Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval

Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval (1874) Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval (1874) Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval (17. červen 1799 – 30. prosinec 1879) byl francouzský lepidopterolog, entomolog, botanik a lékař. Objevil významného škůdce orchidejí a palem (Boisduval scale) a popsal mnoho nových brouků (Coleoptera) a motýlích druhů. Jako jeden z nejvýznamnějších lepidopterologů své doby Boisduval spoluzaložil Francouzskou entomologickou společnost (Société Entomologique de France), jejímž byl v letech 1838, 1853 a 1858 prezidentem. Na počátku své entomologické kariéry se zabýval především studiem brouků (Coleoptera) při kterém spolupracoval s několika významnými francouzskými entomology, jakými byli například Lacordaire a Latreille. Byl kurátorem entomologického kabinetu barona Dejeana (Pierre Françoise Marie Auguste Dejean) a správcem jeho sbírek v Paříži. Jeho popisy nových druhů brouků a denních a nočních motýlů pocházely z exemplářů nasbíraných během vědecko-výzkumných výprav mnohých jiných entomologů a cestovatelů (Jean-François de Galaup, hrabě z La Pérouse, Louis Isidore Duperrey). Boisduval napsal mnoho významných prácí s entomologickým obsahem. V civilním životě však pracoval jako lékař v Ticheville, kde nakonec i zemřel. Působil tu takřka celý svůj život. Boisduvalem popsaný materiál se dnes ze své větší části nenachází v Paříži. Brouci z čeledi Elateridae se dnes nalézají v Přírodopisném muzeu v Londýně (NHM) a typový materiál z čeledi Curculionidae je v Přírodovědném muzeu v Bruselu. Jeho motýly odkoupil Charles Oberthür (1845 - 1924). Lišajové (Sphingidae) se dnes nalézají v Carnegie přírodopisném muzeu v Pittsburghu v Pennsylvánii.

Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval má v Mezinárodním rejstříku jmen rostlin zkratku Boisd. a v zoologii zkratku Boisduval .

Dílo (výběr):


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.