předních křídlech trochu patrná. Na rubu zadních křídel stříbřité skvrny ještě význačnější než u předešlého, rezavá páska lemová širší a černá očka poměrně menší než na předních ... argyrognomom Bgstr. (černolemovaný)
5.a) Rub zadních křídel s červenožlutými skvrnami nebo s červenožlutou páskou v lemu ... 6
b) Rub zadních křídel bez červenožlutých skvrn nebo červenožluté pásky v lemu ... 17
6.a) Rub zadních křídel s bělavým plaménkem ... 7
b) Rub zadních křídel bez bělavého plaméku ... 14
7.a) Třásně křídel tmavě kostkované nebo aspoň na žilkách tmavší ... 8
b) Třásně křídel ani tmavě kostkované ani na žilkách tmavší ... 9
8.a) Líc u samce blankytně modrý, u samice tmavohnědý s modře poprášeným kořenem. Bílý plamének na rubu zadních křídel dosahuje jen k prvé řadě oček ... bellargus Rott. (jetelový)
(Pozn.: Ab. ceronus Esp. má na líci zadních křídel černé tečky podél vnějšího okraje a samice je skoro modrá.)
b) Líc u samce stříbřitě modrý se širokým tmavohnědým lemem, v němž na zadních křídlech jsou světle vroubené, tmavohnědé skvrny. Samice hnědá, podél vnějšího okraje zadních křídel rezavé skvrny s černými středy. Bílý plamének na rubu zadních křídel dosahuje rovněž jen k prvé řadě oček ... corydon Poda (vikvicový)
9.a) Líc modrý s červenavým nádechem ... 10
b) Líc křídel hnědý ... 11
10.a) Plamének přesahuje směrem ke kořeni křídla daleko za řadu bíle vroubených skvrnek. Křídla s úzkým tmavým lemem. Délka předních křídel 16-18 mm. Očka na rubu předních křídel větší než na zadních ... samec hylas Esp. (komonicový)
b) Plamének dosahuje jen k řadě bíle vroubených skvrn. Křídla bez tmavého lemu. Délka předních křídel 14-17 mm ... samec icarus Rott. (jehlicový)
11.a) Líc křídel bez rezavých skvrn nebo jen s nepatrnými stopami (samice). Bílý plamének na rubu zadních křídel dosahuje až ke středové skvrně. Podél vnějšího okraje na rubu všech křídel červenožluté skvrny, u samce na předních křídlech málo patrné. Obě pohlaví stejně zbarvená ... eumedon Esp. (bělopásný)
b) Líc křídel s rezavými skvrnami v lemu ... 12
12.a) Bílý plamének na rubu zadních křídel dosahuje jen k řadě bíle vroubených skvrn (Pozn. U aberací např. caerulea Fuchs., líc samice modře poprášen) ... samice icarus Rott. (jehlicový)
b) Bílý plamének přesahuje řadu skvrn ... 13
13.a) Délka předních křídel 12-14 mm. Samec i samice stejně zbarvení ... astrarche Bgstr. (tmavohnědý)
b) Délka předních křídel 16-18 mm. Očka na rubu předních křídel větší než na zadních ... samice hylas Esp. (komonicový)
14.a) Třásně tmavě skvrnité. Délka předních křídel 12-15 mm ... 15
b) Třásně nejsou skvrnité. Délka předních křídel 17-18 mm. Samec modrý s hnědavým lemem, samice tmavohnědá s rezavými skvrnami v lemu zadních křídel ... amandus Schn.
15.a) Líc křídel červenavě modrý ... samec baton Bgstr. (černočárný)
b) Líc křídel černavě hnědý, více nebo méně modře u kořene poprášený ... 16
16.a) Rub nápadně bělavý s velmi výraznými černými skvrnami a souvislou červenou páskou v lemu zadních křídel. Na líci podél vnějšího okraje černé, modře lemované skvrny. U samice křídla na líci jen trochu modře poprášená ... orion Pall. (battus Hb.) (rozchodníkový)
b) Rub světle šedý s méně nápadnými černými, světle vroubenými skvrnkami a s rezavými skvrnami v lemu zadních křídel ... samice baton Bgstr. (černočárný)
17.a) Líc křídel s řadami černých skvrn ... 28
b) Líc křídel, ať modrý nebo hnědý, bez černých skvrn (nejvýše řada skvrn při vnějším okraji zadních křídel) ... 18
18.a) Rub zadních křídel s bělavým plaménkem ... 19
b) Rub zadních křídel bez bělavého plaménku ... 20
19.a) Zadní křídla na žilkách Cu1 a Cu2 vybíhají v ostružky. Líc narudle modrý s tmavými, význačnými žilkami, na předních křídlech černá skvrna na příčce diskoidální, na zadních světleji lemované skvrny podél vnějšího okraje. Na rubu zadních křídel bělavý plamének ... samice meleager Esp. (hnědoskvrnný)
b) Zadní křídla s rovným okrajem. Rub šedohnědý s bílým plaménkem od vnějšího okraje zadních křídel až ke kořenu. Očka, seřazená v příčné řadě, na rubu předních křídel větší než na zadních. Samec leskle zelenavě modrý s hnědým lemem a tmavými konci žilek. Samice hnědá s modrým poprášením u kořene křídel ... damon Schiff. (ligrusový)
