Leander Czerny

opat Leander Czerny Leander Czerny Leander Czerny, původním jménem Franz Czerny (4. říjen 1859 – 22. listopad 1944) byl rakouský entomolog českého původu. Narodil se v Modřicích u Brna a v letech 1871 - 1879 studoval na Prvním německém gymnáziu (Ersten Deutschen Gymnasium) v Brně. V ročníku 1879/80 absolvoval jednoroční dobrovolnickou službu u 7. regimentu polního dělostřelectva ve Vídni. Po vykonání důstojnických zkoušek se začal věnovat přírodovědným studiím na Vídeňské univerzitě. Díky náhodnému setkání s duchovními z Kremsmünsterského opatství se v něm probudila dávná touha stát se jedním z Benediktínů a rychle se rozhodl, že jakmile to bude možné požádá o přijetí. Dne 18.9.1881 byl přijat. V následujících letech 1882 - 1886 studoval teologii ve St. Florianu a na kněze byl vysvěcen 18.7./1.8.1886. Posléze našel uplatnění jako duchovní a správce na gymnáziu v Kremsmünsteru, od roku 1886 do 1890 působil v Eberstallzellu, v letech 1890 - 1893 byl profesorem moderních jazyků na gymnáziu v Kremsmünsteru, v letech 1893 - 1897 působil ve Viechtwangu, v letech 1897 - 1903 působil ve Pfarrkirchenu, v letech 1903 - 1905 pracoval na patronátním komisařství a po smrti opata Leonharda se v roce 1905 stal členem administrativy Kremsmünsterského opatství. Zde nikdo ze stávajících kandidátů (Theophil Dorn, Koloman Wagner) nezískal většinu a po volbě dne 27.4.1905 se stal opatem Leander Czerny. Opatem byl od roku 1905 do roku 1929, kdy na svou funkci rezignoval.

Po zapuzení z kláštera roku 1941 se Czerny ke sklonku svého života s plnou vervou opět začal zabývat studiem dipterologie v Pettenbachu na horním Dunaji. Jeho předchozí výpravy, před zvolením opatem, do Francie a později na daleký sever, v roce 1907 do Španělska, v roce 1912 do Istrie, Dalmácie a Španělska které vedl, mu přinesly světovou proslulost v odborných kruzích. Popsal 34 nových druhů a poddruhů dvoukřídlých (lidově mouchy) a 223 druhy dvoukřídlých nově popsal. 2 poddruhy a 18 druhů z dvoukřídlých na jeho počest nesou jeho jméno (např. B. Clusia czernyi).

Czerny významně přispěl do práce Erwina Lindnera (1888 - 1988) "Die Fliegen der paläarktischen Region" ("Mouchy palearktického areálu"), která se stala jedním z nejvýznamnějších děl tohoto zaměření ve 20. století. Czerny sestavil části práce týkající se těchto čeledí:


Svou velkou sbírku much, která vznikla za jeho pobytu v klášteře Kremsmünsterského opatství věnoval Czerny Přírodopisnému muzeu ve Vídni, menší část sbírky, čítající kolem 5000 exemplářů, sestavil pro Hornorakouské zemské muzeum v Linci. Kromě sběru a popisování much Czerny také sbíral a popisoval motýly. Jeho sbírka motýlů je rovněž uložena v Přírodopisném muzeu ve Vídni.

Během svého života byl Leander Czerny několikrát vyznamenán a oceněn. V roce 1911 obdržel Komturský řádový kříž Franze Josefa, v roce 1917 byl jmenován doživotním čestným členem rakouského sněmu, v roce 1918 získal Důstojnický čestný odznak od Červeného kříže s válečným řádem a kromě toho se stal čestným občanem několika obcí v Rakousku.

Leander Czerny byl nalezen mrtvý ráno 22. listopadu 1944 ve své posteli v Pettenbachu v Horních Rakousích. Příčinou jeho smrti byla embolie či srdeční infarkt. Následně byl pohřben do opatské hrobky v Kremsmünsterském klášteře. Jeho hrob byl opatřen erbem znázorňujícím starokřesťanskou lampu s věčným plamenem.

