Johann Ignaz Schiffermüller

Johann Ignaz Schiffermüller Johann Ignaz Schiffermüller (2. říjen 1727 - 21. červen 1806) byl rakouský přírodovědec, teolog a jeden z nejvýznamnějších rakouských entomologů 18. století. Narodil se v Hellmonsödtu, malé obci v Horním Rakousku. Studoval numizmatiku, mineralogii, botaniku, entomologii, ornitologii a teologii. Studium zakončil v roce 1759.

Od roku 1757 začal Schiffermüller sbírat hmyz - brouky, avšak převážně motýly a můry. Ve své práci "Systematische Verzeichnis der Schmetterlinge der Wienergegend" z roku 1775 shrnul své poznatky o motýlech Dolního Rakouska a okolí Vídně. Popsal zde asi 1150 druhů motýlů a mnohé z nich jako první. Schiffermüller spolu s kolegou učitelem Johannem Denisem (1729 - 1800) z Tereziánského gymnázia ve Vídni vypracoval systematiku a přehled motýlů Rakouska-Uherska. Vědecky popsal více než 400 druhů a poddruhů hmyzu z území Rakouska (část společně s Denisem), které nesou jeho jméno coby autora popisu.
V roce 1806 Schiffermüller zemřel v rakouském Linci.

Sbírka motýlů Ignaze Schiffermüllera se po jeho smrti nacházela v Kaiserlichen Hof–Naturalienkabinett (dnes Naturhistorisches Museum) ve Vídni, kde byla v revolučním roku 1848 společně s Denisovou sbírkou úplně zničena.

Johann Ignaz Schiffermüller má v zoologii zkratku Schiffermüller.

Dílo:
Schiffermüllerovo romantické barevné kolo (1772)


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.