20.a) Rub křídel modravě bílý s drobnými černými skvrnkami, u kořene křídel nejmodřejší. Samec na líci krásně modrý s načervenalým tónem, samice s hnědým předním rohem a lemem a s tmavými skvrnami podél vnějšího okraje zadních křídel ... 6. rod: Cyaniris Dalm. (Modrásek)
(Pozn. Tento rod není uveden samostatně v klíči rodů na str. 83, aby určování modrásků bylo usnadněno.)
Jediný druh ... argiolus L. (krušinový)
b) Rub křídel šedý, hnědošedý nebo hnědavý, někdy u kořene modře nebo zelenavě poprášený, s očky a skvrnkami ... 21
21.a) Zadní křídla s rovným okrajem ... 22
b) Zadní křídla s okrajem na cu1 a cu2 laločnatým (v krátké hroty protaženým). Líc blankytně modrý do červena, s úzkým tmavým okrajem a někdy lehce naznačenou skvrnou na příčce diskoidální ... samec meleager Esp. (hnědoskvrnný)
22.a) Délka předních křídel 10-12 mm. Líc křídel tmavohnědý, u samce zpravidla, u samice někdy u kořene modře poprášený ... minima Fuessl. (nejmenší)
b) Délka předních křídel větší než 14 mm (většinou přes 16 mm) ... 23
23.a) Rub křídel hnědý bez modrého poprášení u kořene. Křídla na líci hnědá, někdy u kořene lehounce modře poprášená. Na rubu zadních jediná, velmi výrazně obloučitá řada černých skvrn ... samice arcas Rott. (bahenní)
b) Rub křídel světle šedý až hnědošedý nebo popelavý, obyčejně u kořene modře nebo modrozeleně poprášený ... 24
24.a) Černé, bíle vroubené skvrny na rubu předních křídel značně větší než na zadních. Rub zadních křídel u kořene do značné vzdálenosti modrozelený. Samec blankytně modrý do červena s úzkým černým lemem, samice tmavohnědá, u kořene modře poprášená ... cyllarus Rott. (kozincový)
b) Černé skvrny na rubu předních křídel nejsou nápadně větší než na zadních ... 25
25.a) Líc křídel hnědý, rub u kořene modrozeleně poprášený ... samice semiargus Rott. (lesní)
b) Líc křídel převážně modrý, ale s širokým tmavohnědým lemem a předním okrajem křídel. Na rubu křídel v lemu řada nejasných, jako setřených skvrnek ... samice jolas O. (měchýřníkový)
c) Líc křídel modrý, jen s úzkým tmavým lemem ... 26
26.a) Rub křídel šedý s modrozeleným poprášením u kořene ... 27
b) Rub křídel tmavě popelavý bez modrého poprášení. Líc červenavě modrý s černým lemem ... samec alcon F.
27.a) Líc fialově modrý s úzkým tmavým lemem. Délka předních křídel 15-18 mm ... samec semiargus Rott. (lesní)
b) Líc narudle modrý s úzkým tmavým lemem. Délka předních křídel 18-22 mm. Na rubu křídel řada nejasných, jako setřených skvrnek v lemu ... samec jolas O. (měchýřníkový)
28.a) Líc křídel modrý, s bělavým nebo fialovým odstínem ... 29
b) Líc křídel v základě tmavohnědý, s větší nebo menší příměsí modré barvy, někdy jen modře poprášený ... 30
29.a) Líc fialově modrý s tmavým lemem a černými skvrnami. Podél vnějšího okraje zadních křídel ne vždy určitá řada tmavých skvrnek. Na rubu výrazné černé, bíle vroubené skvrny, modrozelené poprášení u kořene a dvojitá řada mdlých skvrnek podél vnějších okrajů. v poli diskoidálním (vespod) na předních křídlech černá skvrna, někdy rozštěpená. U samice černé skvrny na líci předních křídel často velmi výrazné ... arion L. (černoskvrnný)
b) Líc bělavě modrý s tmavým lemem. Černé skvrny na líci málo zřetelné. Na rubu černé skvrny menší než u předešlého, řada mdlých skvrnek podél vnějších okrajů jenom jednoduchá. Poli diskoidální na rubu předních křídel bez černé skvrny ... samec euphemus Hb. (očkovaný)
30.a) Modré poprášení na líci omezeno jen na nejbližší okolí kořene křídel. Na předních křídlech (v hnědé části) od shora dolů řada podélných černých skvrn ... samice alcon F.
b) Modré poprášení na líci se šíří od kořene křídel až do zevní poloviny ... 31
31.a) Na rubu zadních křídel jediná, velmi výrazně naven zakřivená (zčásti v podobě paraboly) řada skvrn na hnědé půdě. Na líci široký tmavý lem a řada černých skvrn ... samec arcas Rott. (bahenní)
b) Na rubu zadních křídel 2 zakřivené řady skvrn na hnědošedé půdě, z nich ona podél zevního okraje ze skvrnek menších a mdlejších. Na líci modravé partie ve vnitřní polovině křídel a podlouhlé černé skvrny ... samice euphemus Hb. (očkovaný)