Dílo (výběr):
 • Leander Czerny a Gabriel Strobl: "Spanische Dipteren" 1898 - 1909
 • Leander Czerny: "Neue österreichische Dipteren" Vídeň 1900
 • Leander Czerny: "Eine neue Scatophila (Dipt.) aus Oesterreich" Vídeň 1900
 • Leander Czerny: "Neue österreichische Aricia-Arten (Dipt.)" Vídeň 1900
 • Leander Czerny: "Arten der Gattung Spilogaster Mcq. aus Ober-Oesterreich" Vídeň 1901
 • Leander Czerny: "Berichtigung betreffs Spilogaster monticola Czerny" Vídeň 1901
 • Leander Czerny: "Bemerkungen zu den Arten der Gattungen Anthomyza Fll. und Ischnomyia Lw." Vídeň 1902
 • Leander Czerny: "Zusätze zu den Bemerkungen über die Arten der Gattungen Anthomyza Fall und Ischnomyza Lw." Vídeň 1903
 • Leander Czerny: "Revision der Heteroneuriden" Vídeň 1903
 • Leander Czerny: "Bemerkungen zu den Arten der Gattung Geomyza Fll. (Dipt.)" Vídeň 1903
 • Leander Czerny: "Dreikönigs-Fliegen (Ausbeute an Dipteren am 6.-8. Jänner 1903)" Vídeň 1903
 • Leander Czerny: "Über Drosophila costata und fuscimana Ztt. (Dipt.)" Teschendorf 1903
 • Leander Czerny: "Zwei neue Homalomyia-Arten aus Bolivien (Dipt.)" Teschendorf 1903
 • Leander Czerny: "Agathomyia Wankowiczii Schnabl und aurantiaca Bezzi nebst einer Übersicht der europ. Agathomyia-Arten (Dipt.)" Vídeň 1904
 • Leander Czerny: "Cremifania nigrocellulata. eine neue Ochthiphiline. Systematische Stellung und Gattungen-Diagnose der Ochthiphilinen" Vídeň 1904
 • Leander Czerny: "Revision der Helomyziden. I. Teil" Vídeň 1904
 • Leander Czerny: "Revision der Helomyziden. I.Teil (Fortsetzung und Schluß)" Vídeň 1904
 • Leander Czerny: "Zwei neue Chortophila-Arten aus Oberösterreich (Dipt.)" Vídeň 1906
 • Leander Czerny: "Leptomyza varipennis v. d. Wulp eine Oxyna (Dipt.)" Vídeň 1906
 • Leander Czerny a Hans Rebel: "Lepidopteren aus dem Anglo-Ägypt. Sudan" 1917
 • Leander Czerny: "Monographie der Helomyziden (Dipteren)" Vídeň 1924
 • Leander Czerny: "Prof. P. Gabriel Strobl" Vídeň 1925
 • Leander Czerny: "Eine neue Heteromeringia-Art (Clusiiden) der orientalischen Region" Vídeň 1926
 • Leander Czerny: "Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Monographie der Helomyziden" Vídeň 1926
 • Leander Czerny: "53a. Helomyzidae, 53b. Trichoscelidae und 53c. Chiromyidae" Stuttgart 1927
 • Leander Czerny: "Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Monographie der Helomyziden II [Mit 2 Abbildungen von Dr. Hendel]" Vídeň 1927
 • Leander Czerny: "54a. Clusiidae" Stuttgart 1928
 • Leander Czerny: "54b. Anthomyzidae" Stuttgart 1928
 • Leander Czerny: "54c. Opomyzidae" Stuttgart 1928
 • Leander Czerny: "55. Tethinidae" Stuttgart 1928
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden III" Vídeň 1928
 • Leander Czerny: "Eine neue Trichosceliden-Gattung und Art aus Transkaspien (Dipt.)" Berlín-Dahlem 1928
 • Leander Czerny: "Neue Clusiiden aus Paraguay und Rio grande do Sul" Vídeň 1929
 • Leander Czerny: "Eine neue Clythia-Art von Ceylon" 1929
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden IV" Vídeň 1929
 • Leander Czerny: "Podocera ramifera, eine neue Gattung und Art der Perisceliden von Ceylon [Mit 2 Abbildungen von Petrus Mayrhofer]" Vídeň 1929
 • Leander Czerny: "Zwei neue Chiromyia-Arten aus Spanien [Mit 1 Abbildung von Petrus Mayrhofer]" Vídeň 1929
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden V" Vídeň 1929
 • Leander Czerny: "Synonymische Bemerkungen über Tethiniden" Vídeň 1929
 • Leander Czerny: "42a. Tylidae und 42b. Neriidae" Stuttgart 1930
 • Leander Czerny: "34. Clythiidae (Platypezidae)" Stuttgart 1930
 • Leander Czerny: "38a. Dryomyzidae und 38b. Neottiophilidae" Stuttgart 1930
 • Leander Czerny: "Die Musca annulata F. (Dipt. Micropez.)" Berlín 1930
 • Leander Czerny: "Dipteren auf Schnee und in Höhlen" Sofie 1930
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden VI" Vídeň 1931
 • Leander Czerny: "Einige neue Tyliden des Deutschen entomologischen Museums in Berlin-Dahlem" Vídeň 1931
 • Leander Czerny: "Eine neue Lauxaniiden-Art aus Ceylon [Mit 2 Abbildungen von Dr. P. Mayrhofer]" Vídeň 1931
 • Leander Czerny: "Encarsiocera pennipes, eine neue Gattung und Art der Psiliden aus Arabien" Vídeň 1931
 • Leander Czerny: "50. Lauxaniidae (Sapromyzidae)" Stuttgart 1932
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden VII." Vídeň 1932
 • Leander Czerny: "Palaearktische Helomyziden des Zoologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften d. U.d.S.S.R. (Diptera)" 1932
 • Leander Czerny: "Tyliden und Neriiden des zoologischen Museums in Hamburg (Dipt.)" 1932
 • Leander Czerny: "Zwei neue palaearktische Dipteren, Opomyza fasciata Macq., Halidayella immixta Pand. und Oocephalomyia n. n. für Oocephala, [mit 1 Textfigur von Dr. P. Mayrhofer]" Vídeň 1933
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden VIII." Vídeň 1932
 • Leander Czerny: "30. Musidoridae (Lonchopteridae)" Stuttgart 1934
 • Leander Czerny: "43. Lonchaeidae" Stuttgart 1934
 • Leander Czerny: "Drei neue Lauxaniiden (Dipt.)" Vídeň 1935
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden IX" Vídeň 1935
 • Leander Czerny: "51. Chamaemyiidae (Ochthiphilidae)" Stuttgart 1936
 • Leander Czerny: "Minettia quadrisetosa sp.n. (Dipt.)" Vídeň 1937
 • Leander Czerny: "Ergänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden X" Vídeň 1937
 • Leander Czerny: "Servillia Strouhali nov. spec. (Dipt., Tachinidae)" Riga 1939
 • Leander Czerny: "Mein Wissenschaftliches Tagebuch" klášterní archiv v Kremsmünsteru

Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.