Hans Rebel

Hans Rebel (1931) Hans Rebel (2. září 1861 - 19. květen 1940) byl významným entomologem - lepidopterologem a biologem, doktorem práv a dvorním radou. Narodil se v Hietzingu u Vídně (dnes 13. revír Vídně).
Po skončení základního vzdělání studoval právo na Vídeňské univerzitě. Po složení soudcovských zkoušek pracoval na Prezídiu vídeňského zemského soudu (Präsidium des Wiener Landesgerichts) jako doktor práv. Povolání právníka však nevykonával dlouho, protože se brzy stal nástupcem kustoda Vídeňského muzea Aloise Rogenhofera (1831 - 1897) v Přírodovědném muzeu ve Vídni (Naturhistorisches Museum Wien), kde posléze pracoval až do roku 1933.

Od svých pátnácti let se zabýval sběrem a studiem minerálů a později se začal věnovat motýlům. Během svého pobytu ve Steiermarku začal sbírat Makrolepidoptera a Microlepidoptera, přičemž právě tato skupina "drobných motýlů" se nakonec stala jeho hlavní entomologickou specializací.
V roce 1893 ukončil zaměstnání v justiční službě ve Vídni a nastoupil jako pomocný pracovník v Naturhistorische Hofmuseum ve Vídni. Zároveň se zapsal na Vídeňskou univerzitu na hlavní obor zoologie, kde po dvou letech předložil dizertační práci o vodních larvách motýlů a získal doktorský titul. Za několik let habilitoval na Weiner Hochschule für Bodenkultur a po odchodu tehdejšího kustoda muzea Aloise Friedricha Rogenhofera seniora z muzea se sám ujal vedení sbírek motýlů tohoto muzea. Zde pracoval až do roku 1933, kdy byl penzionován. Mezitím se v roce 1923 stal ředitelem zoologických sbírek muzea a od roku 1925 zaujal místo prvního ředitele Přírodovědného muzea ve Vídni (Naturhistorischen Museum Wien) a rovněž místo generálního ředitele tohoto muzea.

Za svůj přínos pro Rakousko na základě své muzeální činnosti získal Hans Rebel čestné uznání (odznak). V roce 1881 se stal členem Vídeňské zoologicko-botanického společnosti (Wiener zoolog.-botanischen Gesellschaft) a v roce 1896 založil lepidopterologickou sekci této společnosti, které předsedal více než 34 let (do roku 1930). V roce 1923 spoluzaložil Spolek přátel přírodovědných muzeí (Vereines der Freunde des Naturhistorischen Museums) a v roce 1928 se stal jedním z konzultantů ve Spolkovém ministerstvu pro výuku (Bundesministerium für Unterricht). Hans Rebel byl řádným členem či členem-korespondentem sedmnácti přírodovědných společností (např.: Deutschen Entomologischen Gesellschaft, der Zool.- bot. Ges. in Wien, Royal Entomological Society of London a pod.). Od roku 1936 byl členem-korespondentem i ve Vídeňské akademii věd (Wiener Akademie der Wissenschaften) ve Vídeňské entomologické společnosti (Wiener Ent. Verein) byl od jejího založení v roce 1916 jejím čestným členem. Během svého působení ve Vídeňském muzeu se výrazně obohatily sbírky tohoto muzea především o entomologický materiál a také o literaturu. Sám Hans Rebel publikoval mnoho svých prací (více než 300) s entomologickou tematikou, ale zabýval se též otázkami výzkumu savců na rakouském území.

Hans Rebel se především zabýval studiem Mikrolepidopter (hlavně čeleď Psychidae) palearktického areálu, společně s významným entomologem Danielem Czekeliusem spolupracoval na výzkumu motýlů v Sedmihradsku a provedl výzkum motýlí fauny v dolní části údolí řeky Cerny a v okolí Orosova na Dunaji. Z tohoto výzkumu sepsal publikaci "Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad und Orsova" (1911, 1914, 1927), kde uvedl 1234 nových popisů motýlů (z toho 261 druhů z čeledi Noctuidae). Rebel se též zajímal o egyptskou faunu a motýly etiopské zoogeografické oblasti, čeledí Saturnidae, rodem Parnassius Latr. apod. Kromě svých hlavních sběrů entomologického materiálu v Evropě (byl jedním z prvních entomologů sbírající materiál v Bulharsku) podnikl mnohu studijních a sběratelských cest mimo Evropu jako například: Kanárské ostrovy, jižní Arábie, ostrov Sokotra, centrální Afrika, Sahara, německá Nová Guinea, Maroko, Egypt, Sudán, ostrovy Samoa, Novaja zemľa v Rusku, Madeira, Azorské ostrovy atd. Během svého života popsal řadu druhů a podruhů hmyzu a živočichů. Z těch významnějších je to například rod: Megaceraea Rebel, 1840. Z druhů například: Acompsia minorella (Rebel, 1899), Acalyptris minimella (Rebel, 1924) a Pyraloides spodia (Rebel, 1948).
V roce 1901 vydal společnou práci s Dr. Ottem Staudingerem (vyšla až po smrti Otty Staudingera) "Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes" ("Seznam motýlů palearktického území"), kde spolu popsali více než 200 nových druhů tohoto areálu.

Hans Rebel zemřel ve Vídni v roce 1940 jako 78-letý. Jeho sbírka hmyzu je přibližně od roku 1895 uložena z větší části (především Microlepidoptera) v Přírodovědném muzeu ve Vídni (Naturhistorisches Museum Wien).

Dílo (výběr):
Dorites bosniaskii - Rebel Dorites bosniaskii - Rebel Dorites bosniaskii - Rebel


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.