B. Tribus GRYPOCERA

1. čeleď: Hesperidae (Soumračníci)

Drobní motýli krátkých křídel, s velkou hlavou a silným tělem. Krátká tykadla s podlouhlým kyjem a se štětičkou chloupků u kořene. Oči lysé, všechny páry noh dokonale vyvinuté. Housenky na koncích zúžené a jemně chlupaté. Kukly v lehkém zámotku.

1.a) Křídla na líci žlutavá až rezavohnědá, nebo černohnědá s velkými žlutými skvrnami ... 2
b) Křídla na líci šedočerná nebo hnědočerná, buď s bělavými skvrnami nebo beze skvrn ... 3
2.a) Zadní křídla na líci s velkými okrouhlými, zlatožlutými skvrnami. Holeně zadních noh mají na konci jen jeden pár ostruh (ostnů) ... 2. Pamphila
b) Zadní křídla na líci bez okrouhlých zlatižlutých skvrn (mají-li skvrny, jsou hranaté a barvou se výrazně od podkladu neliší). Holeně zadních noh mají na konci 2 páry ostruh. Křídla na rubu většinou okrově žlutá s nádechem do zelena nebo do hněda, někdy skvrnitá ... 3. Adopaea (Augiades)
3.a) Třásně křídel jednobarevně tmavé ... 4
b) Třásně křídel skvrnité. Křídla na líci většinou tmavošedá nebo zelenošedá, s bílými, někdy sklovitě průhlednými skvrnami ... 5
4.a) Křídla tmavě hnědošedá, skoro jednobarevná, jen s jemným stínováním a bílými tečkami podél vnějšího okraje ... 6. Thanaos
b) Křídla tmavohnědá, velká a široká, se žlutozelenou skvrnou poblíž předního rohu. Rub zadních křídel s velkými, světlými, hnědě lemovanými skvrnami. Zadeček dlouhý, štíhlý, sahající za zadní roh křídel ... 1. Heteropterus
5.a) Zadní křídla s laločnatým vnějším okrajem, přední se sklovitě průhlednými skvrnami ... 4. Carcharodus
b) Zadní křídla s rovným okrajem, přední a většinou i zadní s bílými, neprůhlednými skvrnami ... 5. Hesperia

1. rod: Heteropterus Dum. (Soumračník)

Líc tmavohnědý se zelenožlutými skvrnami poblíž předního rohu. Jediný druh ... morpheus Pall.

2. rod: Pamphila Wats. (Soumračník)
                (Carterocephalus Ld.)

1.a) Přední i zadní křídla tmavohnědá s velkými, okrově žlutými skvrnami, na předních čtyřúhelníkovými, na zadních okrouhlými ... palaemon Pall. (jitrocelový)
b) Přední křídla zlatožlutá a tmavě skvrnitá, zadní tmavohnědá s okrovými skvrnami ... silvius Knoch. (zlatožlutý)

3. rod: Adopaea Billb. (Soumračník)
                (Augiades Wats.)

