August Assmann

August Assmann v roce 1870 August Assmann (1819 - 1898) byl německý entomolog, který se specializoval na fosilní hmyz, motýly a polokřídlé (Hemoptera).

Sbírky Augusta Assmanna se dnes nalézají v Přírodopisném muzeu Vratislavské university ve Vratislavě (Wroclawi).

V kronice univerzity ve Vratislavě se píše: "Dem naturhistorischen Zeichner und Assistenten am Zoologischen Museum hiesiger Universität August Assmann ist durch Erlass der Herren Minister der Finanzen und der geistlichen etc. Angelegenheiten vom 16. November 1893 vom 1. April 1894 ab die nachgesuchte Versetzung in den Ruhestand mit der gesetzlichen Pension genehmigt worden."

Svého času bylo pojmenováno jedno místo v 1. obvodu Štýrského Hradce (Graz) jako August-Aßmann Platz. Jiné prameny uvádí dokonce historické pojmenování August-Aßmann Straße. Je otázkou, zda se jednalo o tohoto lepidopterologa, protože o životě Augusta Assmanna se toho moc neví a tudíž není ani známo zda někdy žil ve Štýrském Hradci a jaké zásluhy zde měl.

August Assmann má v zoologii zkratku Assmann.

Dílo:


Čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie a z dalších zdrojů na Internetu.