Bernardo Zapater

Bernardo Zapater Bernardo Zapater Bernardo Zapater Marconell (13. srpen 1823 - 26. prosinec 1907) byl španělský vědec. Narodil se a zemřel v Albarracínu u Teruelu. Základní školu navštěvoval v Albarracínu. Do semináře nastoupil v Teruelu, avšak později odešel do Madridu, kde studoval filozofii, teologii a vědecké obory. Po studiích se stal profesorem semináře v Cuence a kaplanem v obci Descalzas Reales u Madridu a v Carmenské nemocnici. Založil a vedl gymnázium svatého Vincence a Pavla v Madridu.

V roce 1880 se vrátil do Albarracínu, kde se až do své smrti věnoval studiu entomologie a botaniky přilehlé oblasti. V roce 1883 a potom v roce 1892 publikoval kompletní seznam motýlů provincie Teruel "Catálogo de Lepidópteros de la provincia de Teruel" spolu s Maximilianem Korbem. Tento katalog obsahuje 2849 druhů motýlů, většinou nově popsaných. Jako botanik provedl řadu sběrů rostlin v pohoří Albarracínu ještě před výzkumníkem Ignaciem de Assem. Zapater objevil některé nové druhy, které zaslal významným botanikům ke zveřejnění. Udržoval stálý korespondenční styk s Carlosem Pauem Espaňolem (1857 - 1937), Franciscem Loscosem Bernalem (1823 - 1886), Michelem Gandogerem, Heinrichem Moritzem Willkommem (1821 - 1895) a dalšími.

Zapater byl jedním ze zakladatelů Španělské společnosti přírodních věd a Aragonské přírodovědecké společnosti, jejímž vedením byl pověřen v roce 1903. Ke konci svého života rozdělil své sbírky mezi výše zmíněné společnosti a mezi školu a semiář v Teruelu. Bohužel, jeho publikace nereflektují význam jeho práce.

Dílo:
Bernardo Zapater - mapa provincie Aragon


Čerpáno z Internetu.