1.a) Kyj tykadel s koncem tupě zaobleným. Zadní křídla na rubu jednobarevně okrově žlutá, někdy nazelenalá ... (podrod Adopaea Billb.) 2
b) Kyj tykadel s koncem ostrým, háčkovitě zahnutým. Zadní křídla na rubu skvrnitá ... (podrod Augiades Wats.) 4
2.a) Přední křídla na líci mezi příčkou diskoidální a předním rohem mají v půlkruhu sestavené podélné, žlutavé skvrny. Rub zadních křídel zlatožlutý ... actaeon Rott. (žlutoskvrnný)
b) Přední křídla na líci beze skvrn ... 3
3.a) Kyj tykadel nápadně černý. Rub křídel jednobarevně okrově žlutý. U samce na líci předních křídel krátká černá čárka podélná. Délka předních křídel 12-13 mm ... lineola O. (čárečkovaný)
b) Kyj tykadel není nápadně černý. Rub předních křídel okrově žlutý se zelenavým rohem, zadních zelenavý, při vnitřním okraji žlutý. U samce na líci předních křídel delší černá čárka podélná. Délka předních křídel 13-15 mm ... thaumas Hufn. (metlicový)
4.a) Skvrny na rubu zadních křídel bledě hnědožluté, sotva patrné. Černá středová čára na předních křídlech samce bez lesku ... sylvanus Esp. (rezavý)
b) Skvrny na rubu zadních křídel bělavé a výrazné. Černá čára na líci předních křídel samce stříbrně lesklá ... comma L. (čárkovaný)

4. rod: Carcharodus Wats. (Soumračník)
                (Spilothyrus Dup.)

1.a) Líc světle zelenošedý, na předních křídlech velké skelné skvrny, na zadních 3 řady bělavých skvrn. Rub bělavý ... lavaterae Esp.
b) Líc tmavošedý s černavými páskami, na předních křídlech několik sklovitých skvrnek. Rub tmavý ... 2
2.a) Na líci zadních křídel bělavá skvrna středová, sklovité skvrny na předních křídlech dosti výrazné. Tmavošedá barva líce nazelenalá nebo nafialovělá ... altheae Hb. (měsíčkový)
b) Na líci zadních křídel středová skvrna sotva viditelná, sklovité skvrnky na předních křídlech menší než u předešlého. Tmavošedá barva líce narudlá ... alceae Esp. (slezový)

5. rod: Hesperia Wats. (Soumračník)
                (Syrichthus B.)

1.a) Délka předních křídel 10-12 mm ... 2
b) Délka předních křídel 13-17 mm ... 3
2.a) Řada bílých skvrn na předních křídlech tvoří mírný oblouk. Na líci zadních křídel 1-3 skvrnky uprostřed ... sao Hb.
b) Řada bílých skvrn na předních křídlech lomená a tvoří úhel. Na líci zadních křídel uprostřed ostrá bílá čárka příčná ... malvae L. (jahodníkový)
(Pozn. Tento druh někdy jako ab. taras Bgstr., u níž bílé skvrny předních křídel jsou slity do veliké, jen žilkami rozdělené, žlutavě bílé skvrny.)
3.a) Líc zadních křídel s 2 příčnými řadami podlouhlých bílých skvrn. Rub zadních křídel světle hnědý s páskami z bílých skvrn ... carthami Hb. (proskurníkový)
b) Líc zadních křídel s nezřetelnými skvrnami. Rub zadních křídel zelenošedý s páskami z bílých skvrn, ve středové pásce velká, obdélníková skvrna ... alveus Hb. (bělopásný)
c) Líc zadních křídel beze skvrn. Rub zadních křídel s příčnou středovou páskou z malých teček. Bílé skvrny na líci předních křídel velmi malé (hlavně u samice) ... serratulae Rbr.

6. rod: Thanaos B. (Soumračník)
                (Nisoniades Hb.)

Šedohnědá křídla s neurčitými páskami a řadou bílých teček podél okrajů. Rub žlutavě šedohnědý. U nás jen jeden druh ... tages L. (máčkový)


Okraje a rohy křídel Označení
Matějková - označení okrajů křídel b = base (kořen)
o.p. = okraj přední
r.p. = roh přední
o.vj. = okraj vnější
r.z. = roh zadní
o.vt. = okraj vnitřní


Žilky křídel Označení
Matějková - označení žilek křídel c = costa (krajní)
s = subkosta (příkrajní)
r = radius (vřetenní), r1 až r5
m = media (střední), m1 až m3
cu = cubitus (loketní), cu1 a cu2
an = analis (hřbetní)
α a β = axillaris (podpažní)
D = diskoidální pole