Leander Czerny

opat Leander Czerny Leander Czerny Leander Czerny, původním jménem Franz Czerny (4. říjen 1859 – 22. listopad 1944) byl rakouský entomolog českého původu. Narodil se v Modřicích u Brna a v letech 1871 - 1879 studoval na Prvním německém gymnáziu (Ersten Deutschen Gymnasium) v Brně. V ročníku 1879/80 absolvoval jednoroční dobrovolnickou službu u 7. regimentu polního dělostřelectva ve Vídni. Po vykonání důstojnických zkoušek se začal věnovat přírodovědným studiím na Vídeňské univerzitě. Díky náhodnému setkání s duchovními z Kremsmünsterského opatství se v něm probudila dávná touha stát se jedním z Benediktínů a rychle se rozhodl, že jakmile to bude možné požádá o přijetí. Dne 18.9.1881 byl přijat. V následujících letech 1882 - 1886 studoval teologii ve St. Florianu a na kněze byl vysvěcen 18.7./1.8.1886. Posléze našel uplatnění jako duchovní a správce na gymnáziu v Kremsmünsteru, od roku 1886 do 1890 působil v Eberstallzellu, v letech 1890 - 1893 byl profesorem moderních jazyků na gymnáziu v Kremsmünsteru, v letech 1893 - 1897 působil ve Viechtwangu, v letech 1897 - 1903 působil ve Pfarrkirchenu, v letech 1903 - 1905 pracoval na patronátním komisařství a po smrti opata Leonharda se v roce 1905 stal členem administrativy Kremsmünsterského opatství. Zde nikdo ze stávajících kandidátů (Theophil Dorn, Koloman Wagner) nezískal většinu a po volbě dne 27.4.1905 se stal opatem Leander Czerny. Opatem byl od roku 1905 do roku 1929, kdy na svou funkci rezignoval.

Po zapuzení z kláštera roku 1941 se Czerny ke sklonku svého života s plnou vervou opět začal zabývat studiem dipterologie v Pettenbachu na horním Dunaji. Jeho předchozí výpravy, před zvolením opatem, do Francie a později na daleký sever, v roce 1907 do Španělska, v roce 1912 do Istrie, Dalmácie a Španělska které vedl, mu přinesly světovou proslulost v odborných kruzích. Popsal 34 nových druhů a poddruhů dvoukřídlých (lidově mouchy) a 223 druhy dvoukřídlých nově popsal. 2 poddruhy a 18 druhů z dvoukřídlých na jeho počest nesou jeho jméno (např. B. Clusia czernyi).

Czerny významně přispěl do práce Erwina Lindnera (1888 - 1988) "Die Fliegen der paläarktischen Region" ("Mouchy palearktického areálu"), která se stala jedním z nejvýznamnějších děl tohoto zaměření ve 20. století. Czerny sestavil části práce týkající se těchto čeledí:


Svou velkou sbírku much, která vznikla za jeho pobytu v klášteře Kremsmünsterského opatství věnoval Czerny Přírodopisnému muzeu ve Vídni, menší část sbírky, čítající kolem 5000 exemplářů, sestavil pro Hornorakouské zemské muzeum v Linci. Kromě sběru a popisování much Czerny také sbíral a popisoval motýly. Jeho sbírka motýlů je rovněž uložena v Přírodopisném muzeu ve Vídni.

Během svého života byl Leander Czerny několikrát vyznamenán a oceněn. V roce 1911 obdržel Komturský řádový kříž Franze Josefa, v roce 1917 byl jmenován doživotním čestným členem rakouského sněmu, v roce 1918 získal Důstojnický čestný odznak od Červeného kříže s válečným řádem a kromě toho se stal čestným občanem několika obcí v Rakousku.

Leander Czerny byl nalezen mrtvý ráno 22. listopadu 1944 ve své posteli v Pettenbachu v Horních Rakousích. Příčinou jeho smrti byla embolie či srdeční infarkt. Následně byl pohřben do opatské hrobky v Kremsmünsterském klášteře. Jeho hrob byl opatřen erbem znázorňujícím starokřesťanskou lampu s věčným plamenem.

Dílo (výběr):


Převzato z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů.