Karel Exler

Karel Exler (1876 – 1965) byl český entomolog žijící v Přerově na Moravě. Zabýval se sběrem a studiem motýlů, o kterých zpracoval a v pražském nakladatelství I. L. Kobra v roce 1898 vydal lepidopterologickou příručku "Motýlové: Soustavný popis motýlů v zemích koruny české žijících, jakož i housenek a kukel jejich, s připojeným návodem, kdy a kde chytati motýle, sbírati kukly, housenky a vajíčka a kterak upravovati je pro sbírky". Publikace vycházela po jednotlivých sešitech (celkem 12 sešitů) a též jí bylo možno získat jako vázanou knihu. Měla být pomůckou pro učitele a žactvo středních škol a pro sběratele motýlů. Druhé vydání této knihy vyšlo v roce 1914. Exlerova kniha o motýlech byla ve své době oceňována jako velmi užitečná publikace a byla poctěna mnoha vyznamenáními.

Karel Exler zemřel v roce 1965 v Přerově, kde je také pochován.

Dílo:
Karel Exler ml. - Motýlové: Soustavný popis motýlů v zemích koruny české žijících, jakož i housenek a kukel jejich, s připojeným návodem, kdy a kde chytati motýle, sbírati kukly, housenky a vajíčka a kterak upravovati je pro sbírky (1898)


Převzato z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z časopisu Klapalekiana vol. 34, supplementum 1998.