Jacob Hübner

Jacob Hübner (1790) Jacob Hübner (20. červen 1761 - 13. září 1826) byl německý entomolog, botanik, malíř a ilustrátor celosvětového významu. Je považován za prvního významného lepidopterologa v Německu, který je u entomologické veřejnosti známý jako klasický představitel staré německé entomologické generace.

Jacob Hübner se narodil v německém Augsburgu (na jihozápadu Bavorska) v dělnické rodině 20. června 1761. Po vychození základní školy pokračoval ve studiích na škole technického kreslení (Zeichnungsschule St. Anna) v Augsburgu (1778 - 1780), kde se vyučil rytcem a opracovatelem licích forem a kde se zároveň projevil jeho veliký umělecký talent. Po vystudování střední školy nastoupil Hübner jako vzorkař do textilní továrny v Augsburgu, kde se především věnoval detailním kresbám, které vyžadovaly výraznou přesnost detailu. Současně se začal intenzívně věnovat své vědecké práci. Od roku 1786 tři roky pracoval jako vzorkař v továrně na zpracování bavlny na Ukrajině, kde pokračoval se sběrem, popisem a ilustracemi motýlů. Roku 1789 odjel do Vídně. Známé jsou jeho kolorované rytiny rostlin a živočichů a hlavně hmyzu. Entomologicky se zabýval vícerými skupinami hmyzu, ale především motýly (Lepidoptera). Mnoho druhů hmyzu, denních a nočních motýlů jako autor sám popsal (například Sesia bembeciformis či Euchloe tagis) a řada druhů motýlů nese jeho jméno. Jeho práce, které během svého života napsal, významně přispěly k dnešní vědomostní úrovni o motýlech. Už, coby 24-letý, v roce 1785 napsal své první pojednání o motýlech.

Zpočátku se motýlům věnoval jako samouk, ale později začal spolupracovat s řadou významných entomologů, jako například s Johannem Ignazem Schiffermüllerem (1727 - 1806) či Gottliebem Augustem Herrich-Schäfferem (1799 - 1874). Své práce, v kterých publikoval mnohé nové druhy motýlů, které byly do té doby pro vědu neznámé, sám ilustroval. Tyto nové druhy motýlů již zařadil do jednoznačného klasifikačního systému (dále rozpracoval systém Carla Linného), kde přesně definoval rody a druhovým jménům motýlů dal přesný logický systém. Kromě důrazu na systém si Hübner potrpěl i na přesnost detailu, který uplatnil ve svých 1.952 velkoformátových mědirytinách, kde vyobrazil celkem 3.598 druhů motýlů. Práce Jacoba Hübnera jsou stále používané a často se znovu vydávají. Hübnerova práce "Sbírka evropských motýlů" ("Sammlung Europäischer Schmetterlinge") z let 1796 - 1805 je považována za základní kámen entomologie.

Jacob Hübner zemřel v Augsburgu 13. září 1826. Jeho sbírka motýlů s typovým materiálem byla od roku 1823 uložena v Kaiserlichen Hof–Naturalienkabinett (dnes Přírodopisné muzeum) ve Vídni, avšak v revolučním roku 1848 shořela při požáru. Na práce Jacoba Hübnera navázali Carl Geyer (1818 - 1852), Gottlieb August Herrich-Schäffer (1799 - 1874) a další entomologové. Tabule s mědirytinami vydržely až do období 1. světové války (1914 - 1918), kdy byly německou vládou zabaveny, roztaveny a použity pro vojenské účely.

Jacob Hübner má v zoologii zkratku Hübner.

Dílo (výběr):
Jacob Hübner - babočka jilmová Jacob Hübner - jasoňové


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.